Gospodarka obiegu zamkniętego

Kierunek studiów:
Energy Studies
Rodzaj:
studia I stopnia
Kierunek studiów:
Czas trwania:
3 lata (6 semestrów)
Tryb studiów:
stacjonarny | niestacjonarny
Ten program jest również dostępny online
Uzyskany tytuł:
licencjat
Język studiów:
polski | angielski
https://vizja.pl/specjalizacja/gospodarka-obiegu-zamknietego/|https://vizja.pl/en|gospodarka-obiegu-zamknietego
polskiangielski

Dlaczego warto wybrać te studia?

Energetyka to jedna ze strategicznych branż, która ma kluczowy wpływ na rozwój globalnej i lokalnej gospodarki. Jeśli chcesz w przyszłości dołączyć do grona specjalistów zajmujących się polityką energetyczną i zrównoważonym rozwojem gospodarczym – wybierz studia I stopnia na kierunku Energy Studies w Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie, które przygotują Cię do budowania kariery zawodowej w tym dynamicznie rozwijającym się sektorze. Oferowany program studiów licencjackich to świetna propozycja dla osób, które nie chcą się skupiać na umiejętnościach inżynierskich, ale pragną zyskać kompetencje w zakresie wdrażania rozwiązań i procesów w branży energetycznej, które są zgodne ze światowymi megatrendami, takimi jak postęp technologiczny, potrzeba ochrony środowiska naturalnego czy model gospodarki o obiegu zamkniętym.

W toku studiów na specjalności Gospodarka obiegu zamkniętego, prowadzonej w ramach kierunku Energy Studies w AEH, poznasz wszystkie kwestie niezbędne do swobodnego poruszania się w obszarze współczesnego sektora energetycznego, takie jak konwencjonalne i niekonwencjonalne źródła energii, łańcuch dostaw, prawo i bezpieczeństwo energetyczne, a także lokalna polityka energetyczna i jej znaczenie dla zrównoważonego rozwoju. W ramach przedmiotów specjalnościowych zgłębisz też wybrane zagadnienia z obszaru zarządzania – jak zielony model biznesowy czy koncepcje ESG – których znajomość z pewnością ułatwi Ci pierwszy krok w kierunku kariery menadżerskiej bądź prowadzenia własnej działalności gospodarczej. W ramach studiów licencjackich na kierunku Energy Studies w AEH prowadzimy też drugą specjalność – zobacz: Polityka energetyczna OZE.

Energy Studies: Gospodarka obiegu zamkniętego – co nas wyróżnia?

  • Gruntownie poznasz i zrozumiesz problematykę sektora energetycznego w kontekście ochrony zasobów i środowiska naturalnego.
  • Zyskasz ciekawe perspektywy zawodowe i możliwość dalszego rozwoju.
  • Oprócz specjalistycznej wiedzy kierunkowej, zyskasz też praktyczne kompetencje poparte pierwszą praktyką zawodową.
  • Zgłębisz wiedzę pod okiem znakomitej kadry AEH oraz praktyków z korporacji i firm energetycznych.
  • Zamiast pisania tradycyjnej pracy licencjackiej, zrealizujesz własny projekt społeczny na temat zgodny z Twoimi zainteresowaniami.
  • Będziesz studiować w wyjątkowym, międzynarodowym środowisku! (Jesteśmy Uczelnią nr 1 w kategorii Umiędzynarodowienie – ranking „Perspektywy”.)

Energy Studies: Gospodarka obiegu zamkniętego - co możesz robić po tych studiach?

Wiedza i praktyka nabyta w toku studiów na pozwoli Ci wejść na rynek pracy w sektorze energetycznym, który oferuje zatrudnienie m.in. w:

  • jednostkach administracji państwowej i samorządowej, związanych m.in. z polityką energetyczną, klimatyczną i regionalną;
  • przedsiębiorstwach zajmujących się projektowaniem i wdrażaniem systemów energetycznych oraz nowoczesnych inwestycji w tym sektorze;
  • firmach konsultingowych związanych z rynkiem usług energetycznych;
  • przedsiębiorstwach produkujących i dystrybuujących energię na skalę lokalną bądź krajową.

