Według wyników najnowszego Rankingu Szkół Wyższych, który powstał dzięki współpracy redakcji miesięcznika „Perspektywy” oraz gazety „Rzeczpospolita”, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie zatrudnia najlepszą kadrę naukową Polsce.

Zwyciężyliśmy w kategorii nasycenie kadry osobami o najwyższych kwalifikacjach, wyprzedzając znacząco wszystkie, zarówno publiczne jak i niepubliczne, uczelnie w Polsce. Kategoria ta określa liczbę wysoko kwalifikowanej kadry nauczającej na uczelni (ze stopniem dr hab. lub tytułem prof. zwyczajnego) w odniesieniu do ogólnej liczby nauczycieli akademickich uczelni. Oznacza to, że nasi studenci uczą się od najlepszych.

W ocenie ekspertów rankingu nasza uczelnia dysponuje znacznym potencjałem naukowym, który dała nam piąte miejsce w tej grupie kryteriów oraz drugie miejsce w zakresie publikacji naukowych wśród wszystkich badanych uczelni niepublicznych w Polsce.

W kategoriach poświęconych poszczególnym kierunkom studiów WSFiZ również święci triumfy.

Nasza psychologia uplasowała się na drugim miejscu wśród wszystkich uczelni niepublicznych w kraju, a trzecie w gronie warszawskich ośrodków naukowych.

Administracja również uplasowała się na drugim miejscu w ramach tego kierunku prowadzonego przez uczelnie niepubliczne w całym kraju.

Politologia prowadzona przez WSFiZ zyskała trzecią pozycję w zestawieniu polskich uczelni niepublicznych.

W kategorii kierunków ekonomicznych zajęliśmy piąte miejsce w gronie warszawskich uczelnie niepublicznych.

Warto podkreślić, że z roku na rok pniemy się coraz wyżej się w rankingu. Zanotowaliśmy ogromny awans z 38. miejsca w 2010r. na 16. miejsce w 2014r. na 80 niepublicznych uczelni magisterskich z całej Polski.

­ Cieszy nas zdobycie wysokiej pozycji w tym rankingu– komentuje dr Marcin Staniewski, Dyrektor ds. Rozwoju WSFiZ ­–  ­­Jak dowodzą wyniki, prestiż Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie systematycznie rośnie. Jest to dobra wiadomość, nie tylko dla władz uczelni, ale przede wszystkim dla naszych studentów i absolwentów. Dzięki rosnącej renomie uczelni dyplomy WSFiZ są coraz wyżej cenione przez wymagających pracodawców.

Pełne zestawienie rankingowe można znaleźć na stronie: www.perspektywy.pl