Serdecznie zapraszamy do udziału w przygotowaniu numeru specjalnego czasopisma SUSTAINABILITY (70 pkt. na liście MNiSW) zatytułowanego "Towards sustainable development of national and supranational systems - political and legal challenges", który jest inicjatywą AEH. Redaktorami gościnnymi wydania są: Dziekan Studiów Politologicznych prof. AEH dr hab. Tomasz Kownacki, prof. AEH dr hab. Anna Wierzchowska oraz dr Gediminas Kazėnas z Uniwersytetu Michała Romera w Wilnie.

Zgłaszane prace powinny dotyczyć tematyki zrównoważonego rozwoju widzianego z różnych perspektyw systemu politycznego i społecznego napoziomie państwowym i niepaństwowym.

Szczególne obszary zainteresowań to m.in.: rozwój przestrzeni miejskich, system instytucjonalny i prawny (struktury międzynarodowe i państwowe), systemy wyborcze krajów UE oraz systemy samorządowe i współpraca międzynarodowa w wybranych obszarach.

Redakcja przyjmuje prace napisane w języku angielskim, które spełniają najwyższe standardy publikacji międzynarodowej.
Teksty należy zgłaszać do 31 lipca 2020 r.

Szczegółowe informacje wraz z wytycznymi dla autorów znajdują się na TEJ stronie.