prof. dr hab. Ryszard Stachowski

ORCID: 0000-0001-9589-8447
Google Scholar: zobacz profil
prowadzone przedmioty: Historia myśli psychologicznej, Metodologia badań psychologicznych, Seminarium magisterskie

Edukacja

Data uzyskania Stopień/Tytuł naukowy Instytucja nadająca Dziedzina Dyscyplina Specjalność
1992-06-10 Profesor Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Dziedzina nauk humanistycznych ------ ------
1977-11-28 Doktor habilitowany - Dziedzina nauk społecznych Psychologia psychologia

Artykuły

 • Ryszard Stachowski, (Nie)zapomniana frenologia, "Horyzonty Psychologii" 2017, nr. 7, 33-55;
 • Ryszard Stachowski, Stefan Błachowski wśród zawieruchy Wielkiej Wojny, "Studia Psychologica (UKSW)" 2016, vol. 16, nr. 1, 71-96;
 • Ryszard Stachowski, Gender w historii psychologii, "Edukacja. Teologia i Dialog" 2015, vol. 11, nr. 5, 29-38;
 • Ryszard Stachowski, Dlaczego i jak Mieczysław Kreutz chciał "przywrócić metodzie introspekcyjnej należne jej w psychologii miejsce", "Przegląd Psychologiczny" 2013, vol. 56, nr. 2, 145-154;
 • Andrzej Pankalla, Ryszard Stachowski, Wilhelm Wundt i rok 1900. (Kulturowy) rdzeń nowożytnej psychologii, "Czasopismo Psychologiczne" 2011, vol. 17, nr. 1, 107-115;
 • Ryszard Stachowski, (Nie)chciana introspekcja, "Przegląd Psychologiczny" 2010, vol. 53, nr. 3, 363-389;
 • Ryszard Stachowski, Co znaczy „chrześcijańska” w wyrażeniu „psychologia chrześcijańska", "Roczniki Psychologiczne" 2006, nr. 9, 250-255;
 • Ryszard Stachowski, Psychologia w ludzkiej perspektywie i personalizm Karola Wojtyły, "Nauka" 2005, nr. 3, 105-238;
 • Ryszard Stachowski, Wczesnorozwojowe psychologiczne aspekty dialogu interpersonalnego, "Filozofia Dialogu" 2005, nr. 3, 217-224;

Monografie, skrypty, podręczniki

 • Ryszard Stachowski, Stefan Błachowski, Założyciel poznańskiej psychologii, Poznań: Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, 2009;

