W tegorocznej edycji chcemy ze szczególną uwagą skoncentrować się na problemach zarządzania finansowego w przedsiębiorstwach w warunkach kryzysu ekonomicznego.

Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie serdecznie zaprasza w dniu 28 września 2009 r. do udziału w III edycji Konferencji Naukowej z cyklu "Problemy zarządzania finansami we współczesnych przedsiębiorstwach".

Problemy zarządzania finansami we współczesnych przedsiębiorstwach

  • Informacje o konferencji:

W tegorocznej edycji chcemy ze szczególną uwagą skoncentrować się na problemach zarządzania finansowego w przedsiębiorstwach w warunkach kryzysu ekonomicznego.

Przygotowywana przez nas Konferencja odbędzie się po ponad dwuletniej przerwie od jej II edycji, kiedy to dyskutowaliśmy na temat problemów zarządzania finansami we współczesnych przedsiębiorstwach w warunkach ich dynamicznego wzrostu i rozwoju. W ostatnim czasie podmioty gospodarcze koncentrują raczej uwagę na poszukiwaniu strategii przetrwania w trudnych warunkach otoczenia rynkowego. Wydaje się, iż kryzys ekonomiczny wymusza na przedsiębiorstwach szybkie, ale przemyślane zmiany w ich strategiach finansowych oraz w procesach zarządzania gospodarką finansową, szczególnie płynnością finansową, źródłami finansowania, kierunkami wykorzystania kapitału oraz wykorzystywaniem nowoczesnych narzędzi sterowania finansami, takimi jak: controlling, zarządzanie wartością, itp. Konferencja Naukowa ma właśnie dać możliwość wymiany poglądów i doświadczeń w tym zakresie.

Wzorem poprzednich edycji naszej Konferencji, jej uczestnicy już podczas obrad otrzymają zrecenzowaną monografię wydaną przez ogólnopolskie wydawnictwo. Autorami poszczególnych rozdziałów będą sami uczestnicy Konferencji.

Wszystkich zainteresowanych uczestnictwem w Konferencji prosimy o wypełnienie karty zgłoszenia i przesłanie jej na adres konferencja_III@vizja.pl. Szczegółowy program oraz wszystkie dalsze informacje będą wkrótce dostępne na stronie konferencjapzf.vizja.pl.

  • Opłaty:

Podstawowa opłata konferencyjna obejmuje uczestnictwo w obradach, materiały konferencyjne (publikacja monografii naukowej), obiad oraz napoje w czasie Konferencji.

W przypadku wyboru opcji uczestnictwa z noclegiem z 27.09.2009 r. na 28.09.2009 r. organizator zarezerwuje pokój dwuosobowy w jednym z hoteli w Warszawie.