Parerga, jako periodyk naukowy wydawany przez Katedrę Filozofii Wydziału Psychologii Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie, powstał z inicjatywy Kierownika tej Katedry prof. dr hab. Wojciecha Słomskiego w 2004 roku.

Od początku swego powstania czyli od roku 2004 aż do 2006 roku włącznie periodyk Parerga wydawany był w formie półrocznika. Natomiast od roku 2007 ukazuje się jako kwartalnik.

Parerga znajduje się w wykazie polskich i zagranicznych czasopism naukowych prowadzonym przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla potrzeb oceny parametrycznej jednostek naukowych z przyznaną liczbą sześciu punktów.

www.parerga.vizja.pl