Projekt "Profesjonalizm dźwignią handlu" zakłada realizację bezpłatnych szkoleń i doradztwa dla 60 osób zatrudnionych w mazowieckim sektorze handlu detalicznego i hurtowego, w szczególności do kobiet oraz osób po 45 r.ż.

PODWYŻSZAJ Z NAMI SWOJE KWALIFIKACJE

Profesjonalizm dźwignią handlu

Projekt "Profesjonalizm dźwignią handlu" zakłada realizację bezpłatnych szkoleń i doradztwa dla 60 osób zatrudnionych w mazowieckim sektorze handlu detalicznego i hurtowego, w szczególności do kobiet oraz osób po 45 r.ż.

W ramach nowoczesnego programu szkoleniowo-doradczego uczestnicy/czki zdobędą wiedzę z zakresu: analizy sytuacji rynkowej, technik promocji, merchandising, sprzedaż B2B, formułowanie strategii sprzedaży, kierowania personelem sprzedażowym, pozyskiwania wysiłku sprzedażowego, negocjacji handlowych i technik sprzedaży. Dodatkowo, w ramach projektu uczestnicy/czki wezmą udział w certyfikowanych szkoleniach z zakresu zarządzania projektami sprzedażowymi zgodnie z metodyką PRINCE2 oraz będą mogli zdobyć certyfikat Prince2Foundation.

Projekt realizowany był w okresie 01.02.2011 - 29.06.2012, rekrutacja do projektu rozpoczęła się 7 czerwca 2011 r.


Projekt jest realizowany przez Wyższą Szkołę Finansów i Zarządzania w Warszawie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII "Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie", Działanie 8.1.1. "Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw". Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Wysokość dofinansowania wynosi 669 278,80 zł.

Więcej informacji na stronie projektu: www.profesjonalnyhandel.vizja.pl