14 października 2017r. Norbert G. Brink był gościem Koła Naukowego TNOiK na Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Warszawie.