Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie poszukuje italianistów do pracy w projekcie naukowym NCN MINIATURA 4, pt. Przyswajanie składni nowego języka w dorosłości a różnice indywidualne w procesach poznawczych: badania wstępne z wykorzystaniem paradygmatu języka miniaturowego (Nr DEC-2020/04/X/HS6/01277).

Zadania: 

stworzenie krótkich kontekstów do języka miniaturowego opartego na języku włoskim zgodnie z instrukcjami osoby realizującej badanie; 

- stworzenie bodźców do zadań testujących wiedzę z zakresu gramatyki włoskiej;  

weryfikacja i konsultacja cech języka miniaturowego (np. w zakresie trudności dla uczniazłożoności gramatycznej i leksykalnej); 

korekta kontekstów po badaniach pilotażowych. 

 

Wymagania: 

ukończone studia magisterskie z filologii włoskiej, lingwistyki stosowanej lub pokrewnych kierunków filologicznych (z włoskim jako jednym z języków kierunkowych); 

znajomość języka włoskiego na poziomie zaawansowanym lub natywnym;  

znajomość gramatyki opisowej języka włoskiego;  

wiedza i praktycznumiejętności w zakresie językoznawstwa stosowanego (w szczególności znajomość metodyki nauczania języka obcego); 

minimum pięcioletnie doświadczenie w dydaktyce języka włoskiego jako języka obcego.  

 

Dodatkowymi atutami będą: 

doświadczenie w pracy w projektach naukowych dot. nabywania języka obcego; 

doświadczenie w nauczaniu języka włoskiego na poziomie zaawansowanym (w tym kształcenie nauczycieli i tłumaczy); 

odbyte stypendia zagraniczne/ staże we Włoszech. 

 

Oferujemy: 

- współpracę i wynagrodzenie w ramach umowy cywilnoprawnej;  

możliwość udziału publikacjach naukowych związanych z projektem.  

 

Termin nadsyłania zgłoszeń: 

- 12.02.2021 

Wymagane dokumenty: 

CV 

 

 

Do CV prosimy załączyć oświadczenie dot. ochrony danych osobowych:  

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w procesie rekrutacji dotyczącym ogłoszenia Praca dla italianisty w projekcie naukowym,  prowadzonym przez Akademię Ekonomiczno – Humanistyczną w Warszawie (01-043) przy ul. Okopowej 59, zgodnie z przepisami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych, w tym zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. 

Oświadczam, że podanie danych oraz wyrażenie powyższej zgody było dobrowolne. Zostałem/am również poinformowany/a, że administratorem danych jest Akademia Ekonomiczno – Humanistyczna w Warszawie przy ul. Okopowej 59, adres poczty e- mail: zgloszenia@vizja.pl, a ponadto o przysługującym mi prawie dostępu do moich danych oraz ich poprawiania, oraz o możliwości wycofania zgody na przetwarzanie moich danych osobowych (przy czym jestem świadomy/a, że żądanie usunięcia danych osobowych będzie oznaczało rezygnację z uczestnictwa w procesie rekrutacyjnym prowadzonym przez Akademię Ekonomiczno – Humanistyczną w Warszawie przy ul. Okopowa 59).” 

 

Zgłoszenia prosimy kierować na adresm.forys-nogala@vizja.pl. Zastrzegamy sobie możliwość wcześniejszego zakończenia rekrutacji. Informujemy, że odpowiemy tylko na wybrane oferty.