  Jako absolwent kierunku Energy Studies, możesz też z powodzeniem prowadzić własną firmę związaną z sektorem energetycznym.

Ten program jest dla Ciebie, jeśli:

Interesujesz się funkcjonowaniem rynku energetycznego i widzisz swoją przyszłość zawodową w tej rozwojowej branży.

Chcesz zdobyć nie tylko wiedzę kierunkową, ale też rozwinąć zdolności analityczne i umiejętność pracy metodą projektową.

Jest Ci bliska idea zrównoważonego rozwoju energetycznego i ochrony środowiska naturalnego.

Program i struktura studiów

studia licencjackie

mają wartość
180 punktów ECTS
(European Credit Transfer and Accumulation System)
trwają
3 lata (6 semestrów)
kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego
licencjata

Program studiów licencjackich na kierunku Energy Studies w Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej koncentruje się na przekazaniu studentom szerokiej wiedzy z zakresu energetyki, z naciskiem na umiejętność wdrażania na rynku energetycznym nowoczesnych procesów  i zasad zrównoważonego rozwoju. W ramach specjalności Gospodarka obiegu zamkniętego studenci poznają model i funkcjonowanie systemów energetycznych opartych na świadomym gospodarowaniu surowcami oraz ochronie środowiska naturalnego.

PIERWSZY ROK STUDIÓW

Na pierwszym roku studiów program uwzględnia przedmioty ogólne, których znajomość jest niezbędna do zgłębiania specjalistycznych zagadnień poznawanych w dalszym toku nauki. Na tym etapie prowadzone są też pierwsze przedmioty kierunkowe z zakresu energetyki.

SEMESTR PIERWSZY
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
BHP 0 W 8/8
Umiejętności akademickie 2 W 15/8
Wprowadzenie do filozofii 5 W 30/16
Podstawy komunikacji społecznej 4 W 30/16
Wstęp do nauki o państwie i prawie 5 W 30/24
Wprowadzenie do psychologii 4 W 30/24
Podstawy ekonomii 5 W 30/24
Teoria organizacji i zarządzania 5 W 30/24
SEMESTR DRUGI
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
Zajęcia sportowo-rekreacyjne 0 Ć 30/0
Język obcy 2 LEKT 30/16
Technologie konwencjonalnych źródeł energii 4 W, Ć 30/16
Technologie niekonwencjonalnych źródeł energii 6 W, Ć 90/56
Infrastruktura i sieci przesyłowe 2 W 15/8
Magazynowanie energii 2 W 15/8
Administrowanie systemami energetycznymi 2 W 15/8
Geografia systemu energetycznego 2 W 15/8
Polityka europejskiego rynku energii 4 K 30/16
Efektywność energetyczna 3 K 30/16
Systemy energetyczne na świecie (PL lub ENG - do wyboru) / Podstawy teoretyczne podejścia systemowego (do wyboru) 3 K 30/16

W – wykład; Ć – ćwiczenia; K – konwersatorium; LEKT – lektorat; WAR – warsztaty; PR – praktyki

DRUGI ROK STUDIÓW

Na drugim roku studenci zgłębiają kolejne przedmioty kierunkowe, poznając charakterystykę i funkcjonowanie rynku energetycznego – z uwzględnieniem takich kwestii, jak regulacje prawne, nowe technologie czy polityka lokalna i prosumencka.

