Filologia germańska od podstaw (od poziomu A2)

Kierunek studiów:
Filologia germańska
Rodzaj:
studia I stopnia
Kierunek studiów:
Czas trwania:
3,5 roku (7 semestrów)
Tryb studiów:
stacjonarny | niestacjonarny
Ten program jest również dostępny online
Uzyskany tytuł:
licencjat
Język studiów:
angielski | niemiecki
Nauka języka niemieckiego rozpoczyna się od:
Poziomu A2 - semestr 1
i
Praktyczna nauka języka niemieckiego rozpoczyna się od poziomu A2
studia trwają 7 semestrów (3,5 roku)
początek cyklu kształcenia: semestr letni
https://vizja.pl/specjalizacja/filologia-germanska-od-podstaw-od-poziomu-a2/|https://vizja.pl/en|filologia-germanska-od-podstaw-od-poziomu-a2
angielskiniemiecki
Nauka języka niemieckiego rozpoczyna się od:
Poziomu A2 - semestr 1
Praktyczna nauka języka niemieckiego rozpoczyna się od poziomu A2
studia trwają 7 semestrów (3,5 roku)
początek cyklu kształcenia: semestr letni

Dlaczego
warto wybrać te studia?

Filologia germańska od podstaw w Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie, to studia na elitarnej uczelni. AEH zajęła 1 miejsce, w rankingu „Perspektywy”, w kategorii Umiędzynarodowienie, konkurując ze wszystkimi uczelniami w całej Polsce. Język niemiecki możesz doskonalić, wraz z innymi studentami wielu narodowości. Germanistyka jest bardzo atrakcyjnym kierunkiem studiów ze względu na dodatkowy atut zatrudnienia, czyli znajomość języka niemieckiego na poziomie komunikatywnym.

Studia Filologia germańska od podstaw umożliwiają naukę języka niemieckiego na eksperckim poziomie. Niemcy są gospodarczą częścią Unii Europejskiej, dlatego przedsiębiorstwa na całym świecie nieustannie poszukują osób władających biegle językiem niemieckim. Wiedza i znajomość komunikacji i posługiwania się językiem pozwala odnaleźć się w każdym segmencie rynku pracy, na przykład: jako niezależny przedsiębiorca.

 

 

Oferowane przez nas studia na kierunku filologia germańska, zapewniają również praktyczne kompetencje, doświadczenie, które przygotuje Cię do udanej pracy zawodowej związanej z językiem. Po studiach zdobędziesz kompetencje jako nauczyciel, tłumacz, ekspert ds. komunikacji, specjalista ds. integracji interkulturowej, redaktor lub jako przedsiębiorca. W ramach studiów oferowane są trzy moduły rozszerzające: Germanistyka Translatoryka, Germanistyka Biznes oraz Germanistyka Edukacja językowa. Każdy moduł zapewnia studentom wiedzę i praktyczne umiejętności niezbędne do wejścia na rynek pracy, czyli obszar związany z szeroko pojętymi usługami językowymi.

Co nas wyróżnia:

 • nastawienie na nauczanie praktycznych i przydatnych w przyszłej pracy umiejętności językowych,
 • nauczysz się zastosowania nowoczesnych rozwiązań, technologii i nowych mediów w pracy filologa,
 • znakomita kadra wykładowców,
 • nauczysz się płynnie mówić po niemiecku, nawet jeśli zaczniesz naukę „od zera”,
 • dowiesz się jak pracować metodą projektu, zdobędziesz umiejętności przedsiębiorcze i biznesowe,
 • studiujesz na międzynarodowej uczelni, z ambitnymi studentami z różnych stron świata,
 • będziesz się uczyć dodatkowego, wybranego przez siebie języka obcego w stopniu rozszerzonym,
 • nie trzeba pisać nudnej pracy licencjackiej, zrealizujesz własny projekt społeczny, o dowolnie wybranej tematyce filologicznej lub interdyscyplinarnej,
 • elastyczny program studiów, który umożliwia naukę online dla osób preferujących tę formę kształcenia.

Co możesz robić po studiach

Filologia germańska-2

Studia z filologii niemieckiej przygotowują do pracy jako:

 • Tłumacz w międzynarodowych przedsiębiorstwach, biurach tłumaczeń lub instytucji państwowych
 • Nauczyciel języka niemieckiego elastycznie dostosowujący formę i treść zajęć do potrzeb uczniów, czyli (dzieci, młodzieży lub dorosłych),
 • Specjalista ds. języka i komunikowania się w firmach, redakcjach (w tym wydawnictwach naukowych) oraz organizacjach kulturalnych,
 • Ekspert ds. integracji międzykulturowej zajmujący się problematyką uchodźczą, integracyjną, międzykulturową w instytucjach państwowych, europejskich, organizacjach pozarządowych tj. (NGO),
 • Samozatrudniony przedsiębiorca oferujący usługi językowe,
 • Lingwista i kulturoznawca w branży turystycznej, czyli np. jako przewodnik, pilot wycieczek, rezydent.

