Pani Rektor prof. dr hab. Maria Sierpińska otrzymała nagrodę od Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego!

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznał z własnej inicjatywy nagrodę dla Pani Rektor prof. dr hab. Marii Sierpińskiej - pierwszemu Rektorowi WSFiZ - za osiągnięcia organizacyjne uzyskane w roku akademickim 2015/2016! Nagroda ta jest docenieniem wieloletniej pracy i starań Pani Rektor, które zaowocowały tak wysokimi miejscami w rankingach szkół wyższych osiąganiętych przez Wyższą Szkołę Finansów i Zarządzania w Warszawie.

Serdecznie dziękujemy i gratulujemy Pani Rektor!