Tę wyjątkową chwilę przeżyliśmy inaczej niż zazwyczaj. Pierwszy raz nasi studenci rozpoczęli rok akademicki nie w murach naszej uczelni, a w zaciszu swoich domów. Pomimo nałożonych obostrzeń, zrobiliśmy wszystko, aby każdy mógł poczuć atmosferę jaka towarzyszy temu podniosłemu wydarzeniu.

Inauguracja roku akademickiego w Akademii Ekonomiczno – Humanistycznej w Warszawie (AEH) odbyła się w piątek (09.10) na Auli Głównej kampusu Vizja Park w formie hybrydowej, oznacza to, że każdy zainteresowany mógł obserwować uroczystość na żywo w formie transmisji na facebook’u. 

W wydarzeniu udział wzięło wielu znamienitych gości m.in.

  • Pan dr Michał Laskowski -Prezes Izby Karnej Sądu Najwyższego,
  • Pani Małgorzata Zdrodowska - Dyrektor Zakładu Emerytalno-Rentowego MSWiA,
  • Pan prof. dr. hab. Jerzy Bralczyk - Wiceprzewodniczący Rady Języka Polskiego. 

 

JM Rektor, dr Konrad Janowski słowami Arystotelesa

 

Scientiae radices amarae sunt, fructus dulces (Korzenie nauki są gorzkie, za to jej owoce są słodkie)

 

zwrócił uwagę na cechy takie jak wytrwałość, pracowitość i determinacja w drodze do osiągnięcia sukcesu, tym samym oficjalnie otworzył nowy rok akademicki.

W swoim przemówieniu zwrócił także uwagę na funkcjonowanie uczelni w dobie pandemii oraz na zachodzące przy niej potrzeby wprowadzenia cyfrowych zmian w nauczaniu.

 

W ubiegłym semestrze w ciągu dwóch tygodni przeszliśmy na nauczanie zdalne, zrealizowaliśmy zdalnie wszystkie zaplanowane zajęcia dydaktyczne, (i to nie tak jak w wielu innych uczelniach – gdzie studentom tylko przesyłano lektury do nauki lub zadania domowe do wykonania). U nas realnie odbyły się wszystkie wykłady, ćwiczenia, konwersatoria, konsultacje. zorganizowaliśmy sesje egzaminacyjne i przeprowadziliśmy obrony dyplomowe dla około 800 naszych tegorocznych absolwentów.  Zorganizowaliśmy liczne szkolenia z zakresu obsługi Platformy MS Teams dla pracowników i studentów. Załatwiliśmy setki spraw administracyjnych telefonicznie lub e-mailowo. Rozwiązaliśmy kilkaset zgłoszeń dotyczących problemów technicznych.

 

JM Rektor poinformował o wprowadzonych udoskonaleniach, w tym uruchomienienowego nowoczesnego systemu Wirtualnej Uczelni, który zastąpi obecnie używany system Extranet. 

 

Powołany został Pełnomocnik Rektora ds. Studentów Anglojęzycznych, a także Pełnomocnik Rektora ds. równego traktowania. Już niedługo wdrożony zostanie nowy elektroniczny system obsługi studentów, podpisaliśmy porozumienia o współpracy z wieloma nowymi instytucjami, powołani zostali nowi opiekunowie praktyk i koordynatorzy kierunków.  

 

Ostatnie dwa lata były czasem ogromnych zmian dla naszej uczelni. Uzyskaliśmy stopień naukowy Akademii oraz otworzyliśmy nowoczesny kampus – te i inne zmiany przyczyniły się do uzyskania wysokich miejsc w rankingach.

 

W tym roku AEH zajęła 6. miejsce wśród wszystkich uczelni niepublicznych w Polsce w  Rankingu Uczelni Niepublicznych Miesięcznika Perspetywy. To jest przejście z miejsca 13. na miejsce 6. w okresie zaledwie dwóch lat. (czyli zostało nam już tylko 5 innych uczelni do pokonania!).

 

Na zakończenie padły słowa Stanisława Lema - “strzeżcie się tych botaników, co twierdzą, że drzewo poznania rodzi korzenie zła”, po których wygrzmiała pieśń Gaude Mater Polonia.

 

 

 

W dalszej części wydarzenia odbyły się promocje doktorskie.  

 

Stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie psychologia otrzymuje mgr Piotr Wojciech Makarowski. Promotorem w przewodzie doktorskim był prof. dr hab. Mieczysław Plopa.

 

 

Podczas inauguracji swoje ślubowanie złożyli studenci studiów pierwszego oraz drugiego stopnia.

 

Ślubuję uroczyście, że będę wytrwale dążyć do zdobywania wiedzy i rozwoju własnej osobowości, szanować prawa i obyczaje akademickie oraz całym swoim postępowaniem dbać o honor i godność Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie.

 

Tegoroczny wykład inauguracyjny wygłosił prof. Jerzy Bralczyk na temat “Prawda i jej zastosowanie w języku”

 

 

Podczas inauguracji otrzymaliśmy również szczególną w obecnych czasach nagrodę - Ambasador Zdrowia. 

Nagroda Ambasador Zdrowia przyznawana jest najciekawszym osobistością świata medycyny i farmacji, lekarzom, naukowcom, a także instytucjom które walczą z chorobami, hamują lub powstrzymują ich rozwój.

 

 

Ten rok jest okresem dynamicznie zachodzących zmian, a więc i tradycyjne słowa JM Rektora

 

Quod bonum felix faustum fortunatumque sit (oby to było szczęśliwe, sprzyjające i pomyślne)

 

wybrzmiały z pewną większą niż zazwyczaj nadzieją i wiarą.

 

Tego Wam, drodzy studenci szczególnie życzymy - pomyślności i sukcesów w nowym roku akademickim.

 

Transmisja z Inauguracji Roku Akademickiego 2020/2021