Pracownia Testów Psychologicznych to miejsce powstałe z myślą o studentach oraz pracownikach naukowych Wydziału Psychologii.

Tutaj przygotujesz się do zajęć z psychometrii i diagnozy psychologicznej. Poćwiczysz przeprowadzanie testów oraz obliczanie i interpretowanie wyników. Przejrzysz kwestionariusze i materiały pomocnicze. Dobierzesz i wypożyczysz narzędzia niezbędne do wykonania badań.

Obecnie nasze zbiory liczą ponad 130 narzędzi badawczych i są na bieżąco wzbogacane o najnowsze metody diagnostyczne. Uzupełnienie zbiorów stanowią liczne publikacje książkowe oraz artykuły naukowe z zakresu psychometrii oraz diagnozy psychologicznej.

Wszystkie testy zgromadzone w Pracowni zostały oficjalnie wydane w Polsce lub mają aktualne polskie adaptacje. Do każdego z testów posiadamy pełne zestawy niezbędnych elementów (podręczniki, arkusze testowe, arkusze odpowiedzi, klucze  oraz materiały pomocnicze). Zasady pracy Pracowni są zgodne z Kodeksem Etycznym Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. 

W naszych zbiorach znajdują się :

  • testy inteligencji i zdolności
  • testy przydatne w psychologii zdrowia
  • testy neuropsychologiczne
  • kwestionariusze służące do pomiaru osobowości i temperamentu
  • testy przydatne w psychologii rozwojowej
  • testy projekcyjne

 

Dodatkowo Pracownia prowadzi badania nad opracowaniem nowych metod diagnostycznych. Dotychczas opublikowano osiem kwestionariuszy autorstwa prof. Mieczysława Plopy mających zastosowanie w psychologii rodziny:

Kwestionariusz Stylów Przywiązaniowych

Kwestionariusz Retrospektywnej Oceny Postaw Rodziców (KPR -Roc)

Skala Postaw Rodzicielskich. Wersja dla Rodziców (SPR)

Skala Postaw Rodzicielskich. Rodzice a Młodzież (SPR-2)

Kwestionariusz Komunikacji Małżeńskiej

Kwestionariusz Relacji Rodzinnych. Wersje dla młodzieży

Kwestionariusz Poczucia Stresu

Kwestionariusz Komunikacji Małżeńskiej i Partnerskiej (Komunikacja w Bliskich Związkach)

Obecnie trwają prace min. nad kwestionariuszem SDS-17 służącym do pomiaru zmiennej aprobaty społecznej, stosowanym jako skala kontrolna (program badawczy dr. Krzysztofa Fronczyka). Pod red. dr. Krzysztofa Fronczyka został również opracowany podręcznik dla studentów psychologii Psychometria. Podstawowe Zagadnienia.

 

Pracownia zajmuje osobne, wyciszone pomieszczenie w czytelni Biblioteki WSFiZ.  

Katalog  zasobów dostępny jest pod TYM adresem.  

Do korzystania z Pracowni zapraszamy w godzinach pracy Biblioteki.