SEMESTR TRZECI
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
Zajęcia sportowo-rekreacyjne 0 Ć 30/0
Język obcy 2 LEKT 30/16
Regulatorzy rynku energetycznego (PL lub ENG - do wyboru) 4 W, Ć 30/16
Rynek i polityka producentów energii 4 W, Ć 30/16
Rynek i polityka dystrybutorów i sprzedawców energii 4 W, Ć 30/16
Rynek odbiorców energii - badania marketingowe 3 W, Ć 30/16
Rynek i polityka prosumencka 3 W, Ć 30/16
Dostawcy nowych technologii i rynek startupów 3 W, Ć 30/16
Polityka rozwoju spółdzielczości energetycznej i promocja energetyki lokalnej 4 K 30/16
Podstawy teoretyczne podejścia instytucjonalnego / Ocena wpływu - teoria stakeholders (do wyboru) 3 W, Ć 30/20
SEMESTR CZWARTY
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
Język obcy 2 LEKT 30/16
Bezpieczeństwo energetyczne 2 W 30/16
Samorząd i polityka lokalna 3 K 30/16
Polityka energetyczna Polski 3 W 30/16
Prawo energetyczne 3 W, Ć 45/24
Regulacje ochrony środowiska i klimatu 3 W, Ć 45/24
Prawo administracyjne 3 W 30/24
Inżynieria przestrzenna 2 W 30/16
Megatrendy w polityce energetycznej (PL lub ENG - do wyboru) 3 K 30/16
Systemy cyberbezpieczeństwa w energetyce / Prawo nowych technologii (do wyboru) 3 K 30/16
Metoda scenariuszy w polityce energetycznej / Analiza odporności państwa na zagrożenia (do wyboru) 3 WAR 30/16

W – wykład; Ć – ćwiczenia; K – konwersatorium; LEKT – lektorat; WAR – warsztaty; PR – praktyki

TRZECI ROK STUDIÓW

Na trzecim roku studiów kontynuowane są przedmioty kierunkowe oraz zajęcia dedykowane specjalności Gospodarka obiegu zamkniętego. Studenci odbywają też praktyki zawodowe i przygotowują projekt społeczny, który na studiach I stopnia kierunku Energy Studies zastępuje obowiązek realizacji pisemnej pracy licencjackiej.

SEMESTR PIĄTY
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
Język obcy 2 LEKT 30/16
Geografia społeczno-kulturowa 2 W 30/16
Wpływ energetyki na środowisko 2 W, Ć 30/16
Społeczna odpowiedzialność biznesu / Tworzenie wartości ekonomiczno-społecznej (do wyboru) 2 K 30/16
Polityka kształtowania świadomości społecznej w zakresie energetyki 2 W, WAR 30/16
Negocjacje i mediacje 2 WAR 30/16
Collaborative marketing 2 Ć 30/16
Praktyka zawodowa 14 PR 360/360
Metodyka przygotowania projektu 2 K 30/16
SEMESTR SZÓSTY
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
Koncepcje ESG 2 K 30/24
Zielony model biznesowy - model Canvas 2 K 30/24
Cykl produkcyjny 2 K 30/24
Cykl konsumpcyjny 2 K 30/24
Gospodarka odpadami 2 K 30/24
Zarządzanie ryzykiem 2 K 30/24
Praktyka zawodowa 14 PR 360/360
Projekt społeczny i przygotowanie do egzaminu dyplomowego 4 K 60/32

W – wykład; Ć – ćwiczenia; K – konwersatorium; LEKT – lektorat; WAR – warsztaty; PR – praktyki

Opłaty za studia

Stałe czesne – elastyczne płatności

Wybierając studia w AEH zyskujesz pewność, że wysokość czesnego nie zmieni się przez cały okres trwania studiów. Czesne możesz opłacić jednorazowo za cały rok studiów lub rozłożyć na płatności semestralne, 10-miesięczne i 12-miesięczne. Dzięki temu możesz decydować, jak chcesz zaplanować swoje wydatki na studia.

promocje

Wysokość czesnego (rok akademicki 2023/2024)

Tryb stacjonarny
Rok studiów Rocznie Semestralnie 10 rat 12 rat
 
  8100 zł 4300 zł 870 zł 729 zł
Tryb niestacjonarny
Rok studiów Rocznie Semestralnie 10 rat 12 rat
 
  7900 zł 4200 zł 850 zł 712 zł
Zapłać z góry za 2 semestry - zaoszczędzisz 500 zł

Stypendia - to prostsze niż myślisz

stypendia

Studiując w AEH możesz skorzystać z szerokiej oferty wsparcia materialnego ze środków budżetu państwa i funduszy europejskich, a także skorzystać ze specjalnych zniżek w ramach programu rabatowego AEH.

