Zapisz sięOdwiedź nasDopasuj studia do siebie
Odwiedź nasDopasuj studia do siebie
 
Połącz się z tłumaczem języka migowegoPołącz się z tłumaczem języka migowego

Filologia angielska od podstaw (od poziomu B1)

Kierunek studiów:
Filologia angielska
Rodzaj:
studia I stopnia
Kierunek studiów:
Czas trwania:
3,5 roku (7 semestrów)
Tryb studiów:
stacjonarny | niestacjonarny
Ten program jest również dostępny online
Uzyskany tytuł:
licencjat
Język studiów:
polski | angielski
Nauka języka angielskiego rozpoczyna się od:
Poziomu B1 - semestr 1
i
Praktyczna nauka języka angielskiego rozpoczyna się od poziomu B1
studia trwają 7 semestrów (3,5 roku)
początek cyklu kształcenia: semestr letni
https://vizja.pl/specjalizacja/filologia-angielska-od-podstaw-od-poziomu-b1/|https://vizja.pl/en|filologia-angielska-od-podstaw-od-poziomu-b1
polskiangielski
Nauka języka angielskiego rozpoczyna się od:
Poziomu B1 - semestr 1
Praktyczna nauka języka angielskiego rozpoczyna się od poziomu B1
studia trwają 7 semestrów (3,5 roku)
początek cyklu kształcenia: semestr letni

Dlaczego
warto wybrać te studia?

Fascynuje Cię język angielski i chcesz się nim biegle posługiwać, by prowadzić wymarzoną karierę zawodową? Poznaj program studiów, który pozwoli Ci to osiągnąć, nawet zaczynając naukę języka od podstaw (od poziomu B1). W pierwszym semestrze 7-semestralnych studiów licencjackich skupisz się na przygotowaniu językowym do dalszej nauki, by przez kolejne 3 lata szlifować wszystkie sprawności językowe i wypracować warsztat filologa, który wykorzystasz w swoim przyszłym zawodzie. Studiując Filologię angielską od podstaw (od poziomu B1) w Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie zdobędziesz nie tylko profesjonalne kwalifikacje, ale też biegłość w komunikacji międzynarodowej oraz biznesowej.  

 

Obok zajęć kierunkowych z zakresu filologii angielskiej, w programie studiów dostępne są trzy moduły rozszerzające: Translatoryka, Biznes oraz Edukacja językowa. Dzięki temu studenci zgłębiają też zagadnienia związane w wykorzystaniem kompetencji językowych w konkretnej branży i poznają szerokie perspektywy zawodowe dla filologów języka angielskiego. Co ważne, w programie przewidziane są też praktyki zawodowe oraz nauka drugiego języka obcego na poziomie rozszerzonym. W ramach filologii angielskiej prowadzimy też 6-semestralne studia licencjackie dla kandydatów znających język angielski min. na poziomie B2 – zobacz: filologia angielska.

Filologia angielska od podstaw - co nas wyróżnia:

 • Z nami zdobędziesz praktyczne kompetencje językowe, studiując w dogodnym dla siebie trybie (stacjonarnie, niestacjonarnie lub online).
 • Nauczymy Cię stosowania nowoczesnych technologii i nowych mediów w pracy filologa.
 • Zamiast pisemnej pracy licencjackiej, zrealizujesz własny projekt społeczny w wybranej przez siebie tematyce filologicznej lub interdyscyplinarnej.
 • Po studiach będziesz biegle posługiwać się językiem angielskim – nawet zaczynając od poziomu B1, a drugi język poznasz w stopniu rozszerzonym.
 • Zdobędziesz umiejętności lingwistyczne,  przedsiębiorcze i biznesowe pod okiem doskonałych wykładowców AEH.
 • Będziesz studiować w środowisku międzynarodowym, wśród studentów z całego świata! (mamy 1. miejsce w kategorii Umiędzynarodowienie w rankingu „Perspektywy”)

Filologia angielska - co możesz robić po tych studiach?

Filologia angielska

Studia na kierunku Filologia angielska w Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej przygotowują absolwentów do pracy jako:

 • tłumacz w koncernach i korporacjach międzynarodowych, biurach tłumaczeń czy placówkach państwowych
 • lektor języka angielskiego
 • samodzielny przedsiębiorca świadczący usługi językowe (lektorskie czy tłumaczeniowe)
 • specjalista ds. języka i komunikacji w firmach o różnym profilu, w tym w wydawnictwach (także naukowych) oraz instytucjach kultury
 • specjalista ds. koordynacji i integracji międzykulturowej, zajmujący się problematyką uchodźczą, integracją czy międzykulturowością w instytucjach państwowych, europejskich albo organizacjach pozarządowych
 • specjalista w branży turystycznej (przewodnik, pilot wycieczek, tłumacz, rezydent)

