Zapraszamy osoby z niepełnosprawnościami do podjęcia nauki na naszej Uczelni!

Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie wychodzi naprzeciw potrzebom osób z niepełnosprawnościami. Staramy się, aby proponowane dodatkowe wsparcie, jak również zaplecze infrastrukturalne Uczelni w pełni odpowiadało potrzebom naszych niepełnosprawnych studentów. Dokładamy wszelkich starań, aby umożliwić wszystkim studentom równy dostęp do procesu kształcenia. Abyśmy lepiej rozumieli Państwa potrzeby, pracownicy Uczelni wzięli udział m.in. w kursie języka migowego oraz szkoleniu dot. obsługi osób niewidomych. Więcej informacji znajdziesz również na: www.bon.vizja.pl.

Nieodpłatnie zapewniamy:

 1. Studiującym z wadą słuchu: systemy FM, przenośne pętle indukcyjne, obecność tłumacza języka migowego podczas wykładów, ćwiczeń i egzaminów
 2. Wsparcie tłumacza języka migowego podczas zajęć
 3. Dostęp do tłumacza języka migowego on-line na uczelni, jak również przez bezpłatną aplikację na Android
 4. Wsparcie asystenta osoby niepełnosprawnej dla wszystkich rodzajów niepełnopsprawności
 5. Niewidomym i niedowidzącym studentom i doktorantom specjalistyczny sprzęt: monitor brajlowski, lupy, dyktafony oraz oprogramowania: Ivona, Window-Eyes, JAWS, SuperNova Screen Reader, ZoomText Reader Magnifier
 6. Możliwość wypożyczenia sprzętu jak: laptopy, tablety, ultrabooki, systemy FM, dyktafony i inne.
 7. Możliwość korzystania ze specjalnie przystosowanych dla osób niepełnosprawnych stanowisk komputerowych w bibliotece wyposażonych w klawiatury Clevy, IntelliKeys, myszki Big track, podpórki pod ramię Ergorest
 8. Zaadaptowane do języka Braille’a w wersji elektronicznej oraz papierowej materiały dydaktyczne
 9. Bezzwrotne stypendia dla studentów niepełnosprawnych
 10. Dostęp do internetowej biblioteki profesjonalnych e-booków
 11. Miejsca parkingowe: posiadamy oznaczone miejsca parkingowe dla niepełnosprawnych

Kto może ubiegać się o wsparcie?

Ze wsparcie może skorzystać student/doktorant spełniający łącznie poniższe warunki:

 • legitymujący się orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności lub innym równoważnym dokumentem,
 • posiadający uregulowany status studenta/doktoranta w chwili otrzymania decyzji o przyznaniu wsparcia,
 • nie przebywający na długoterminowym urlopie od zajęć

Wnioski o dofinansowanie wsparcia

Zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego dotyczącego zasad przyznawania wsparcia oraz dysponowania środkami dotacji na zadania związane ze stwarzaniem studentom i doktorantom WSFiZ, będącymi osobami niepełnosprawnymi warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia, Uczelnia w ramach ww. dotacji może udzielać wsparcia tylko i wyłącznie o charakterze ogólnym określonym w zamieszczonym na końcu strony Regulaminie. Wnioski o przyznanie wsparcia wraz z Regulaminem znajdują się na dole strony.

W celu uzyskania wsparcia należy: pobrać jeden z poniższych wniosków w postaci pliku pdf, wypełnić we wskazanych polach, zapisać wniosek po zmianie na swoim kopmuterze oraz przesłać go pocztą elektroniczną na adres: bon@vizja.pl.

Można również wypełnić wniosek, wydrukować go i dostarczyć osobiście do Biura ds. Osób z Niepełnosprawnościami, II piętro, pok. 212 e (Rektorat). Szczegółowe zasady wnioskowania o wsparcie są zawarte w Regulaminie BON.

Wszystkie wnioski rozpatruje pracownik Biura ds. Osób z Niepełnosprawnościami, a zatwierdza Pełnomocnik Rektora. Student zostanie powiadomiony za pośrednictwem mila zwrotnego, czy wniosek został rozpatrzony pozytywnie i od kiedy może liczyć na wnioskowane wsparcie.

