Nowy rok kalendarzowy rozpoczęliśmy dysertacyjnym akcentem. W piątek 12 stycznia swoją pracę doktorską pt.: The influence of adult handling on the behavior of Lewis and Sprague-Dawley rats exposed to an animal model of traumatic experience („Wpływ procedury handling na zachowanie się szczurów Lewis i Sprague-Dawley poddanych działaniu zwierzęcego modelu doświadczenia traumatycznego”) przedstawiła Pani Dominika Farley.

Autorce rozprawy Uchwałą Rady Wydziału Psychologii Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie został przyznany stopień naukowy doktora w dyscyplinie psychologia. Promotorem pracy był prof. dr hab. Jan Matysiak. Pani Dominice Farley serdecznie gratulujemy i życzymy owocnej kariery badawczej.