Partnerzy kierunku

Business Service Dag Center Zespół Szkół Fototechnicznych MKTranslations sp. z o. o. Karolina Rojek-Sas Language Solutions Lidex Sp. z o.o. Multispeak Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie Poleng Sp. z o.o. Szkoła Językowa Simon Says Monika Kopacz Krzysztof Kopacz Skrivanek, sp. z o.o. Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Cygance TUTORnaASAP Sp. z o.o. Urząd do Spraw Cudzoziemców Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Janiny Januszewskiej w Ciemnem Young Business Academy

Ten program
jest dla Ciebie, jeśli:

Chcesz zdobyć wszechstronną wiedzę – językową i biznesową.
Planujesz wykorzystać swoje kompetencje filologiczne w wybranej branży: edukacyjnej, biznesowej, tłumaczeniowej lub innej.

Szukasz studiów językowych, na których rozwiniesz też kreatywność i przedsiębiorczość.
Filologia angielska
Filologia angielska od podstaw
Filologia angielska od podstaw

Program i struktura studiów

Studia pierwszego stopnia
(licencjackie)

mają wartość
210 punktów ECTS
(European Credit Transfer and Accumulation System)
trwają
3,5 roku (7 semestrów)
kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego
licencjata

Model kształcenia jest skoncentrowany na przedmiotach kierunkowych z zakresu filologii angielskiej oraz na trzech modułach rozszerzających do wyboru, tj. Translatoryka, Biznes oraz Edukacja językowa.   

Pierwszy
rok studiów

												

Na pierwszym roku studiów student skupia się na przygotowaniu językowym do dalszej nauki.

Semestr pierwszy
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
Podstawy gramatyki opisowej 3 W 30/16
Kulturowe dziedzictwo Polski 3 K 30/16
Praktyczna nauka j. angielskiego (leksyka i czytanie) 5 Ć 60/32
Praktyczna nauka j. angielskiego (gramatyka praktyczna) 5 Ć 60/32
Praktyczna nauka j. angielskiego (konwersacje) 5 Ć 60/32
Praktyczna nauka j. angielskiego (pisanie i stylistyka) 5 Ć 60/32
Praktyczna nauka j. angielskiego (umiejętności zintegrowane) 4 WAR 30/16

W – wykłady; Ć – ćwiczenia; LEKT – lektoraty; WAR – warsztaty; K – konwersatoria; LAB – laboratoria; PR – praktyki

Drugi
rok studiów

												

Semestry drugi i trzeci obejmują przedmioty kierunkowe, realizowane wspólnie dla wszystkich studentów danego kierunku. 

Semestr drugi
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
Umiejętności akademickie 1 W 15/8
Język łaciński: praktyczna nauka i jego współczesne znaczenie dla filologów 3 Lekt 30/16
Praktyczna nauka języka angielskiego (leksyka i czytanie) 3 Ć 30/16
Praktyczna nauka języka angielskiego (gramatyka praktyczna) 3 Ć 30/16
Praktyczna nauka języka angielskiego (konwersacje) 2 Ć 30/16
Praktyczna nauka języka angielskiego (pisanie i stylistyka) 3 Ć 30/16
Dodatkowy język obcy 5 Lekt 60/32
Wprowadzenie do językoznawstwa 3 W 30/16
Zajęcia do wyboru 6 W 60/32
BHP 0 W 8/8
Semestr trzeci
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
Podstawy komunikacji międzykulturowej 5 W 30/16
Zajęcia sportowo-rekreacyjne 0 Ć 30/16
Praktyczna nauka języka angielskiego (leksyka i czytanie) 3 Ć 30/16
Praktyczna nauka języka angielskiego (gramatyka praktyczna) 3 Ć 30/16
Praktyczna nauka języka angielskiego (konwersacje) 2 Ć 30/16
Praktyczna nauka języka angielskiego (pisanie i stylistyka) 3 Ć 30/16
Dodatkowy język obcy 5 Lekt 60/32
Gramatyka opisowa języka angielskiego 3 Ć 30/16
Fonetyka języka angielskiego 4 W, Lab 45/28
Zajęcia do wyboru 3 K 30/16

W – wykłady; Ć – ćwiczenia; LEKT – lektoraty; WAR – warsztaty; K – konwersatoria; LAB – laboratoria; PR – praktyki

W ramach drugiego roku studiów student wybiera łącznie 3 z puli 6 zajęć do wyboru. Lista obejmuje następujące zajęcia:

 • Antropologia lub Wprowadzenie do filozofii;
 • Podstawy komunikacji społecznej lub Wprowadzenie do psychologii;
 • Elementy kulturoznawstwa brytyjskiego lub Elementy kulturoznawstwa amerykańskiego.