Tłumacz języka migowego

Niesłyszący i niedosłyszący studenci i doktoranci WSFiZ mogą liczyć na bezpłatną pomoc tłumaczy języka migowego zarówno podczas ćwiczeń, wykładów odbywających się w ramach toku studiów, jak i podczas egzaminów i zaliczeń, konsultacji z wykładowcami i promotorami oraz podczas wizyt w dziekanacie i bibliotece itp. Wnioski o przyznanie pomocy tłumacza języka migowego są dostępne na stronie Uczelni: https://vizja.pl/biuro-ds-osob-niepelnosprawnych,k18.html.

Wniosek należy składać w formie pisemnej wraz z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, zaświadczeniem potwierdzającym status studenta/doktoranta oraz planem zajęć na dany semestr roku akademickiego. W harmonogramie zajęć powinny być wskazane te zajęcia, na których student/doktorant potrzebuje wsparcia tłumacza języka migowego.

Na stronie internetowej uczelni www.vizja.pl funkcjonuje system tłumaczeń języka migowego on-line. Klikając na ikonę (prawy górny róg ekranu) można uzyskać połączenie z tłumaczem, który jeśli zajdzie taka potrzeba, zadzwoni do dziekanatu i będzie pośredniczył w komunikacji między pracownikiem uczelni, a studentem niesłyszącym.

Przy stanowisku ochrony budynku przy wejściu na Uczelnię od strony ul. Pawiej znajduje się również stanowisko tłumacza on-line (monitor, klawiatura, mysz), z którego mogą skorzystać wszystkie osoby wchodzące do budynku uczelni posługujące się językiem migowym i potrzebujące pomocy w komunikacji z pracownikami uczelni (z rekrutacji, dziekanatu). W celu uzyskania odpowiedzi na pytania dotyczące studiów lub dopełnienia innych formalności na uczelni należy połączyć się z tłumaczem naciskając przycisk . Połączenie z tłumaczem ułatwia i przyspiesza osobie niesłyszącej/niedosłyszącej porozumiewanie się i dopełnianie formalności w trakcie procesu kształcenia.

Od 01.09.2015 r. została uruchomiona bezpłatna aplikacja na telefon z systemem android, za pośrednictwem której student niesłyszący będzie miał możliwość połączenia się z tłumaczem języka migowego w każdym dowolnym miejscu pobytu, również poza uczelnią. Warunkiem jest posiadanie dostępu do Internetu.

Asystent osoby niepełnosprawnej

W ramach oferowanego wsparcia dla osób niepełnosprawnych Uczelnia umożliwia bezpłatne skorzystanie z pomocy asystenta osoby niepełnosprawnej. Wsparcie asystenta polega na udzieleniu doraźnej pomocy w wykonywaniu czynności, których student/ka niepełnosprawny/a nie będzie w stanie wykonać samodzielnie podczas zajęć dydaktycznych w ramach toku studiów np. pomoc przy dokonywaniu formalności w dziekanacie, rektoracie, podczas konsultacji z wykładowcami, promotorem, w bibliotece, wsparcie przy sporządzaniu notatek lub inny rodzaj wsparcia zgłoszony przez niepełnosprawnego studenta.

Wniosek należy składać w formie pisemnej wraz z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, zaświadczeniem potwierdzającym status studenta/doktoranta oraz planem zajęć na dany semestr roku akademickiego ze określeniem zakresu i formy wsparcia jakiej student/ka oczekuje, wskazaniem tych zajęć na których student/ka potrzebuje wsparcia asystenta oraz podaniem szacunkowego wymiaru godzin pracy asystenta w skali miesiąca.

Wypożyczalnia specjalistycznego sprzętu

Aby ułatwić studentom niepełnosprawnym pełny udział w procesie kształcenia Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych prowadzi bezpłatną wypożyczalnię nowoczesnego, specjalistycznego sprzętu. Staramy się co roku uzupełniać zasoby wypożyczalni, aby w pełni odpowiadały potrzebom osób niepełnosprawnych. Obecnie w wypożyczalni znajdują się takie sprzęty jak:

1. Laptop DELL VOSTRO V3550 i5 + torba do wypożyczenia na zajęcia DELL - 1 szt.

2. Laptop Lenovo G700 (59-407152) 17,3" - 6 szt.

3. Notebook ASUS i5 3210M, 18,4" wraz z torbą sweex - 2 szt.

4. Tablet Samsung Galaxy Note PRO Vienna P905, 12,2" 32 GB, 3G LTE - 8 szt.

5. Tablet Apple NEW Ipad Air 10", 128 GB + modem gwiezdna szarość - 1 szt.

6. Tablet Samsung Galaxy TAB2 P5110 10" - 2 szt.

7. Tablet Asus Google Nexus 7, 7", 32 GB, 2GB LTE, Android 4.4 - 2 szt.

8. Maszyna do pisania brajlowska Tatra point Ad 2 - 1 szt.
9. Nadajnik Amigo do systemu FM T30- sprzęt ułatwiający współpracę wykładowcy ze studentem wzmacniający słyszenie podczas zajęć

10. Odbiornik Amigo Arc do systemu FM - sprzęt ułatwiający współpracę wykładowcy ze studentem wzmacniający słyszenie podczas zajęć - 2 szt.

11. Lupa elektroniczna i-loview - 5 szt.

12. Maszyna do pisania brajlowska Tatra point Ad 2 - 1 szt.

13. Dyktafony cyfrowy olympus - dostosowane do potrzeb osób niedowidzących - 6 szt.

14. Przenośna pętla indukcyjna - 1 szt.

15. Monitor brajlowski Braille Edge - 1 szt.

16. Oprogramowanie do laptopa Abby Fine Reader 11 PROF EDU - program do tworzenia prezentacji - 1 szt.

Warunkiem koniecznym do skorzystania z usługi wypożyczenia sprzętu jest złożenie następujących dokumentów:

a) wniosek o wypożyczenie sprzętu – stanowiący załącznik nr 2;

b) orzeczenie właściwego organu potwierdzające stopień niepełnosprawności

Biblioteka

Sprzęt i materiały dostępne w bibliotece:

W ramach dostosowania Uczelni do potrzeb osób niepełnosprawnych biblioteka uczelni została wyposażona w cztery nowoczesne stanowiska komputerowe, na które składa się sprzęt najnowszej generacji, ułatwiający korzystanie z komputera osobom niepełnosprawnym oraz odpowiadający na potrzeby studentów o różnych zakresach i stopniach niepełnosprawności. W ramach stanowisk komputerowych w bibliotece posiadamy:

1. Specjalistyczne myszki Big track (trackball) - to odwrócona i powiększona mysz komputerowa. Została tak zaprojektowana, aby osoby niepełnosprawne (w szczególności z niepełnosprawnością rąk i/lub dłoni) z łatwością i precyzją mogły poruszać się kursorem po ekranie monitora. Wykonana z trwałych materiałów. Posiada powiększoną kulkę i przyciski. Działa pod systemem operacyjnym Windows, jak również MacOS (Macintosh).

2. Klawiatury Clevy - dla osób o całkowitej niepełnosprawności dłoni, klawiatura z możliwością pisania jednym palcem lub patyczkiem

3. Ramki zabezpieczające do klawiatur Clevy - jest stworzona specjalnie dla ludzi z przejściową lub trwałą niepełnosprawnością ruchową kończyn górnych. Pozwala położyć ręce na klawiaturze bez ryzyka naciśnięcia przypadkowego klawisza. Uderzenie w klawisz jest wtedy mniej czasochłonne, a wybór klawisza bardziej precyzyjny, co szczególnie sprawdza się przy niedowładach.

4. Klawiatury IntelliKeys - alternatywna klawiatura dla osób o bardzo słabych rękach. IntelliKeys posiada wiele wbudowanych funkcji ułatwiających używanie jej przez osoby z niepełnosprawnością (w szczególności z czterokończynowym porażeniem mózgowym), np. regulowany czas reakcji i trwałe klawisze, umożliwiające naciskanie kombinacji klawiszy sekwencyjnie. IntelliKeys ma w komplecie 6 standardowych nakładek ( czarne litery na kolorowych klawiszach) zaprojektowanych tak, żeby jak najszerszej grupie niesprawnych osób pomóc w używaniu komputera. Zapewnia to możliwość zmiany układu klawiatury (np układu QWERTY na ABC) w ciągu kilku sekund i kilkoma ruchami.

5. Nakładki ograniczające do IntelliKeys - dla osób z niepełnosprawnością rąk zapobiega wciśnięciu kilku klawiszy na raz. Ramki na klawiaturę IntelliKeys pozwalają na bardziej precyzyjny wybór klawiszy. Osoba z drżeniem rąk lub kłopotami z utrzymaniem ich nad klawiaturą, może przesuwać dłonie swobodnie po ramce, przyciskając przez otwory tylko wybrane klawisze.

