2 czerwca 2016 r. w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Warszawie odbędzie się konferencja poświęcona problematyce HR, wyzwań jakie stoją przed tym działem a także o roli jaką powinien przyjąć.

Ideą konferencji „Przyszłość HR z perspektywy nauki i biznesu. Wyzwania, trendy, dobre praktyki” jest skoncentrowanie się na pragmatycznym podejściu do wyzwań współczesnego HR. Wielość i złożoność owych wyzwań wymusza zmianę roli działu HR z usługodawcy na proaktywnego partnera biznesowego.

Nowoczesny dział HR nie może ograniczać się wyłącznie do biernego realizowania usług „zamawianych” przez kierownictwo przedsiębiorstwa. Powinien aktywnie współuczestniczyć w efektywnym zarządzaniu przedsiębiorstwem, dbając przy tym o godne traktowanie kapitału ludzkiego. Konferencja jest okazją do wymiany poglądów, dobrych praktyk i dyskusji nad potrzebami biznesu i wyzwaniami, które stawiają dział HR w nowej roli w organizacjach.

Cel konferencji, jakim jest wymiana wiedzy i doświadczeń w zakresie nowych trendów w zarządzaniu kapitałem ludzkim, ma również służyć budowaniu współpracy między środowiskiem naukowym i praktykami specjalizującymi się w zarządzaniu kapitałem ludzkim. Możliwość integracji perspektyw obu grup oraz wymiana dobrych praktyk daje szansę na wypracowanie efektywnych rozwiązań dla potrzeb różnego rodzaju organizacji funkcjonujących w polskiej rzeczywistości gospodarczej.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie Konferencji