Trzeci
rok studiów

												

W ramach czwartego semestru kontynuowane są zajęcia kierunkowe, które umożliwiają studentom praktyczne opanowanie języka obcego w stopniu biegłym. W piątym semestrze student wybiera jeden z trzech modułów rozszerzających: Translatoryka, Biznes lub Edukacja językowa.

Semestr czwarty
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
Zajęcia sportowo-rekreacyjne Ć 30
Praktyczna nauka języka angielskiego (leksyka i czytanie) 3 Ć 30/16
Praktyczna nauka języka angielskiego (gramatyka praktyczna) 3 Ć 30/16
Praktyczna nauka języka angielskiego (pisanie i stylistyka) 3 Ć 30/16
Praktyczna nauka języka angielskiego (konwersacje) 2 Ć 30/16
Dodatkowy język obcy 5 Lekt 60/32
Morfologia i składnia języka angielskiego 3 W 30/16
Wprowadzenie do literaturoznawstwa 4 W 30/16
Zajęcia do wyboru 6 W, War 60/32
Kulturoznawstwo 2 W 30/16
Semestr piąty
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
Praktyczna nauka języka angielskiego (leksyka i czytanie) 3 Ć 30/16
Praktyczna nauka języka angielskiego (gramatyka praktyczna) 3 Ć 30/16
Praktyczna nauka języka angielskiego (konwersacje) 2 Ć 30/16
Praktyczna nauka języka angielskiego (pisanie i stylistyka) 3 Ć 30/16
Dodatkowy język obcy 5 Lekt 60/32
Literatura angielskiego obszaru językowego 4 K 30/16
Warsztat pracy filologa: nowoczesne rozwiązania technologiczne i perspektywy zawodowe 4 Lab, War 60/32
Moduł rozszerzający – Translatoryka: Teoria i techniki przekładu
Moduł rozszerzający – Biznes: Podstawy marketingu i marketing w branży usług filologicznych
Moduł rozszerzający – Edukacja: Psychologia edukacyjna i dydaktyka języków obcych
5 W, Ć 60/32

W – wykłady; Ć – ćwiczenia; LEKT – lektoraty; WAR – warsztaty; K – konwersatoria; LAB – laboratoria; PR – praktyki

W ramach piątego semestru studiów student wybiera łącznie 2 z puli 4 zajęć do wyboru. Lista obejmuje następujące zajęcia:

 • Przedsiębiorczość lub Zarządzanie projektami;
 • Akwizycja języków lub Psycholingwistyka.

Czwarty
rok studiów

												

Na czwartym roku studiów kontynuowane są przedmioty właściwe dla trzech modułów rozszerzających. Począwszy od szóstego semestru, student rozpoczyna praktyki zawodowe oraz przygotowywanie własnego projektu społecznego, który na kierunku Filologia angielska zastępuje obowiązek przygotowania pisemnej pracy dyplomowej.

Semestr szósty
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
Praktyczna nauka języka angielskiego (sprawności zintegrowane) 3 Ć 30/16
Dodatkowy język obcy 4 Lekt 60/32
Ochrona własności intelektualnej i społeczna odpowiedzialność biznesu 3 War 30/16
Projekt społeczny 3 K 30/16
Translatoryka: Narzędzia technologiczne wspierające pracę tłumacza
Biznes: Kompetencje menadżerskie
Edukacja językowa: podstawy prawne i organizacyjne działalności szkół językowych
3 Lab, K, War 30/16
Praktyka zawodowa I 14 PR 360/360
Semestr siódmy
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
Praktyka zawodowa II 14 PR 360/360
Praktyczna nauka języka angielskiego (sprawności zintegrowane) 3 Ć 30/16
Dodatkowy język obcy 4 Lekt 60/32
Translatoryka: Tłumaczenia specjalistyczne
Biznes: Start-up w biznesie
Edukacja językowa: E-learning i nauczanie zdalne - nowoczesne technologie w edukacji językowej
3 Lab, K, War 30/16
Projekt społeczny i egzamin dyplomowy 6 K 60/32

W – wykłady; Ć – ćwiczenia; LEKT – lektoraty; WAR – warsztaty; K – konwersatoria; LAB – laboratoria; PR – praktyki

Opłaty za studia

Stałe czesne – elastyczne płatności

Wybierając studia w AEH zyskujesz pewność, że wysokość czesnego nie zmieni się przez cały okres trwania studiów. Czesne możesz opłacić jednorazowo za cały rok studiów lub rozłożyć na płatności semestralne, 10-miesięczne i 12-miesięczne. Dzięki temu możesz decydować, jak chcesz zaplanować swoje wydatki na studia.

promocje
Array
(
  [0] => Array
    (
      [title] => Tryb stacjonarny
      [price] => Array
        (
          [per_year] => 6700
          [per_semester] => 3600
          [per_10] => 730
          [per_12] => 612
        )

    )

