Od początku istnienia Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie dbamy o zatrudnianie wybitnych nauczycieli akademickich i badaczy naukowych z kraju oraz zagranicy. Dzięki temu nasza pozycja w kolejnych rankingach szkół wyższych stale wzrasta. Cieszymy się, także z bardzo dobrych opinii studentów i kandydatów, których przyciąga do nas możliwość studiowania pod okiem znakomitej kadry akademickiej

W uczelni prowadzonych jest wiele ważnych badań w różnych sferach nauki. Nasi naukowcy wydają znakomite podręczniki akademickie oraz publikują swoje artykuły w renomowanych czasopismach zagranicznych. Działania te mają znaczący wpływ na rosnącą pozycję uczelni w międzynarodowym środowisku akademickim.

Przede wszystkim jednak staramy się stworzyć naszym studentom znakomite warunki do nauki w myśl zasady „uczelnia przyjazna dla studentów”. Przekazujemy praktyczną wiedzę, niezbędną na współczesnym rynku pracy. Uczelnia przeznacza także znaczne środki na Stypendia Rektora dla wyróżniających się studentów. Cieszę się, że nasze działania przyniosły widoczny efekt i zostały docenione przez Jury polskich i zagranicznych rankingów.