Rozdziały w pracach zbiorowych

 • Ryszard Stachowski, Freud w krainie czarownic (w:) Na drogach i bezdrożach historii psychologii. T. 7, red. Cezary W. Domański, Teresa Rzepa, Lublin: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2019;
 • Ryszard Stachowski, Bronisław Bandrowski (1879-1914). Zapomniany psycholog myślenia i antypsychologista (w:) Na drogach i bezdrożach historii psychologii. T. 6, red. Teresa Rzepa, Cezary W. Domański, Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2017;
 • Ryszard Stachowski, Jeffrey Moussaieff i jego "ojcobójcze" kompletne wydanie listów Sigmunda Freuda do Wilhelma Fliessa (w:) Na drogach i bezdrożach historii psychologii. T. 5, red. Teresa Rzepa, Cezary W. Domański, Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2016;
 • Ryszard Stachowski, Anna Brożek, O psychologii w Szkole Lwowsko-Warszawskiej. Rozmowa (w:) Fenomen Szkoły Lwowsko-Warszawskiej, red. Anna Brożek, Alicja Chybińska, Lublin: Wydawnictwo Academicon, 2016;
 • Ryszard Stachowski, Münsterberg - Von Danzig nach Leipzig (w:) Neukantianismus in Polen, red. Tomasz Kubalica, Stephan Nachtstheim, Würzburg: Verlag Königshausen & Neumann Gmbh, 2015;
 • Ryszard Stachowski, Obłęd udzielony. Listy Freuda do Fliessa po dwakroć ocenzurowane (w:) Na drogach i bezdrożach historii psychologii. T. 4, red. Teresa Rzepa, Cezary W. Domański, Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2015;
 • Ryszard Stachowski, Psychologia modlitwy według Edwarda Abramowskiego (w:) Homo religiosus a psychologia, red. Andrzej Pankalla, Poznań: Kunke Poligrafia, 2015;
 • Ryszard Stachowski, Mit założycielski psychoanalizy (w:) Na drogach i bezdrożach historii psychologii. T. 3, red. Teresa Rzepa, Cezary W. Domański, Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2014;
 • Ryszard Stachowski, Dlaczego psychologia Wilhelma Wundta nie jest psychologią introspekcyjną? (w:) Na drogach i bezdrożach historii psychologii. T. 2, red. Teresa Rzepa, Cezary W. Domański, Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2013;
 • Ryszard Stachowski, Arystotelesowy i galileuszowy pogląd na naukę jako konstruktywna antyteza metodologiczna w psychologii i filozofii nauki Kurta Lewina (w:) Psychologia europejska w okresie międzywojennym. Sylwetki, osiągnięcia, problemy, red. Włodzisław Zeidler, Helmut E. Lück, Warszawa: VIZJA PRESS & IT, 2011;
 • Ryszard Stachowski, O tym, kto jest mistrzem dla polskich psychologów i jaki ów mistrz jest... (w:) Na drogach i bezdrożach historii psychologii, red. Teresa Rzepa, Cezary W. Domański, Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2011;
 • Ryszard Stachowski, Pierwszy polski kwestionariusz psychologiczny (w:) Kwestionariusze w psychologii. Postępy, zastosowania, problemy, red. Włodzisław Zeidler, Warszawa: VIZJA PRESS & IT, 2011;
 • Ryszard Stachowski, Spór o introspekcję. Tadeusz Tomaszewski kontra Mieczysław Kreutz (w:) Na drogach i bezdrożach historii psychologii, red. Teresa Rzepa, Cezary W. Domański, Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2011;
 • Ryszard Stachowski, Kinezjologia edukacyjna i pseudonauka, czyli "im bardziej Puchatek zaglądał do środka, tym bardziej Prosiaczka tam nie było" (w:) Studia Bałtyckie. Pedagogika T. 4, red. Kazimierz Chruściński, Danuta Głuszak-Węgierska, Koszalin: Wydawnictwo Uczelniane Bałtyckiej Wyższej Szkoły Humanistycznej, 2010;
 • Ryszard Stachowski, Stefan Błachowski - uczeń dwóch mistrzów: Kazimierza Twardowskiego oraz Georga Müllera (w:) Psychologia europejska w okresie międzywojennym, red. Włodzisław Zeidler, Warszawa: VIZJA PRESS & IT, 2009;
 • Ryszard Stachowski, Bartłomiej Dobroczyński, Historia psychologii - od Wundta do czasów najnowszych (w:) Psychologia. Podręcznik akademicki. T. 1, red. Jan Strelau, Dariusz Doliński, Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2008;
 • Ryszard Stachowski, Metodologiczne problemy pseudonauki (w:) Kinezjologia edukacyjna. Nauka, pseudonauka czy manipulacja, red. Kazimierz Korab, Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych, 2008;
 • Ryszard Stachowski, Narodziny i wczesne lata Polskiego Towarzystwa Psychologicznego (1907-1927) (w:) Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Historia - Teraźniejszość - Przyszłość, red. Małgorzata Toeplitz-Winiewska, Andrzej Sankowski, Warszawa: Polskie Towarzystwo Psychologiczne, 2008;
 • Ryszard Stachowski, O niektórych problemach metodologicznych pomiaru psychologii (w:) Opisowa metodologia badań psychologicznych. Studia i przykłady, red. Ryszard Stachowski, Włodzisław Zeidler, Warszawa: VIZJA PRESS & IT, 2008;
 • Ryszard Stachowski, Polacy na niemieckich uniwersytetach (w:) Historia Psychologii. Orientacje, szkoły i kierunki rozwoju, red. Helmut E. Lück, Warszawa: VIZJA PRESS & IT, 2008;
 • Ryszard Stachowski, Prawda ma strukturę fikcji. Breuerowska metoda katartyczna prekursorską metodą psychoterapeutyczną? (w:) Zdrowie i choroba. Problemy teorii, diagnozy i praktyki, red. Jerzy M. Brzezińsk, Lidia Cierpiałkowska, Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2008;
 • Ryszard Stachowski, Kurt Lewin’s Prussian/Polish Mogilno episode (w:) Lewinian Psychology. Proceedings of the International Conference Kurt Lewin: Contribution to Contemporary Psychology. September 10-12, 2004, Bydgoszcz-Mogilno, Poland, red. Janusz Trempala, Albert Pepitone, Bertram H. Raven, Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2006;
 • Ryszard Stachowski, Nieskuteczność eksperymentu jako warunek konieczny naukowości psychologii (w:) Nauka - humanistyka - człowiek. Prace dedykowane Profesor Krystynie Zamiarze w czterdziestolecie pracy naukowej, red. Jerzy Kmita, Barbara Kotowska, Jacek Sójka, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 2005;

Redakcje prac zbiorowych

 • Opisowa metodologia badań psychologicznych. Studia i przykłady, red. Ryszard Stachowski, Włodzisław Zeidler, Warszawa: VIZJA PRESS & IT, 2008;