Problematyka zarządzania procesowego należy do zagadnień niezwykle istotnych a zarazem aktualnych z punktu widzenia zarządzania współczesnymi organizacjami. Funkcjonalnie zorganizowane organizacje nie są przygotowane do dynamicznych zmian zachodzących w otoczeniu, a ich niska elastyczność powoduje utrudnienia w zakresie wprowadzania nowoczesnych rozwiązań.

Integracja z Unią Europejską stworzyła nowe możliwości dla finansowania projektów w zakresie rozwoju organizacji. Zarządzanie projektami staje się koncepcją, która odgrywa coraz większe znaczenie w rozwoju podejścia procesowego organizacji. W obliczu zmian współczesnych przedsiębiorstw i zachodzących procesów globalizacji pojawiają się nowe techniki zarządzania projektami.

 

Cel konferencji

Celem konferencji jest próba zaprezentowania podstawowych reguł i zasad podejścia procesowego i implementacji zarządzania projektami we współczesnych organizacjach. Równocześnie uczestnicy konferencji będą koncentrować się na wymianie poglądów i doświadczeń z zakresu perspektyw rozwoju zarządzania procesowego i projektowego zarówno w teorii jak i praktyce. Głównym założeniem tej konferencji jest stworzenie symbiozy pomiędzy środowiskiem naukowym i biznesowym. Przyczyni się ona do transferu nowych rozwiązań, jak również budowanie świadomości myślenia i działania procesowego jak również podejścia projektowego. Każdy uczestnik konferencji będzie miał możliwość przekazania własnych przemyśleń i doświadczeń oraz prowadzenia twórczych dyskusji w gronie wybitnych pracowników naukowych, jak również praktyków.

 

Tematyka konferencji

 • Teoretyczno-metodologiczne aspekty rozwoju zarządzania procesowego
 • Uwarunkowania wdrożenia organizacji procesowej
 • Modele dojrzałości procesowej organizacji
 • Współczesne procesowe koncepcje i metody zarządzania
 • Zarządzanie procesowe a zarządzanie projektami
 • Strategiczna karta wyników a zarządzanie procesowe
 • Zrównoważony rozwój a zarządzanie procesowe
 • Zarządzanie procesowe a zarządzanie wiedzą i kapitałem intelektualnym
 • Zarządzanie ryzykiem w organizacji procesowej
 • Rola projektów w zarządzaniu
 • Kompetencje menedżera zespołu projektowego
 • Metodyki zarządzania projektami
 • Unijne fundusze strukturalne wspierające projekty rozwoju gospodarczego
 • Organizacja zespołu projektowego
 • Rola przywództwa w organizacjach procesowych i projektowych
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi w perspektywie procesualnej
 • Modelowanie i doskonalenie procesów w organizacjach
 • Controlling procesów
 • Identyfikacja jakości w zarządzaniu procesowym
 • Narzędzia informatyczne wspierające zarządzanie procesowe
 • Podejście procesowe w biznesie rodzinnym
 • Podejście procesowe w sektorze MSP
 • Zarządzanie procesowe w praktyce gospodarczej (bankowość, edukacja, logistyka, produkcja, ubezpieczenia, IT, administracja publiczna)
 • Zarządzanie procesowe w organizacjach międzynarodowych

 

Program:

 

9:00 - 9:30

REJESTRACJA UCZESTNIKÓW

9:30 - 10:00

OTWARCIE KONFERENCJI I PRZYWITANIE UCZESTNIKÓW

Prof. dr hab. Maria Sierpińska
J.M. Rektor WSFiZ w Warszawie

Prof. dr hab. Włodzimierz Rembisz
Dziekan Wydziału Zarządzania i Finansów WSFiZ w Warszawie

Prof. nadzw. dr hab. Elżbieta Weiss
Przewodnicząca konferencji

Prof nadzw. dr hab. inż. Agnieszka Bitkowska
Przewodnicząca konferencji

10:00 - 10:30 WYKŁAD INAUGURACYJNY I
WARTOŚCI, OCENY I POMIAR W ZARZĄDZANIU PROCESOWYM
PROF. ZW. DR HAB. BOLESŁAW KUC, SPOŁECZNA AKADEMIA NAUK W WARSZAWIE
10:30 - 11:00

WYKŁAD INAUGURACYJNY II
MULTIMEDIA W SYSTEMACH INFORMACYJNYCH ZARZĄDZANIA
PROF. ZW. DR HAB. INŻ. LESZEK KIEŁTYKA, PREZES TNOIK, POLITECHNIKA
CZĘSTOCHOWSKA

