Z przyjemnością informujemy, że w związku z wygaśnięciem z końcem roku akademickiego 2018/2019 kadencji obecnych władz Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie Senat AEH w Warszawie na podstawie §15 ust. 1 pkt. 22) Statutu AEH w Warszawie na posiedzeniu w dniu 26 kwietnia 2019 r. zaopiniował pozytywnie kandydatów na stanowiska Rektora oraz Prorektorów AEH w Warszawie na 4-letnią kadencję 2019-2023. Od dnia 1 października 2019 r. stanowisko Rektora AEH w Warszawie sprawował będzie dr Konrad Janowski. Pozostałe stanowiska obejmą: stanowisko Prorektora ds. kształcenia - dr hab. Piotr Szczepankowski, stanowisko Prorektora ds. współpracy międzynarodowej - dr hab. Anna Llanos-Antczak, stanowisko Prorektora ds. nauki - dr Marcin Staniewski.