Do 30 czerwca trwa przyjmowanie zgłoszeń do konkursu Edukacyjnej Fundacji im. prof. Romana Czerneckiego EFC.

Fundacja została założona w 2009 roku przez polskiego filantropa – Andrzeja Czerneckiego, syna patrona. Organizacja prowadzi kompleksowe programy wsparcia dla uczniów, nauczycieli i wykładowców – „Marzenie o Nauce” oraz „Edukacja Inspiracja”.

Celem tegorocznego konkursu jest promowanie edukacji i rzetelnej wymiany wiedzy oraz aktywizacja szczególnie uzdolnionych jednostek. Nagroda im. prof. Romana Czerneckiego przyznana zostanie w dwóch kategoriach:

– „Artykuł naukowy” (nagroda pieniężna w wysokości 20 000 PLN);

– „Artykuł publicystyczny” (udział w wydarzeniu dotyczącym edukacji za kwotę do 10 000 PLN).

Publikacje zgłoszone do konkursu w kategorii „Artykuł naukowy” powinny być afiliowane przy polskich instytucjach naukowych.

Uczestnicy konkursu powinni przesłać:

– formularz zgłoszeniowy;

– artykuł w formacie pdf;

– CV i bibliografię publikacji.

Zgłoszenia należy przesyłać drogą elektroniczną na adres: nagroda@efc.edu.pl

Więcej szczegółów można znaleźć na stronie: www.efc.edu.pl