Przeczytaj list Pełnomocniczki Rektora ds. Równego Traktowania do studentów AEH.

Równość to podstawowa zasada na której opiera się codzienne funkcjonowanie Akademii Ekonomiczno - Humanistycznej w Warszawie. Wraz z naszymi studentami i pracownikami tworzymy wielką społeczność z ponad 50 krajów świata. Każdy jest inny, każdy jest wyjątkowy. To właśnie nasz klucz do sukcesu - wspólny szacunek i akceptacja.

Niezwykle ważne jest, aby każdy nasz student i pracownik mógł być sobą, a przy czym czuł się dobrze w swoim najbliższym otoczeniu, dlatego zasada równości od początku istnienia AEH jest wpisana do Regulaminu Studiów:

 

"Do obowiązków studenta w szczególności należy tolerancja i poszanowanie osób innych ras, narodowości, kultur bądź orientacji seksualnej"

 

W tym roku, w związku z rosnącym problem dyskryminacji na wielu szczeblach, postanowiliśmy utworzyć stanowisko Pełnomocniczki Rektora ds. Równego Traktowania na które powołaliśmy osobę, dla której walka w imię idei równości jest i zawsze była szczególnie bliska jej sercu - Panią dr Annę Studzińską.

 

Poniżej przedstawiamy List napisany przez dr Annę Studzińską do studentów AEH:

 

Szanowne Studentki, Szanowni Studenci,
wraz z rozpoczęciem roku akademickiego 2020/2021 rozpoczęłam działalność jako Pełnomocniczka Rektora ds. Równego Traktowania. Ogromnie cieszę się powierzeniem mi tak odpowiedzialnej i niezwykle potrzebnej w obecnych czasach roli.

Ci z Państwa, którzy mieli ze mną zajęcia, wiedzą już, że kwestie związane z równością, różnorodnością oraz brakiem dyskryminacji grup, które mogą być na nią szczególnie narażone, były i są dla mnie bardzo ważne. Pozostałych z Państwa zapewniam o swoim zaangażowaniu w walkę w imię idei równego traktowania w każdej sferze życia człowieka.


Chciałabym, aby wszystkie osoby z naszej Uczelni, które doświadczyły, doświadczą lub zaobserwują jakiekolwiek przejawy nierównego traktowania w swoim otoczeniu wiedziały, że nie są i nigdy nie będą same.

Zakres spraw, w których będę się starała pomagać to między innymi dyskryminacja pośrednia, bezpośrednia, molestowanie i molestowanie seksualne.
Wszelkie zgłoszenia i sygnały od Państwa będę traktować bardzo poważnie i z należytą dyskrecją. Spotkania ze mną są poufne i nie będę przekazywała nikomu Państwa danych bez wyraźnie wyrażonej zgody.


Zwracam się również z prośbą o zgłaszanie się każdego, kto ma pomysł na wdrożenie projektów równościowych na naszej Uczelni, w szczególności osoby z grup mniejszościowych i narażonych na dyskryminację. Docelowo pragnę też stworzyć Studencką Radę przy Pełnomocniczce Rektora ds. Równego Traktowania, w skład której wejdą studentki i studenci z grup mniejszościowych i narażonych na dyskryminację. Jeżeli są Państwo zainteresowani taką inicjatywą - również zapraszam do kontaktu.


Dyżury jako Pełnomocniczka Rektora ds. Równego Traktowania prowadzę w środy od godziny 9:00 do 10:00 na platformie MS Teams pod adresem http://tiny.cc/pelnomocniczka.

Mogą się Państwo ze mną skontaktować również przez chat na platformie MS Teams oraz mail’owo - a.studzinska@vizja.pl.


Obiecuję Państwa wysłuchać i pomóc w znalezieniu rozwiązania każdego problemu.

Na zakończenie niniejszego listu, chciałabym zaprosić do zapoznania się z definicją dyskryminacji oraz jej różnych form, na stronie Rzecznika Praw Obywatelskich i Amnesty International.

dr Anna Studzińska,
Pełnomocniczka Rektora ds. Równego Traktowania