Radca prawny, polski finansista, polityk. Absolwent Wydziału Prawa na Uniwersytecie Warszawskim oraz Studiów Prawa Brytyjskiego przy Uniwersytecie w Cambridge.

Od 1997 r. do 2004 r. związany był z Komisją Papierów Wartościowych i Giełd. Pełnił między innymi funkcję radcy Przewodniczącego Komisji oraz rzecznika prasowego Komisji. W 2004 r. został powołany na stanowisko szefa gabinetu Ministra w Ministerstwie Skarbu Państwa, gdzie koordynował procesy restrukturyzacyjne oraz procesy związane z wprowadzaniem do publicznego obrotu spółek z udziałem Skarbu Państwa. W 2005 r. objął stanowisko podsekretarza stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa – odpowiadał za nadzór właścicielski nad spółkami Skarbu Państwa. W latach 2006 – 2009 pełnił funkcję członka Zarządu PKO TFI S.A.
Od 2009 roku Członek Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A., od 2011 roku Członek Zarządu KDPW_CCP S.A.
Zaangażowany równolegle w działalność edukacyjną. W latach 1999 - 2007 wykładowca i dyrektor studiów podyplomowych w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Warszawie. Prowadził również wykłady w Instytucie Rozwoju Biznesu oraz w Euro Finanse i Twiggerze. Jest współautorem książek: ”Zasady emisji obligacji komunalnych” oraz „Prawa i obowiązki akcjonariusza spółki publicznej”.
Zasiadał w radach nadzorczych m.in. spółek: PKN Orlen S.A., BGŻ S.A. oraz BondSpot S.A.

Jest jednocześnie członkiem Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie i pełniącym w latach 2010-2013 funkcję Dziekana Rady.