Większość wniosków o przyznanie stypendium możesz złożyć szybko i prosto poprzez swoje konto online.

Stypendium naukowe

O stypendium naukowe może ubiegać się każdy student, który uzyskał w danym roku akademickim średnią ocen nie niższą niż 4,5.

W roku akademickim 2022/2023 Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie przyznała ok. 350 Stypendiów Rektora w wysokości od 525 zł/miesiąc do 1025 zł/miesiąc w zależności od wysokości uzyskanej średniej lub posiadanych osiągnięć. Za wysokie osiągnięcia sportowe, artystyczne lub naukowe Komisja Stypendialna przyznała stypendia w wysokości 600 zł/miesiąc.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o stypendium rektora dostępne są w systemie studenckim MojeAEH.

Stypendium sportowe

Stypendium sportowe może otrzymać student, który wyróżnia się osiągnięciami sportowymi we współzawodnictwie co najmniej na poziomie krajowym. Dodatkowo naszych uczelnianych sportowców chętnie angażujemy w dodatkowe programy wsparcia – np. Narodową Reprezentację Akademicką.

Młodzi sportowcy mogą liczyć na wsparcie finansowe w wysokości 600 zł/miesiąc.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o stypendium sportowe dostępne są w systemie studenckim MojeAEH.

Stypendium socjalne

Stypendium socjalne może otrzymać student, który znajduje się w trudnej sytuacji materialnej. W roku akademickim 2022/2023 wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniająca do otrzymania stypendium ustalona została na kwotę nie wyższą niż 1294,40 zł.

W zależności od miesięcznego dochodu netto na jednego członka rodziny studenta przyznano stypendia w wysokości od 1275 zł/miesiąc do 2025 zł/miesiąc.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o stypendium socjalne dostępne są w systemie studenckim MojeAEH.

Stypendium dla osób niepełnosprawnych

Stypendium dla osób niepełnosprawnych może otrzymać student, który posiada orzeczenie o niepełnosprawności, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, orzeczenie lekarza orzecznika ZUS, orzeczenie o zaliczeniu do grupy inwalidzkiej lub orzeczenie o stałej lub długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym.

W roku akademickim 2022/2023 w zależności od stopnia niepełnosprawności przyznano ok. 150 stypendiów dla osób niepełnosprawnych w wysokości od 1275 zł/miesiąc do 1575 zł/miesiąc.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o stypendium dla osób niepełnosprawnych dostępne są w systemie studenckim MojeAEH.

Zapomoga

Zapomoga stanowi formę doraźnej pomocy finansowej. Ubiegać się o nią może każdy student, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej wynikającej ze zdarzeń losowych, na które student nie miał wpływu.

Zapomoga może zostać przyznana dwa razy w ciągu jednego roku akademickiego, przy czym nie przyznaje się zapomogi dwukrotnie z tytułu tego samego zdarzenia losowego. Wyjątek stanowią trudne sytuacje życiowe powstałe na skutek pandemii COVID-19.

W 2021 roku przyznaliśmy 40 zapomóg na łączną kwotę 197 200,00 zł. Zapomogi, w zależności od sytuacji studenta, wypłacane były w wysokości od 3000 zł do 5000 zł jednorazowo.
Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o zapomogę dostępne są w systemie studenckim MojeAEH.

To nas wyróżnia

Rok akademicki 2021/2022
350 stypendiów Rektora
130 stypendiów socjalnych
160 stypendiów dla osób niepełnosprawnych

Rok 2019/2020 wydaliśmy na stypendia 1 890 289,35 zł
Rok 2020/2021 wydaliśmy na stypendia 2 911 662,50 zł 
Rok 2021/2022 wydaliśmy na stypendia 4 158 177 zł

Stypendium Rektora – najwyższa średnia: 6,00