W budynku Uczelni funkcjonuje 7 laboratoriów komputerowych. Każda pracownia wyposażona jest w komputery klasy PC, z oprogramowaniem potrzebnym do prowadzenia zajęć oraz dostępem do Internetu.

Dodatkowo pracownie wyposażone są w ekrany oraz rzutniki multimedialne, umożliwiające słuchaczom swobodną obserwację przykładów i ćwiczeń realizowanych przez wykładowców.