Ten program
jest dla Ciebie, jeśli:

Chcesz profesjonalnie posługiwać się językiem niemieckim od podstaw
Zależy Ci na poznaniu współczesnych realiów i perspektyw rynku usług językowych
Dbasz o praktyczne umiejętności i rozwój swojej kariery zawodowej
Filologia germańska-3
Filologia germańska-1
Filologia germańska

Program i struktura studiów

Studia pierwszego stopnia
(licencjackie)

mają wartość
210 punktów ECTS
(European Credit Transfer and Accumulation System)
trwają
3,5 roku (7 semestrów)
kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego
licencjata

Model kształcenia jest skoncentrowany na przedmiotach kierunkowych z zakresu filologii germańskiej oraz na trzech modułach rozszerzających do wyboru, tj. Germanistyka Translatoryka, Germanistyka Biznes oraz Germanistyka Edukacja językowa.

Jesteś w: Uczelnia  Germanistyka Germanistyka od podstaw / Filologia germańska od podstaw

 

Pierwszy
rok studiów

Na pierwszym roku studiów student skupia się na przygotowaniu językowym do dalszej nauki.

Semestr pierwszy
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
Podstawy gramatyki opisowej 3 W 30/16
Kulturowe dziedzictwo Polski 3 K 30/16
Praktyczna nauka j. niemieckiego (leksyka i czytanie) 5 Ć 60/32
Praktyczna nauka j. niemieckiego (gramatyka praktyczna) 5 Ć 60/32
Praktyczna nauka j. niemieckiego (konwersacje) 5 Ć 60/32
Praktyczna nauka j. niemieckiego (pisanie i stylistyka) 5 Ć 60/32
Praktyczna nauka j. niemieckiego (umiejętności zintegrowane) 4 WAR 30/16
BHP 0 W 8/8

W – wykłady; Ć – ćwiczenia; LEKT – lektoraty; WAR – warsztaty; K – konwersatoria; LAB – laboratoria; PR – praktyki

Drugi
rok studiów

Semestr drugi i trzeci obejmują przedmioty kierunkowe, realizowane wspólnie dla wszystkich studentów danego kierunku studiów.

Semestr drugi
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
Umiejętności akademickie 1 W 15/8
Język łaciński: praktyczna nauka i jego współczesne znaczenie dla filologów 3 Lekt 30/16
Praktyczna nauka języka niemieckiego (leksyka i czytanie) 3 Ć 30/16
Praktyczna nauka języka niemieckiego (gramatyka praktyczna) 3 Ć 30/16
Praktyczna nauka języka niemieckiego (konwersacje) 3 Ć 30/16
Praktyczna nauka języka niemieckiego (pisanie i stylistyka) 3 Ć 30/16
Dodatkowy język obcy 5 Lekt 60/32
Wprowadzenie do językoznawstwa 3 W 30/16
Zajęcia do wyboru 6 W 60/32
Semestr trzeci
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
Podstawy komunikacji międzykulturowej 3 W 30/16
Zajęcia sportowo-rekreacyjne Ć 30/16
Praktyczna nauka języka niemieckiego (leksyka i czytanie) 3 Ć 30/16
Praktyczna nauka języka niemieckiego (gramatyka praktyczna) 3 Ć 30/16
Praktyczna nauka języka niemieckiego (konwersacje) 3 Ć 30/16
Praktyczna nauka języka niemieckiego (pisanie i stylistyka) 3 Ć 30/16
Dodatkowy język obcy 5 Lekt 60/32
Gramatyka opisowa języka niemieckiego 3 Ć 30/16
Fonetyka języka niemieckiego 4 W, Lab 45/28
Zajęcia do wyboru 3 K 30/16

W – wykłady; Ć – ćwiczenia; LEKT – lektoraty; WAR – warsztaty; K – konwersatoria; LAB – laboratoria; PR – praktyki

W ramach drugiego roku studiów student wybiera łącznie 3 z puli 6 zajęć do wyboru. Lista obejmuje następujące zajęcia:

 • Antropologia lub Wprowadzenie do filozofii;
 • Podstawy komunikacji społecznej lub Wprowadzenie do psychologii;
 • Problematyka społeczno-polityczna współczesnych Niemiec lub Historia i kultura Niemiec.

