W dniu 24 maja 2017 r. odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Zarządzanie procesowe Od kreacji do implementacji projektu”, organizowana przez Wydział Zarządzania i Finansów Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie.

Problematyka zarządzania procesowego należy do zagadnień niezwykle istotnych a zarazem aktualnych z punktu widzenia zarządzania współczesnymi organizacjami. Funkcjonalnie zorganizowane organizacje nie są przygotowane do dynamicznych zmian zachodzących w otoczeniu, a ich niska elastyczność powoduje utrudnienia w zakresie wprowadzania nowoczesnych rozwiązań.
Integracja z Unią Europejską stworzyła nowe możliwości dla finansowania projektów w zakresie rozwoju organizacji.

Zarządzanie projektami staje się koncepcją, która odgrywa coraz większe znaczenie w rozwoju podejścia procesowego organizacji. W obliczu zmian współczesnych przedsiębiorstw i zachodzących procesów globalizacji pojawiają się nowe techniki zarządzania projektami.
Celem konferencji było zaprezentowanie podstawowych reguł i zasad podejścia procesowego i implementacji zarządzania projektami we współczesnych organizacjach.Uczestnicy konferencji  koncentrowali się również na wymianie poglądów i doświadczeń z zakresu perspektyw rozwoju zarządzania procesowego i projektowego zarówno w teorii jak i praktyce. Głównym założeniem spotkania było stworzenie symbiozy pomiędzy środowiskiem naukowym i biznesowym.

Serdecznie dziękujemy za uczestnictwo i zapraszamy w 2018 roku!

Galeria zdjęć znajduje się tutaj.