6. Podpórki pod ramię Ergorest ułatwiające pracę przy komputerze osobom niepełnosprawnym. Ergorest gwarantuje prawidłową pozycję ciała przy pracy biurowej. Działanie Ergorestu polega na właściwym ustawieniu kątów między linią tułowia a ramionam i dolnymi partiami układu kostnego. Urządzenie ogranicza także wysiłek mięśni, niezbędny do utrzymania odpowiedniej postawy ciała. Wsparte na wygodnych podłokietnikach przedramiona odpoczywają, a kręgosłup przyjmuje komfortowe położenie. Ustawiona w ten sposób szyjna część kręgosłupa zapewnia naturalną pozycję głowy. Wysokość podłokietników można dostosować do indywidualnych potrzeb. Ergorest ułatwia również korzystanie z klawiatury i myszy komputerowej, gdyż usprawnia dostęp do nich i zmniejsza wysiłek ruchowy związany z ich obsługą.

7. Skaner PLUSTEK OPTICBOOK 3800 - płaski, funkcjonalny i łatwy w obsłudze skaner OpticBook 3800 został stworzony z myślą o skanowaniu książek. Skanuje w rozdzielczości 1200 dpi z prędkością 8.6 stron na minutę. Możliwość skanowania do przeszukiwalnego pliku PDF sprawia, że użytkownik może w prosty sposób odnaleźć zeskanowany dokument w późniejszym czasie.

8. Linijkę Brajlowską BRAILLE EDGE 40 zn. - która łączy w sobie cechy linijki brajlowskiej z podstawowymi zaletami prostego notatnika. Oprócz wykonywania podstawowych czynności – czytanie i pisanie brajlem, oferuje dodatkowe funkcje: notatnik, terminarz, budzik, zegar, kalkulator, stoper, minutnik dostępne bez konieczności podłączania urządzenia do komputera sprawiają. Współpracuje z komputerami PC lub iOS oraz z urządzeniami przenośnymi wyposażonymi w oprogramowanie Symbian lub Android. Przyjazne przyciski i możliwość podłączenia myszy. 4 klawisze nawigacji i 8 klawiszy funkcyjnych umożliwiają intuicyjną współpracę z klawiaturą komputerową. Podłączenie myszki USB pozwala na wykorzystanie dodatkowych opcji nawigacji takich jak szybsze przewijanie dokumentów i otwieranie menu poprzez kliknięcie.

9. Słuchawki HD518 - otwarte, nauszne słuchawki Sennheiser HD 518 zapewniają doskonałą jakość dźwięku oraz głęboki bas. Zastosowano w nich innowacyjną technologię Sennheiser E.A.R, która sprawia że dźwięk jest dokładnie kierowany do ucha. Zaawansowane membrany Duofol zapewniają redukcję niechcianych odbić wewnątrz kapsuły przetwornika do minimum oraz minimalizują niepożądany rezonans.

Oprogramowanie:

Dla ułatwienia procesu kształcenia osobom niepełnosprawnym na stanowiskach komputerowych w bibliotece oraz w laboratoriach komputerowych zostało zainstalowane specjalistyczne oprogramowanie:

1. Program Abby FineReader 11 PROF EDU - precyzyjnie przekształca dokumenty papierowe, obrazy i pliki PDF na elektroniczne pliki w popularnych formatach umożliwiających edycję i przeszukiwanie, m.in. na pliki aplikacji Microsoft® Word, Excel® i przeszukiwalne pliki PDF. Program do przetwarzania druku na postać cyfrową. Dzięki jego profesjonalnym funkcjom można łatwo i szybko przystąpić do dalszego przetwarzania treści dokumentów, np. edytując je, przytaczając, przeszukując lub archiwizując. Program wykorzystuje najnowocześniejsze techniki rozpoznawania tekstu i analizy struktury dokumentów, zapewniając dokładność rozpoznawania sięgającą 99,8%, idealnie odwzorowując układ dokumentu i odtwarzając jego strukturę.

