Zapisz sięOdwiedź nas Dopasuj studia do siebie
Odwiedź nas Dopasuj studia do siebie
 
Połącz się z tłumaczem języka migowegoPołącz się z tłumaczem języka migowego

Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie poszukuje asystentów badawczych do pracy przy realizacji badań w ramach projektu naukowego NCN MINIATURA 4 (Nr DEC-2020/04/X/HS6/01277). Projekt, kierowany przez dr Małgorzatę Foryś-Nogalę, dotyczy roli różnic indywidualnych w procesie przyswajania języka obcego w dorosłości. Badania będą realizowane we wrześniu i w październiku 2021 r.

Zadania:

– Udzielanie osobom badanym instrukcji dot. elementów procedury badawczej, nadzorowanie ich pracy oraz udzielanie im wyjaśnień oraz wsparcia technicznego podczas badania.

– Prowadzenie bieżącej dokumentacji z badań, w tym uzupełnianie protokołów badań oraz archiwizowanie i organizowanie danych w formie papierowej i elektronicznej.

Wymagania wobec kandydatów:

– wykształcenie co najmniej średnie;

– rzetelność i terminowość;

– zainteresowanie badaniami empirycznymi w zakresie psychologii i/lub przetwarzania informacji;

– dyspozycyjność w wymiarze min. 20 godzin od początku września do połowy października (w godzinach porannych lub popołudniowych).

Dodatkowymi atutami będą:

– doświadczenie w pracy w projektach naukowych;

– status studenta lub absolwenta psychologii lub dziedziny pokrewnej.

Oferujemy:

– współpracę w ramach umowy cywilnoprawnej;

– wynagrodzenie w wysokości 40 zł brutto za godzinę pracy;

– możliwość zdobycia doświadczenia badawczego w ciekawym projekcie naukowym.

Termin nadsyłania zgłoszeń:

– 03.09.2021 (godzina 12:00)

Wymagane dokumenty:

– CV

– krótki list motywacyjny z opisem zainteresowań badawczych i ew. doświadczenia w prowadzeniu badań

UWAGA: Nie ma możliwości zatrudnienia osób, które są pracownikami etatowymi Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie (Regulamin NCN, p. 2, pkt 6).

Do CV prosimy załączyć oświadczenie dot. ochrony danych osobowych:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w procesie rekrutacji dotyczącym ogłoszenia Praca dla italianisty w projekcie naukowym,  prowadzonym przez Akademię Ekonomiczno – Humanistyczną w Warszawie (01-043) przy ul. Okopowej 59, zgodnie z przepisami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych, w tym zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Oświadczam, że podanie danych oraz wyrażenie powyższej zgody było dobrowolne. Zostałem/am również poinformowany/a, że administratorem danych jest Akademia Ekonomiczno – Humanistyczna w Warszawie przy ul. Okopowej 59, adres poczty e- mail: zgloszenia@vizja.pl, a ponadto o przysługującym mi prawie dostępu do moich danych oraz ich poprawiania, oraz o możliwości wycofania zgody na przetwarzanie moich danych osobowych (przy czym jestem świadomy/a, że żądanie usunięcia danych osobowych będzie oznaczało rezygnację z uczestnictwa w procesie rekrutacyjnym prowadzonym przez Akademię Ekonomiczno – Humanistyczną w Warszawie przy ul. Okopowa 59).”

 

Zgłoszenia prosimy kierować na adres: m.forys-nogala@vizja.pl.

Zastrzegamy sobie możliwość wcześniejszego zakończenia rekrutacji.

Informujemy, że odpowiemy tylko na wybrane zgłoszenia.