REKTOR

dr 
Konrad Janowski

 

PROREKTOR DS. NAUKI

prof. dr hab.
Janusz Czapiński

PROREKTOR DS. STUDENCKICH

prof. dr hab.
Ryszard Kościelak

 

 

DZIEKAN

prof. dr hab.
Marian Kallas

PRODZIEKAN

prof. dr hab.
Stanisław Stadniczeńko

 

 

DZIEKAN

prof. dr hab. Włodzimierz Rembisz

PRODZIEKAN

prof. dr hab. Ryszard Wilczyński

PRODZIEKAN

prof. dr hab. Grażyna Rytelewska

 

 

DZIEKAN

prof. dr hab.
Mieczysław Plopa

PRODZIEKAN

dr Konrad Janowski

 

 

DZIEKAN

prof. dr hab.
Piotr Solarz