Trzeci
rok studiów

W ramach czwartego semestru kontynuowane są zajęcia kierunkowe, mające na celu umożliwienie studentom jak najszybsze opanowanie języka obcego. Na piątym semestrze student wybiera jeden z trzech modułów rozszerzających: Translatoryka, Biznes lub Edukacja językowa.

Semestr czwarty
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
Zajęcia sportowo-rekreacyjne Ć 30
Praktyczna nauka języka niemieckiego (leksyka i czytanie) 3 Ć 30/16
Praktyczna nauka języka niemieckiego (gramatyka praktyczna) 3 Ć 30/16
Praktyczna nauka języka niemieckiego (konwersacje) 3 Ć 30/16
Praktyczna nauka języka niemieckiego (pisanie i stylistyka) 3 Ć 30/16
Dodatkowy język obcy 5 Lekt 60/32
Morfologia i składnia języka niemieckiego 3 W 30/16
Wprowadzenie do literaturoznawstwa 4 W 30/16
Zajęcia do wyboru 6 W, War 60/32
Semestr piąty
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
Praktyczna nauka języka niemieckiego (leksyka i czytanie) 3 Ć 30/16
Praktyczna nauka języka niemieckiego (gramatyka praktyczna) 3 Ć 30/16
Praktyczna nauka języka niemieckiego (konwersacje) 3 Ć 30/16
Praktyczna nauka języka niemieckiego (pisanie i stylistyka) 3 Ć 30/16
Dodatkowy język obcy 5 Lekt 60/32
Literatura niemieckiego obszaru językowego 4 K 30/16
Warsztat pracy filologa: nowoczesne rozwiązania technologiczne i perspektywy zawodowe 4 Lab, War 60/32
Moduł rozszerzający – Translatoryka: Teoria i techniki przekładu
Moduł rozszerzający – Biznes: Podstawy marketingu i marketing w branży usług filologicznych
Moduł rozszerzający – Edukacja: Psychologia edukacyjna i dydaktyka języków obcych
5 W, Ć 60/32

W – wykłady; Ć – ćwiczenia; LEKT – lektoraty; WAR – warsztaty; K – konwersatoria; LAB – laboratoria; PR – praktyki

W ramach piątego semestru studiów student wybiera łącznie 2 z puli 4 zajęć do wyboru. Lista obejmuje następujące zajęcia:

 • Przedsiębiorczość lub Zarządzanie projektami;
 • Akwizycja języków lub Psycholingwistyka.

Czwarty
rok studiów

Na czwartym roku studiów kontynuowane są przedmioty właściwe dla trzech modułów rozszerzających. Począwszy od szóstego semestru student rozpoczyna praktyki zawodowe oraz rozpoczyna przygotowywanie własnego projektu społecznego, który na kierunku filologia germańska zastępuje obowiązek przygotowania pisemnej pracy dyplomowej.

Semestr szósty
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
Praktyczna nauka języka niemieckiego (sprawności zintegrowane) 3 Ć 30/16
Dodatkowy język obcy 5 Lekt 60/32
Ochrona własności intelektualnej i społeczna odpowiedzialność biznesu 3 War 30/16
Projekt społeczny 3 K 30/16
Translatoryka: Narzędzia technologiczne wspierające pracę tłumacza
Biznes: Kompetencje menadżerskie
Edukacja językowa: podstawy prawne i organizacyjne działalności szkół językowych
3 Lab, K, War 30/16
Praktyka zawodowa I 14 PR 360
Semestr siódmy
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
Praktyka zawodowa II 14 PR 360
Praktyczna nauka języka niemieckiego (sprawności zintegrowane) 3 Ć 30/16
Dodatkowy język obcy 5 Lekt 60/32
Translatoryka: Tłumaczenia specjalistyczne
Biznes: Start-up w biznesie
Edukacja językowa: E-learning i nauczanie zdalne - nowoczesne technologie w edukacji językowej
3 War, Lab 30/16
Projekt społeczny i egzamin dyplomowy 6 K 60/32

W – wykłady; Ć – ćwiczenia; LEKT – lektoraty; WAR – warsztaty; K – konwersatoria; LAB – laboratoria; PR – praktyki

Opłaty za studia

Stałe czesne – elastyczne płatności

Wybierając studia w AEH zyskujesz pewność, że wysokość czesnego nie zmieni się przez cały okres trwania studiów. Czesne możesz opłacić jednorazowo za cały rok studiów lub rozłożyć na płatności semestralne, 10-miesięczne i 12-miesięczne. Dzięki temu możesz decydować, jak chcesz zaplanować swoje wydatki na studia.

