Adwokat; przez ostatnie lata współpracownik zespołu prawnego jednego z największych w kraju koncernów wydawniczych, działającego na rynku prasy, książki, telewizji i Internetu, prowadzący również od 2009 r. własną działalność gospodarczą w zakresie doradztwa prawnego oraz indywidualną kancelarię adwokacką.

Specjalizuje się w zakresie szeroko pojętego prawa cywilnego i gospodarczego (w tym w zakresie zakładania działalności gospodarczej), prawa własności intelektualnej (w tym prawa autorskiego, prasowego, prawa własności przemysłowej), prawa pracy (w tym nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy, przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji), prawa Internetu, prawa nieruchomości i ochrony danych osobowych. Oferuje również pomoc w przygotowywaniu, opiniowaniu i analizie planowanych procesów biznesowych, w szczególności zawierania umów gospodarczych (w tym umowy spółek, kupna – sprzedaży, umowy licencyjne, przeniesienia autorskich praw majątkowych, o świadczenie usług, o dzieło, zlecenia, najmu i inne) i regulaminów akcji/konkursów, serwisów internetowych - stosownie do potrzeb klientów.