  [1] => Array
    (
      [title] => Tryb niestacjonarny
      [price] => Array
        (
          [per_year] => 6500
          [per_semester] => 3500
          [per_10] => 710
          [per_12] => 595
        )

    )

)

Wysokość czesnego (rok akademicki 2023/2024)

Tryb stacjonarny
Rok studiów Rocznie Semestralnie 10 rat 12 rat
 
  6700 zł 3600 zł 730 zł 612 zł
Tryb niestacjonarny
Rok studiów Rocznie Semestralnie 10 rat 12 rat
 
  6500 zł 3500 zł 710 zł 595 zł
Zapłać z góry za 2 semestry - zaoszczędzisz 500 zł

Stypendia - to prostsze niż myślisz

stypendia

Studiując w AEH możesz skorzystać z szerokiej oferty wsparcia materialnego ze środków budżetu państwa i funduszy europejskich, a także skorzystać ze specjalnych zniżek w ramach programu rabatowego AEH.

Większość wniosków o przyznanie stypendium możesz złożyć szybko i prosto poprzez swoje konto online.

Stypendium naukowe

O stypendium naukowe może ubiegać się każdy student, który uzyskał w danym roku akademickim średnią ocen nie niższą niż 4,5.

W roku akademickim 2022/2023 Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie przyznała ok. 350 Stypendiów Rektora w wysokości od 525 zł/miesiąc do 1025 zł/miesiąc w zależności od wysokości uzyskanej średniej lub posiadanych osiągnięć. Za wysokie osiągnięcia sportowe, artystyczne lub naukowe Komisja Stypendialna przyznała stypendia w wysokości 600 zł/miesiąc.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o stypendium rektora dostępne są w systemie studenckim MojeAEH.

Stypendium sportowe

Stypendium sportowe może otrzymać student, który wyróżnia się osiągnięciami sportowymi we współzawodnictwie co najmniej na poziomie krajowym. Dodatkowo naszych uczelnianych sportowców chętnie angażujemy w dodatkowe programy wsparcia – np. Narodową Reprezentację Akademicką.

Młodzi sportowcy mogą liczyć na wsparcie finansowe w wysokości 600 zł/miesiąc.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o stypendium sportowe dostępne są w systemie studenckim MojeAEH.

Stypendium socjalne

Stypendium socjalne może otrzymać student, który znajduje się w trudnej sytuacji materialnej. W roku akademickim 2022/2023 wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniająca do otrzymania stypendium ustalona została na kwotę nie wyższą niż 1294,40 zł.

W zależności od miesięcznego dochodu netto na jednego członka rodziny studenta przyznano stypendia w wysokości od 1275 zł/miesiąc do 2025 zł/miesiąc.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o stypendium socjalne dostępne są w systemie studenckim MojeAEH.

Stypendium dla osób niepełnosprawnych

Stypendium dla osób niepełnosprawnych może otrzymać student, który posiada orzeczenie o niepełnosprawności, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, orzeczenie lekarza orzecznika ZUS, orzeczenie o zaliczeniu do grupy inwalidzkiej lub orzeczenie o stałej lub długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym.

W roku akademickim 2022/2023 w zależności od stopnia niepełnosprawności przyznano ok. 150 stypendiów dla osób niepełnosprawnych w wysokości od 1275 zł/miesiąc do 1575 zł/miesiąc.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o stypendium dla osób niepełnosprawnych dostępne są w systemie studenckim MojeAEH.

Zapomoga

Zapomoga stanowi formę doraźnej pomocy finansowej. Ubiegać się o nią może każdy student, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej wynikającej ze zdarzeń losowych, na które student nie miał wpływu.

Zapomoga może zostać przyznana dwa razy w ciągu jednego roku akademickiego, przy czym nie przyznaje się zapomogi dwukrotnie z tytułu tego samego zdarzenia losowego. Wyjątek stanowią trudne sytuacje życiowe powstałe na skutek pandemii COVID-19.

W 2021 roku przyznaliśmy 40 zapomóg na łączną kwotę 197 200,00 zł. Zapomogi, w zależności od sytuacji studenta, wypłacane były w wysokości od 3000 zł do 5000 zł jednorazowo.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o zapomogę dostępne są w systemie studenckim MojeAEH.

To nas wyróżnia

Rok akademicki 2022/2023
355 stypendiów Rektora
179 stypendiów socjalnych
181 stypendiów dla osób niepełnosprawnych

Rok 2019/2020 wydaliśmy na stypendia 1 890 289,35 zł
Rok 2020/2021 wydaliśmy na stypendia 2 911 662,50 zł 
Rok 2021/2022 wydaliśmy na stypendia 4 158 177 zł
Rok 2022/2023 wydaliśmy na stypendia 7 829 950 zł

Stypendium Rektora – najwyższa średnia: 5,44