prof. AEH dr hab. Ryszard Wilczyński

ORCID: 0000-0002-3830-9674
prowadzone przedmioty: Finanse międzynarodowe, Makroekonomia, Seminarium magisterskie, Zarządzanie finansami międzynarodowymi

Edukacja

Data uzyskania Stopień/Tytuł naukowy Instytucja nadająca Dziedzina Dyscyplina Specjalność
1990-03-21 Doktor habilitowany Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Dziedzina nauk ekonomicznych Ekonomia ekonomia

Artykuły

 • Ryszard Wilczyński, Polityka makroekonomiczna w walce z kryzysem, "Przegląd Ekonomiczny" 2018, nr. 17, 14-18;
 • Ryszard Wilczyński, Global Financial Governance: a Perspective from the International Monetary Fund, "Contemporary Economics" 2011, vol. 5, nr. 1, 4-16;
 • Ryszard Wilczyński, EU Integration, Capital Flows and Convergence, "KÖZ-GAZDASÁG. Economic Theory and Policy" 2010, nr. 3, 69-79;
 • Ryszard Wilczyński, EU Funds for New Member States from a Macroeconomic Perspective, "Society and Economy" 2008, nr. 2, 359-367;
 • Ryszard Wilczyński, Global Imbalances: The Evolution of the Process and Policy Responses, "Współczesna Ekonomia. Kwartalnik Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie" 2008, vol. 2, nr. 3, 5-20;
 • Ryszard Wilczyński, Polityka makroekonomiczna w kontekście rozszerzenia Unii Europejskiej, "Prace i Materiały ISM" 2005, nr. 33, 155-175;

Rozdziały w pracach zbiorowych

 • Ryszard Wilczyński, Financing instruments to combat the crisis (w:) Innovation and Finance, red. Andreas Pyka, Hans-Peter Burghof, London: Taylor and Francis, 2014;
 • Ryszard Wilczyński, Towards financial solidarity in the Euroepan Union (w:) Social Innovation. New forms of organisation in knowledge-based societies, red. Carmen Ruiz Viñals, Carmen Parra Rodríguez, London: Taylor and Francis, 2013;
 • Ryszard Wilczyński, Międzynarodowy wymiar kryzysu finansowego (w:) Globalny kryzys finansowy a polska gospodarka, red. Witold Małecki, Warszawa: VIZJA PRESS & IT, 2009;
 • Ryszard Wilczyński, European Union economy in a global context (w:) EU economic development and employment in the context of the Lisbon Strategy, red. Ryszard Wilczyński, Warszawa: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlu i Finansów Międzynarodowych, 2007;
 • Ryszard Wilczyński, Międzynarodowy Fundusz Walutowy a globalizacja rynków finansowych (w:) Globalizacja rynków finansowych - Implikacje dla Polski, red. Witold Małecki, Warszawa: VIZJA PRESS & IT, 2007;
 • Ryszard Wilczyński, Europejska Unia Gospodarcza i Walutowa – makroekonomiczne osiągnięcia i wyzwania (w:) Integracja europejska - nowe bariery czy trwały kryzys?, red. Katarzyna Żukrowska, Warszawa: Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, 2006;
 • Ryszard Wilczyński, Macroeconomic policy during the transition and beyond (w:) The Researches Accepted In The Conference of: The Egyptian-Polish Second Economic Conference, Egypt: October 6 University 26-27 November 2006, red. Ahma Attia Saada, Cairo: October 6th Uniyersity, 2006;

Redakcje prac zbiorowych

 • EU economic development and employment in the context of the Lisbon Strategy, red. Ryszard Wilczyński, Warszawa: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlu i Finansów Międzynarodowych, 2007;