promocje

Wysokość czesnego

Tryb stacjonarny
Rok studiów Rocznie Semestralnie 10 rat 12 rat
1 ze zniżką 5700 zł 3160 zł 663 zł 568 zł
2-3 6500 zł 3500 zł 710 zł 595 zł
Tryb niestacjonarny
Rok studiów Rocznie Semestralnie 10 rat 12 rat
1 ze zniżką 5500 zł 3050 zł 640 zł 548 zł
2-3 6300 zł 3400 zł 690 zł 579 zł
Zapłać z góry za 2 semestry - zaoszczędzisz 500 zł

Stypendia - to prostsze niż myślisz

stypendia

Studiując w AEH możesz skorzystać z szerokiej oferty wsparcia materialnego ze środków budżetu państwa i funduszy europejskich, a także skorzystać ze specjalnych zniżek w ramach programu rabatowego AEH.

Większość wniosków o przyznanie stypendium możesz złożyć szybko i prosto poprzez swoje konto online.

Stypendium naukowe

Stypendium naukowe może otrzymać każdy student, który uzyskał w danym roku akademickim średnią ocen nie niższą niż 4,5.

W roku akademickim 2020/2021 Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie przyznała 292 Stypendia Rektora w wysokości od 450 zł/miesiąc do 650 zł/miesiąc w zależności od wysokości uzyskanej średniej lub posiadanych osiągnięć. Za wysokie osiągnięcia sportowe, artystyczne lub naukowe Komisja Stypendialna przyznała stypendia w wysokości 450 zł/miesiąc.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o stypendium rektora dostępne są w systemie studenckim MojeAEH.

Stypendium sportowe

Stypendium sportowe może otrzymać student, który wyróżnia się osiągnięciami sportowymi we współzawodnictwie co najmniej na poziomie krajowym. Dodatkowo naszych uczelnianych sportowców chętnie angażujemy w dodatkowe programy wsparcia – np. Narodową Reprezentację Akademicką.

Młodzi sportowcy mogą liczyć na wsparcie finansowe w wysokości 450 zł/miesiąc.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o stypendium sportowe dostępne są w systemie studenckim MojeAEH.

Stypendium socjalne

Stypendium socjalne może otrzymać student, który znajduje się w trudnej sytuacji materialnej. W roku akademickim 2020/2021 wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniająca do otrzymania stypendium ustalona została na kwotę nie wyższą niż 1051,70 zł.

W zależności od miesięcznego dochodu netto na jednego członka rodziny studenta przyznano stypendia w wysokości od 1050 zł/miesiąc do 1250 zł/miesiąc.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o stypendium socjalne dostępne są w systemie studenckim MojeAEH.

Stypendium dla osób niepełnosprawnych

Stypendium dla osób niepełnosprawnych może otrzymać student, który posiada orzeczenie o niepełnosprawności, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, orzeczenie lekarza orzecznika ZUS, orzeczenie o zaliczeniu do grupy inwalidzkiej lub orzeczenie o stałej lub długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym.

W roku akademickim 2020/2021 w zależności od stopnia niepełnosprawności przyznano 79 stypendiów dla osób niepełnosprawnych w wysokości od 800 zł/miesiąc do 1000 zł/miesiąc.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o stypendium dla osób niepełnosprawnych dostępne są w systemie studenckim MojeAEH.

Zapomoga

Zapomoga stanowi formę doraźnej pomocy finansowej. Ubiegać się o nią może każdy student, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej wynikającej ze zdarzeń losowych, na które student nie miał wpływu.

Zapomoga może zostać przyznana dwa razy w ciągu jednego roku akademickiego, przy czym nie przyznaje się zapomogi dwukrotnie z tytułu tego samego zdarzenia losowego. Wyjątek stanowią trudne sytuacje życiowe powstałe na skutek pandemii COVID-19.

W 2020 roku przyznaliśmy 64 zapomogi na łączną kwotę 113 200,50 zł. Zapomogi, w zależności od sytuacji studenta, wypłacane były w wysokości od 1000zł do 2500 zł jednorazowo.
Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o zapomogę dostępne są w systemie studenckim MojeAEH.

To nas wyróżnia

Rok akademicki 2020/2021
292 stypendia rektora
106 stypendiów socjalnych
79 stypendiów dla osób niepełnosprawnych

Rok 2019 wydaliśmy na stypendia 1 890 289,35 zł
Rok 2020 wydaliśmy na stypendia 2 911 662,50 zł

Stypendium Rektora – najwyższa średnia: 5,79