11:00 - 11:30 PRZERWA KAWOWA
11:30 - 12:30

SESJA PLENARNA I
PERSPEKTYWY ROZWOJU ZARZĄDZANIA PROCESOWEGO
PRZEWODNICZĄCA SESJI: PROF. NADZW. DR HAB. SABINA KAUF, PRODZIEKAN
WYDZIAŁU

EKONOMICZNEGO, UNIWERSYTET OPOLSKI
MODERATOR: PROF. ZW. DR HAB. BOLESŁAW KUC, SPOŁECZNA AKADEMIA NAUK
W WARSZAWIE

Prof. nadzw. dr hab. Zbigniew Olesiński, Akademia Finansów i Biznesu Vistula
Dr Renata Gabryelczyk, Uniwersytet Warszawski, Koordynator programu DELab
Dr Arkadiusz Jurczuk, Politechnika Białostocka, Prezes TNOiK w Białymstoku
Dr Cezary Stępniak, Politechnika Częstochowska
Dr Marek Szelągowski, Akademia Finansów i Biznesu Vistula

12:30 - 13:30

SESJA PLENARNA II
IMPLEMENTACJA ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI WE WSPÓŁCZESNYCH ORGANIZACJACH
PRZEWODNICZĄCA SESJI: PROF. NADZW. DR HAB. ELŻBIETA WEISS, WYŻSZA SZKOŁA
FINANSÓW I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE
MODERATOR: PROF. NADZW. DR HAB. PIOTR SZCZEPANKOWSKI, WYŻSZA SZKOŁA
FINANSÓW I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE

Prof. nadzw. dr hab. Zenon Biniek, Rektor Wyższej Szkoły Zarządzania i Marketingu
w Sochaczewie

Prof. nadzw dr hab. Tadeusz Popławski, Politechnika Białostocka
Prof. nadzw. dr hab. Bogusława Ziółkowska, Politechnika Częstochowska
Dr Małgorzata Cieciora, Dziekan Wydziału Zarządzania Polsko - Japońskiej Akademii Technik
Komputerowych w Warszawie

13:30 - 14:15 CATERING
14:15 - 15:15

SESJA PLENARNA III
ZARZĄDZANIE PROCESOWE Z PERSPEKTYWY PRAKTYKÓW I EKSPERTÓW
PRZEWODNICZĄCA SESJI: PROF. NADZW. DR HAB. ANNA KOROMBEL, POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA
MODERATOR: PROF. NADZW. DR HAB. INŻ. AGNIESZKA BITKOWSKA, WYŻSZA SZKOŁA
FINANSÓW I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE

Adrianna Dębska-Gil, Partner Renewal Group
Joanna Woźnikowska, Partner Renewal Group
Tomasz Gzik, bpmstandard.pl
Dr Andrzej Bogusz, Macrologic
Przemysław Plecka, Macrologic

15:15 - 16:15

SESJA PLENARNA IV
ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI Z PERSPEKTYWY PRAKTYKÓW I EKSPERTÓW
PRZEWODNICZĄCY SESJI: PROF. DR HAB. STANISŁAW BRZEZIŃSKI, POLITECHNIKA
CZĘSTOCHOWSKA

MODERATOR: PROF. NADZW. DR HAB. ZENON BINIEK, WYŻSZA SZKOŁA
FINANSÓW I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE, REKTOR WYŻSZEJ SZKOŁY ZARZĄDZANIA
I MARKETINGU W SOCHACZEWIE

Dr Krzysztof Kolterman, Prezes Zarządu P.H.P.U. Arkol
Tadeusz Chruściel, Wiceprezes Zarządu Przedsiębiorstwa Komunalnego w Szczecinku
Damian Dymiński, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie
Krzysztof Rumianowski, Założyciel firmy KRK Partnerzy w Warszawie
Małgorzata Wojciechowska - Radek, PKP Informatyka
Przemysław Plecka, Macrologic

16:15 - 16:45

WYKŁAD INAUGURACYJNY III
FAMILY BUSINESS ASSOCIATIONS AS BUSINESS SUPPORT STRUCTURES. EVIDENCE
FROM THE UK AND SPAIN

DR CLAIRE SEAMAN, QUEEN MARGARET UNIVERSITY, EDINBURGH

16:45 - 17:00

OFICJALNE ZAMKNIĘCIE KONFERENCJI
Prof. nadzw. dr hab. Elżbieta Weiss
Prof. nadzw. dr hab. Agnieszka Bitkowska

 

Konferencja płatna. Odbędzie się 24 maja 2017 r. Po więcej informacji zapraszamy na stronę konferencji: Ogólnopolska Konferencja Naukowa Zarządzanie procesowe. Od kreacji do implementacji projektu.