Informujemy iż z dniem 20.06.2017r. następują zmiany we władzach WSFiZ.

Prof. dr hab. Stanisław Mika ustępuje ze stanowiska Dziekana Wydziału Psychologii Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie. Nowym Dziekanem Wydziału Psychologii zostaje prof. dr hab. Mieczysław Plopa.

Ponadto funkcję Prodziekana Wydziału Psychologii pełnić będzie obok prof. dr hab. Jana Matysiaka, dr Konrad Janowski.

Prof. dr hab. Stanisław Mika w dalszym ciągu będzie pełnił funkcję pracownika etatowego Wydziału Psychologii.