Konferencja Psychologia europejska w okresie międzywojennym wychodzi wszakże naprzeciw tym, którzy historią psychologii są zainteresowani, w rzeczywisty i wykwalifikowany sposób. Obchody 100-rocznicy założenia przez Wilhelma Wundta w Lipsku Laboratorium Psychologicznego wyzwoliły w krajach zachodnich zainteresowanie historią psychologii na skalę wykraczającą daleko poza dotychczasowe ramy.

Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w II edycji Międzynarodowej Konferencji, która odbędzie się w dniach13 - 15 kwietnia 2011r. pt.

Psychologia europejska w okresie międzywojennym

  • Idea i cel:

Nasza II-ga Międzynarodowa Konferencja Psychologia europejska w okresie międzywojennym wychodzi wszakże naprzeciw tym, którzy historią psychologii są zainteresowani, w rzeczywisty i wykwalifikowany sposób. Obchody 100-rocznicy założenia przez Wilhelma Wundta w Lipsku Laboratorium Psychologicznego wyzwoliły w krajach zachodnich zainteresowanie historią psychologii na skalę wykraczającą daleko poza dotychczasowe ramy. Zarówno pod względem ilościowym, jak i merytorycznym. Odpowiadając na to nowe zapotrzebowanie, psychologowie przygotowali i opublikowali cały szereg prac, które w  nowy i bardziej dociekliwy  sposób ukazywały psychologię tego okresu, kiedy stawała się ona nauką empiryczną i eksperymentalną. Korzystano przy tym z dokumentów zapomnianych, które ujawniano w wyniku rozległych studiów archiwalnych. Pisano teraz na nowo, ale już inaczej: o szkołach psychologicznych, o konkretnych psychologach, a także o teoretycznych problemach oraz praktycznych zadaniach psychologii. Ze szczególną dociekliwością ukazywano te momenty i sytuacje, kiedy przestrzeń badań psychologicznych zaczynała się rozciągać poza granice wyznaczone murami psychologicznego laboratorium. W sposób precyzyjny pokazywano kiedy i z jakich powodów w jej obrębie znalazły się zagadnienia ważne dla życia społecznego, politycznego, ale także dla zadowolenia z życia konkretnych jednostek ludzkich. Przemiany polityczne przełomu lat 80-tych i 90-tych umożliwiły swobodę badań naukowych także w innych krajach europejskich. Również w psychologii nastąpiła zmiana zainteresowań naukowych. Zaczęto szukać swoich własnych tożsamości, zaczęto zastanawiać się nad korzeniami własnych poglądów, co więcej: próbowano je na nowo artykułować. Miejsce kolektywizmu zajął teraz indywidualizm, a z zainteresowaniem osobowością zaczęło rywalizować zainteresowanie osobą ludzką - wyróżnianą i artykułowaną w różnych kontekstach filozoficznych.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami o konferencji na stronie:

www.psychologiaeuropejska.vizja.pl