Kadrę dydaktyczną Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie stanowi grono doświadczonych i uznanych wykładowców, współpracujących z największymi ośrodkami naukowymi w Polsce. Potencjał naukowy wykładowców AEH został zweryfikowany przez Ranking Perspektyw 2016, który wykazał, że nasza kadra ma na koncie najwięcej publikacji w minionym roku.

Nauczyciele akademiccy z Wydziału Psychologii (m.in. prof. Simone Dalla Bella, dr Ilona Laskowska-Levy, prof. Elżbieta Stojanowska-Borowiec, prof. Witold Dobrołowicz, dr Marta Rawińska, prof. Ryszard Kościelak,prof. Mieczysław Plopa, mgr Izabela Szumska) opublikowali w ubiegłym roku 17 artykułów m.in. w takich cenionych czasopismach jak Annals of the New York Academy of Science, Frontiers in Psychology, Frontiers in Human Neuroscience, Journal of Visualized Experiments, Consciousness and Cognition, Psychologia SpołecznaStudia Psychologiczne, Seksuologia Polska, Studia nad Rodziną, Polish Journal of Social Science. Są też autorami 7 rozdziałów w różnych monografiach naukowych.

Profesorowie i doktorzy z Wydziału Zarządzania m.in. dr Marcin Rzeszutek, dr Tomasz Szopiński, dr Marcin Staniewski, prof. Agnieszka Bitkowska, prof. Karol Janowski, prof. Włodzimierz Rembisz, dr Rumiana Górska, prof. Elżbieta Weiss, prof. Anna Antczak-Barzan, prof. Danuta Mliczewska, prof. Maria Sierpińska, prof. Janusz Czapiński, wydali drukiem w 2015 roku aż 74 publikacje, w tym 49 artykułów w czasopismach wysokopunktowanych takich jak AIDS Care: Psychological and Socio-medical Aspects of AIDS/HIV, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, Professional Psychology-Research and Practice, Personality and Individual Differences, Internet Research, Human Factors and Ergonomics in Manufacturing & Service Industries, Journal of Business Research, Contemporary Economics. Są również autorami kilku  monografii np.: ”Identyfikacja procesów wzrostowych w sektorze rolno-spożywczym”, ”Efektywne sposoby pozyskiwania klienta. Podstawowe zagadnienia z obszaru marketingu i public relations”, „Mikroekonomia współczesna”, „Models of growth in agriculture sector with empirical evidence for EU”, „Równowaga czy nierównowaga w ekonomii”, „Wojna XXI wieku. Początki wojny "trzeciej fali", „Rozważania o kategoriach interesów związanych z państwem” oraz kilkunastu rozdziałów w książkach naukowych.

Wykładowcy z Wydziału Prawa i Administracji opublikowali w 2015 roku 18 artykułów i wydali 5 monografii naukowych m.in. „The economic security of the State and the banking union(dr Paweł Sitek), „Komunikacja w dyskursie sądowego stosowania prawa (dr Anna Pawlak, prof. Stanisław Stadniczeńko), „Skarga na czynności komornika (dr Arkadiusz Cudak), „Zintegrowany sektor bankowy Unii Europejskiej. Studium finansowo – prawne” (dr Paweł Sitek). Czasopisma, w których ukazały się prace naszych prawników to Studia Prawno-Ekonomiczne(dr Wojciech Maruchin), Studia Universitatis Cibiniensis. Series Historica (prof. Dariusz Makiłła), Journal of Modern Science (dr Paweł Sitek), Monitor Podatkowy (dr Wojciech Maruchin), Monitor Prawa Celnego i Podatkowego (prof. Dominik Gajewski).

Kadra dydaktyczna Wydziału Nauk Społecznych może się pochwalić dwunastoma publikacjami w takich czasopismach jak Środkowoeuropejskie Studia Polityczne (dr Inga Oleksiuk), Prakseologia i Zarządzanie (prof. Wiesław Rehan), Państwo i Prawo (dr Inga Oleksiuk), Journal of Modern Science (dr Inga Oleksiuk), Polish Journal of Social Science (dr Wojciech Plopa), Nowa Polityka Wschodnia (prof. Karol B. Janowski) oraz rozdziałami w monografiach naukowych wydawnictwa Difin, Adam Marszałek, Wojskowego Centrum Edukacji Obywatelskiej.

Wszystkie publikacje wykładowców WSFiZ znajdują się pod biogramem danego wykładowcy w zakładce Kadra Dydaktyczna.