2. Program IVONA reader - syntezator mowy (czyta pliki tekstowe) - rozbudowany program do czytania i słuchania tekstów – w pakiecie jeden głos polski. Syntezator mowy IVONA pozwala na automatyczne przekształcanie tekstu do mowy o naturalnym, ludzkim brzmieniu. IVONA analizuje podany jej tekst, interpretuje go przy zastosowaniu m.in. algorytmów sztucznej inteligencji i wypowiada. Wypowiedź może być odsłuchana "na żywo" lub zapisana w pliku dźwiękowym. IVONA w wersji demonstracyjnej umożliwia między innymi odczytywanie napisów w filmach, dowolnych tekstów, poczty elektronicznej, słuchanie książek i zapisywanie ich do plików dźwiękowych.

3. Program SkryBoot – program zmieniający mowę na tekst to ciekawa aplikacja przeznaczona do rozpoznawania mowy w języku polskim i zapisywania wyników w formie tekstowej. Aplikację do rozpoznawania mowy można wykorzystać między innymi dyktowania treści bezpośrednio do edytora teksty bez konieczności wykorzystywania klawiatury, wyszukiwania głosem treści multimedialnych itp.

4. Oprogramowanie Window-Eyes - program dla osób niewidomych, jest najstabilniejszym programem odczytu ekranu dającym za pomocą mowy syntetycznej osobom niewidomym dostęp do oprogramowania pracującego w środowisku Windows. Window-Eyes został opracowany zarówno dla początkujących jak i zaawansowanych użytkowników komputera. Osoba niewidoma korzysta z klawiatury w celu obsługi systemu i programów natomiast wszystkie powiadomienia i teksty są odczytywane przez syntezator mowy lub wyświetlane na zewnętrznym monitorze brajlowskim. Dzięki temu możliwe jest przeglądanie internetu, odtwarzanie multimediów, tworzenie dokumentów odbieranie poczty e-mail i wiele więcej.

5. Powiększalnik pisma AF - łatwe w użyciu i nieskomplikowane urządzenie zapewniające komfortowe oglądanie powiększonego materiału. Pojedyncze naciśnięcie guzika dostosowuje poziom powiększenia do potrzeb użytkownika, a funkcja Auto-Focus pozwala zobaczyć ostry obraz natychmiast. Łatwość podłączenia do dowolnego telewizora i mały ciężar sprawia, że może byc także wykorzystany jako urządzenie przenośne. Dzięki zastosowaniu zaawansowanej technologii wyświetlany obraz, charakteryzuje sie najwyższą jakością, co pozwala pracować dłużej bez zmęczenia oczu. Powiększenie cyfrowe : 3,4 x 38 razy na ekranie 21”, 5,6 x 62 razy na ekranie 32”, wielkość powiększenia jest uzależniona od wielkości ekranu i wysokości ustawienia kamery nad czytanym tekstem.

Biblioteka cyfrowa

1. Dostęp do serwisu: www.libra.ibuk.pl

Biblioteka wykupiła również dostęp do elektronicznej bazy publikacji za pośrednictwem serwisu www.libra.ibuk.pl, z których można korzystać zarówno na wszystkich stanowiskach komputerowych dostępnych w bibliotece jak i zdalnie z komputera osobistego w domowym zaciszu. Studenci logują się do bazy książek za pomocą swoich loginów i haseł. Katalog dostępnych publikacji zawiera specjalnie wyselekcjonowane pozycje książkowe przydatne podczas toku studiów na różnych kierunkach w WSFiZ. Jest to duże udogodnienie szczególnie dla studentów niepełnosprawnych, którzy nie muszą przyjeżdżać do biblioteki w celu wypożyczenia interesującej ich pozycji literatury, tylko skorzystać z niej bezpośrednio z domu za pośrednictwem dostępnego serwisu on-line.

2. Dostęp do serwisu: NASBI - internetowa biblioteka profesjonalnych e-booków
Biblioteka wykupiła dostęp do wybranych książek z zakresu informatyki w ramach NASBI - internetowej biblioteki profesjonalnych e-booków, z których studenci mogą korzystać w domu bez żadnych opłat, siedem dni w tygodniu. E-biblioteka NASBI dostępna jest pod adresem: http://nasbi.pl. Listę dostępnych publikacji można sprawdzić na stronie: http://publikacje.vizja.pl/uploads/FB/Lista-książek-NASBI.pdf

3. Dostęp do serwisu: www.wbn.edu.pl/ - bazy najbardziej poczytnych i najczęściej cytowanych czasopism na świecie z wielu różnych dziedzin m.in.: biznesu, ekonomii, bankowości, finansów, polityki i innych.

