W dniu 13 listopada odbyła się Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pn. Udział społeczeństwa we władzy i zarządzaniu. Społeczeństwo obywatelskie w Rzeczypospolitej w czasach wczesnonowożytnych (XVI-XVIII w.) organizowana przez Wydział Prawa i Administracji WSFiZ.

Zdjęcia: Edyta Jaśkiewicz