W dniu 8 listopada 2017 odbyło się seminarium Koła Naukowego TNOiK, na którym wykład pt. "ALTERNATIVE ORGANIZATIONAL MODELS IN THE AUTOMOTIVE SUPPLY INDUSTRY wygłosił Pan Norbert G. Brink, współwłaściciel i dyrektor firmy BRINK GmbH.