Osoby zainteresowane otrzymaniem kodu, niezbędnego do aktywowania konta, prosimy o przysłanie e-mail na adres: stepniak@vizja.pl  (należy podać imię, nazwisko oraz nr albumu).

Adaptacja materiałów

Od 2013 roku rozpoczęliśmy adaptację książek i materiałów dydaktycznych niemożliwych do odczytania przez syntezatory mowy. Dotychczas zaadaptowano do języka Braille’a w wersji elektronicznej oraz papierowej materiały dydaktyczne z zakresu matematyki i fizyki m.in. "Wstęp do matematyki współczesnej", "Zarys matematyki wyższej", Fizyka nr 1, Fizyka nr 2 - więcej informacji można uzyskać bezpośrednio w bibliotece).

Stypendia specjalne dla studentów z niepełnosprawnościami

Może je otrzymać student z tytułu niepełnosprawności potwierdzonej orzeczeniem właściwego organu. Świadczenie to przyznawane jest na wniosek studenta złożony w uczelni.

Ubiegając się o to świadczenie należy do wniosku dołączyć kopię orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia traktowanego na równi z tym orzeczeniem.

Dostępny w extranecie wniosek należy wypełnić on-line, wydrukować, a następnie podpisać we wskazanych miejscach i złożyć wraz z kopią orzeczenia w Biurze Spraw Studenckich. W Biurze Spraw Studenckich pracownicy Uczelni dokonają weryfikacji wniosku pod kątem zgodności z informacjami zawartymi w załączonej dokumentacji. W przypadku zgodności tych informacji wniosek zostanie zaakceptowany i przyjęty. W przypadku braków we wniosku, niezgodności danych, konieczności uzupełnienia bądź poprawki wniosek zostanie zwrócony studentowi do uzupełnienia.

W przypadku gdy do wniosku załączane są kopie stosownych dokumentów student zobowiązany jest przedstawić, przy składaniu wniosku, oryginał dokumentu do wglądu uprawnionemu pracownikowi Uczelni.

Więcej informacji w Biurze Spraw Studenckich, bss@vizja.pl.

Dostosowana infrastruktura

Od lat uczelnia WSFiZ czyni wszelkie starania, aby dostosować budynek, w którym mieści się jej siedziba oraz jego otoczenie do potrzeb osób niepełnosprawnych. Udogodnienia jakie posiadamy to m.in.:

 1. Winda zewnętrzna - przy wejściu głównym od strony ul. Pawiej, umożliwia ona osobom na wózkach inwalidzkich oraz innym studentom mającym problemy z poruszaniem się wjechanie do budynku Uczelni
 2. Platforma przychodowa - zainstalowana wewnątrz budynku umożliwia osobom niepełnosprawnym wjazd na parter oraz dostęp do pozostałych pięter budynku
 3. Nowoczesna winda - od strony parkingu, która pozwala na dojazd na parter oraz pozostałe piętra budynku Uczelni.
 4. Wyznaczone miejsca parkingowe dla niepełnosprawnych tuż pod głównym wejściem do budynku uczelni
 5. Toalety dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych

 

Prosimy o kontakt!

Jeżeli mają Państwo pytania lub wątpliwości związane ze wsparciem dla niepełnosprawnych studentów i/lub doktorantów prosimy o kontakt z Biurem ds.Osób z Niepełnosprawnościami.

Cały czas czekamy też na sugestie, w jaki sposób Uczelnia może wesprzeć Państwa w procesie kształcenia. Swoje propozycje prosimy przesyłać drogą mailową na adres bon@vizja.pl, bądź osobiście podczas dyżuru Pełnomocniczki Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych.

Agnieszka Drang
Pełnomocniczka Rektora ds. Osób z Niepełnosprawnościami

Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie
ul. Pawia 55, 01-030 Warszawa
II piętro, pokój nr 212 (w Rektoracie)

22 536-54-17
bon@vizja.pl

https://bon.vizja.pl/

 

Dyżury:

poniedziałek -
wtorek 10:00-15:00
środa -
czwartek 10:00-15:00
piątek -
sobota -
niedziela -