Nakładem Wydawnictwa Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie ukazały się publikacje, z których można korzystać na zasadzie open access.

Open Access to wolny, bezpłatny i powszechny dostęp do publikacji elektronicznych o treściach naukowych i edukacyjnych. Każdy użytkownik sieci ma prawo czytać, kopiować, drukować, rozpowszechniać, indeksować, cytować i przeszukiwać zasoby otwarte, w tym pełne teksty artykułów, raportów z badań, materiałów konferencyjnych, wykładów akademickich i książek opublikowanych w modelu Open Access. Użytkownik korzysta z materiałów bez ograniczeń finansowych, prawnych i technicznych, przy zachowaniu praw autorskich.

 

1. Psychological perspectives on health and disease. Volume 1: Determinants of somatic and mental health. Praca zbiorowa pod redakcją Konrada Janowskiego. Wydawnictwo AEH, 2019.

2. Psychological perspectives on health and disease. Volume 2: Manifestation and diagnoses of health conditions. Praca zbiorowa pod redakcją Krzysztofa Kiełkiewicza. Wydawnictwo AEH, 2019.

3. Wybrane systemy wymiaru sprawiedliwości na świecie. Praca zbiorowa pod redakcją Bronisława Sitka i Damiana Michalskiego. Wydawnictwo AEH, 2020.

4. Zachowania niepożądane w zakładach karnych. Wybrane zagadnienia. Amanda Michalska, Damian Michalski. Wydawnictwo AEH, 2020.

5. The Humanitarian Principle of Punishment and the Protection of Prisoners within the European Legal Space. Maria Cristina Carta. Wydawnictwo AEH, 2020.