Psychologia Szczęścia to książka o Polkach i Polakach, jako jedna z niewielu publikacji traktujących o szczęściu skupia się na naszym kraju.

Psychologia Szczęścia to książka o Polkach i Polakach, jako jedna z niewielu publikacji traktujących o szczęściu skupia się na naszym kraju, w przeciwieństwie do najnowszych publikacji z tej tematyki skupiających się głównie na społeczeństwie amerykańskim. Autor poszukuje elementów szczęścia różniących nas od innych społeczeństw.

„Nie żeby się tą odmiennością chwalić czy martwić. Po prostu, dobrze byłoby wiedzieć, jacy jesteśmy”. Prof. dr hab. Janusz Czapiński

 

Osoby chcące spotkać się osobiście z Profesorem Januszem Czapińskim poza murami naszej uczelni zapraszamy 20 maja na Targi Książki, które odbędą się na stadionie PGE Narodowy (al. Poniatowskiego 1, Warszawa). Profesor Janusz Czapiński będzie podpisywał swoją najnowszą książkę.

 

Prof. dr hab. Janusz Czapiński

Polski psycholog społeczny, doktor habilitowany nauk humanistycznych, profesor WSFiZ w Warszawie, Prorektor ds. Nauki w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Warszawie, profesor UW, członek Komitetu Psychologii Polskiej Akademii Nauk, wieloletni kierownik badań panelowych „Diagnoza Społeczna”.