W dniach 17-18 marca w budynku WSFiZ oraz WSTI odbyła się międzynarodowa konferencja interdyscyplinarna pt.: „Racism – Nationalism – Xenophobia” organizowana wspólnie z Uniwersytetem Gdańskim, Uniwersytetem SWPS i McGill University (Kanada).

Niemalże 70 uczestników z Polski oraz z innych krajów, m. in. Stanów Zjednoczonych, Kanady, Brazylii, Meksyku, Izraela, Turcji, Australii i Armenii, prezentowało oraz przedyskutowało wiele aspektów powiązanych z wiodącym tematem konferencji.

Pomysł zorganizowania tego wydarzenia powstał w odpowiedzi na potrzebę poruszenia kwestii rasizmu, nacjonalizmu i ksenofobii podejmowaną obecnie często, choć nieprecyzyjnie, w mass mediach.  Z tego właśnie powodu ważnym okazał się głos kręgu akademickiego, który również podejmuje próby wyjaśnienia omawianych zjawisk.

Celem konferencji była chęć zwiększenia świadomości społecznej dotyczącej przejawów nacjonalizmu i innych powiązanych zjawisk, dzięki możliwości przedstawienia i skonfrontowania teorii i badań powszechnie niezauważanych. Mamy nadzieję, że dodatkowo stworzyliśmy inspirującą przestrzeń do zawiązania współpracy badawczej między uczestnikami wydarzenia, która zaowocuje w przyszłości.

 

Zapraszamy również do obejrzenia galerii zdjęć z konferencji: GALERIA