Z przyjemnością informujemy, iż AEH została przyjęta do grona PRME (Principles for Responsible Management Education), czyli platformy założonej w 2007 r. i wspieranej przez ONZ, której naczelną ideą jest rozpowszechnianie zasad odpowiedzialnej edukacji w zakresie zarządzania poprzez nadanie większego znaczenia normom zrównoważonego rozwoju w uczelniach na całym świecie.

PRME, licząca ponad  650 sygnatariuszy na całym świecie, stała się największą zorganizowaną siecią łączącą ONZ z instytucjami szkolnictwa wyższego kształcącymi studentów na kierunku zarządzanie. Dzięki członkostwu w PRME nasza Uczelnia może jeszcze bardziej zaangażować się w inicjatywy zmierzające do zapewnienia przyszłym liderom umiejętności potrzebnych do zbilansowania celów ekonomicznych i zrównoważonego rozwoju. Działania te są częścią realizacji misji i wizji naszej uczelni oraz wyrazem realizacji przyjętych wartości, jakimi są: kompetencja, kreatywność oraz odpowiedzialność społeczna.