Według wyników najnowszego Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy 2016: nasza Psychologia, Administracja i Politologia znalazły się na 2 miejscu wśród uczelni niepublicznych w Polsce. Ponadto Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania zatrudnia kadrę, która publikuje najwięcej.

Awansowaliśmy na zwycięskie miejsce w kategorii publikacji naukowych w latach 2011-2015 wyprzedzając inne uczelnie niepubliczne w Polsce.

W ocenie ekspertów rankingu nasza uczelnia dysponuje znacznym potencjałem naukowym, który dał nam czwarte miejsce w tej grupie kryteriów. Zajęliśmy również trzecie miejsce w zakresie efektywności naukowej wśród wszystkich badanych uczelni niepublicznych w Polsce.

WSFiZ zajęła również wysokie miejsca w kategoriach poświęconych poszczególnym kierunkom studiów.

Nasza psychologia znalazła się na drugim miejscu wśród wszystkich uczelni niepublicznych w kraju.

Administracja zajęła drugie miejsce w zestawieniu warszawskich uczelni niepublicznych.

Politologia uplasowała się na drugiej pozycji w ramach tego kierunku prowadzonego przez uczelnie niepubliczne w całym kraju.

Kolejny raz zanotowaliśmy awans w rankingu z 14 miejsca w 2015r. na 13 na 70 niepublicznych uczelni magisterskich z całej Polski, co oznacza, że z roku na rok standardy naszego kształcenia są coraz wyższe.

Cieszy nas zdobycie wysokiej pozycji w tym rankingu– komentuje dr Marcin Staniewski, Dyrektor ds. Rozwoju WSFiZ ­–  ­­Jak dowodzą wyniki, prestiż Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie systematycznie rośnie. Jest to dobra wiadomość, nie tylko dla władz uczelni, ale przede wszystkim dla naszych studentów i absolwentów. Dzięki rosnącej renomie uczelni dyplomy WSFiZ są coraz wyżej cenione przez wymagających pracodawców.

Pełne zestawienie rankingowe można znaleźć na stronie Rankingu: Ranking Perspektyw 2016