Artykuły

  • Piotr Paweł Papliński, Jacek Wańkowicz, Hubert Dominik Śmietanka, Przemysław Ranachowski, Zbigniew Ranachowski, Stanislav Kúdela jr., Mikołaj Aleksiejuk, Comparative studies on degradation of varistors subjected to operation in surge arresters and surge arrester counters, "ARCHIVES OF METALLURGY AND MATERIALS" 2020, vol. 65, nr. 1, 367-374;