prof. dr hab. Ryszard Kościelak

ORCID: 0000-0003-0977-2288
Scopus Author ID: zobacz profil
prowadzone przedmioty: Kierunki psychologii klinicznej, Psychologia osób niepełnosprawnych, Seminarium magisterskie, Seminarium magisterskie semestr VII, Seminarium magisterskie semestr VIII

Edukacja

Data uzyskania Stopień/Tytuł naukowy Instytucja nadająca Dziedzina Dyscyplina Specjalność
1998-06-18 Profesor Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Dziedzina nauk humanistycznych ------ ------
1987-01-08 Doktor habilitowany Uniwersytet Gdański Dziedzina nauk społecznych Psychologia psychologia

Artykuły

 • Ryszard Kościelak, Self-image and methods of coping with stress in women practising dentistry, "Polish Journal of Social Science" 2018, vol. 13, nr. 1, 7-16;
 • Ryszard Kościelak, Subjective health resources in women suffering from simple obesity, "Polish Journal of Social Science" 2017, vol. 12, nr. 1, 35-47;
 • Ryszard Kościelak, Self-image and Coping Styles of Women Struggling with Infertility, "Polish Journal of Social Science" 2016, vol. 11, nr. 1, 49-68;
 • Ryszard Kościelak, Individual Health Resources in Patients with Functional Disorders of the Masticatory Organ, "Polish Journal of Social Science" 2015, vol. 10, nr. 1, 65-78;
 • Ryszard Kościelak, Cognitive determinants of health behaviour in men after myocardial infarction, "Polish Journal of Social Science" 2014, vol. 9, nr. 1, 27-44;
 • Ryszard Kościelak, Cognitive determinants of health behaviour in patients with hepatic impairment, "Polish Journal of Social Science" 2014, vol. 9, nr. 1, 45-61;
 • Ryszard Kościelak, Cognitive determinants of health behaviour in women with brest cancer, "Polish Journal of Social Science" 2013, vol. 8, nr. 1, 27-41;
 • Gabriela Chojnacka-Szawłowska, Ryszard Kościelak, Karol Karasiewicz, Mikołaj Majkowicz, Joanna Kozaka, Delays in seeking cancer diagnosis in relation to beliefs about the curability of cancer in patients with different disease locations, "Psychology & Health" 2013, vol. 28, nr. 2, 154-170;
 • Ryszard Kościelak, Cognitive Determinants in Performing Health Behaviour in Chronic Obstructive Pulmonary Disease, "Polish Journal of Social Science" 2010, vol. 5, nr. 1, 25-43;
 • Ryszard Kościelak, Strategies of Coping with Chronic Pain as It Relates to the Locus of Control over Health (Strategies of Coping with Chronic Pain), "Polish Journal of Social Science" 2009, vol. 4, nr. 1, 51-76;

Monografie, skrypty, podręczniki

 • Ryszard Kościelak, Poczucie umiejscowienia kontroli i przekonania o własnej skuteczności w zdrowiu i chorobie, Kraków: Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2010;

Rozdziały w pracach zbiorowych

 • Ryszard Kościelak, Elwira Gronostaj, Stress levels, sense of coherence, and self-efficacy in parents of children with autism (w:) Psychological Perspectives on Health and Disease. Vol. 2. Manifestation and Diagnoses of Health Conditions, red. Krzysztof Kiełkiewicz, Warsaw: University of Economics and Human Sciences Press, 2019;
 • Ryszard Kościelak, Promocja zdrowia a jakość życia osób przewlekle chorych i niepełnosprawnych (w:) Psychologia i medycyna wspólne obszary zainteresowań, red. -brak-, Warszawa: VIZJA PRESS & IT, 2007;

Redakcje prac zbiorowych

 • Problem niedostosowania społecznego - oddziaływania w warunkach wolnościowych i w izolacji penitencjarnej, red. Ryszard Kościelak, Słupsk: Wydawnictwo Pomorskiej Akademii Pedagogicznej, 2006;