Logistyka
w przedsiębiorstwie

Kierunek studiów:
Zarządzanie
Rodzaj:
studia II stopnia
Kierunek studiów:
Czas trwania:
2 lata (4 semestry)
Tryb studiów:
stacjonarny | niestacjonarny
Ten program jest również dostępny online
Uzyskany tytuł:
magister
Język studiów:
polski | angielski
https://vizja.pl/specjalizacja/logistyka-w-przedsiebiorstwie/|https://vizja.pl/en|logistyka-w-przedsiebiorstwie
polskiangielski

Dlaczego
warto wybrać te studia?

Logistyka studia II stopnia Warszawa, to jedna z najbardziej dynamicznie rozwijających się gałęzi gospodarki na całym świecie. Studiując na tej specjalności zdobędziesz wiedzę, kwalifikacje oraz umiejętności z zakresu zarządzania procesami logistycznymi na poziomie przedsiębiorstwa. W układach i ciągach procesowych, w łańcuchach dostaw i tworzenia wartości, w układach przestrzennych. Nauczysz się także jak korzystać z określonych algorytmów i pakietów oraz w jaki sposób projektować struktury kooperacyjne. Nasza uczelnia oferuje mnóstwo wartościowej wiedzy na kierunku zarządzanie. W dyscyplinie Logistyka – studia stacjonarne (dzienne) i niestacjonarne (zaoczne) odbywają się w nowoczesnym kampusie. Logistyka gdzie studiować w Warszawie? Proponujemy dwie specjalizacje – Logistyka w przedsiębiorstwie oraz studia Logistyka międzynarodowa.

Studia logistyczne Warszawa – co dalej?
Jaką pracę znajdę po studiach logistycznych?

 

Czym zajmuje się logistyk po studiach logistycznych? Zadaniem logistyka jest efektywne zarządzanie przepływem surowców i materiałów oraz koordynowanie łańcucha dostaw, tak aby produkt był sprawnie transportowany od dostawcy do użytkownika końcowego. Logistycy znajdują zatrudnienie w wielu dziedzinach gospodarki, w tym w handlu, usługach i żegludze. Jakie są przykładowe stanowiska w logistyce?
Absolwent studiów logistycznych może zajmować stanowisko min. Specjalista do spraw importu lub eksportu, stanowisko spedytora lub dyspozytora, specjalisty do zarządzania łańcuchem dostaw lub specjalisty ds. logistyki
Czy logistyk to przyszłościowy zawód? Logistyka jest jednym z najbardziej poszukiwanych zawodów na rynku pracy, co oznacza, że jeśli będziesz studiować lub uczyć się logistyki, będziesz mieć gwarancję pracy.

 

Co możesz robić po studiach?

logistyka studia

Profesjonaliści z zakresu logistyki są poszukiwani w praktycznie każdym obszarze gospodarki zarówno krajowej jak i międzynarodowej. Dlatego też po ukończeniu tej specjalności czekają na Ciebie możliwości rozwijania kariery na stanowiskach specjalistycznych związanych z tą dziedziną, takich jak na przykład spedytor czy specjalista ds. dostaw. Jednak logistycy to także doskonali menadżerowie i analitycy, co sprawia, że perspektywy ciekawej pracy są niezwykle szerokie.  Absolwenci uczelni mogą otrzymać zatrudnienie w obszarze transportu i spedycji lądowej, morskiej i lotniczej, choć do najbardziej popularnych należą: spedycyjne przedsiębiorstwa i organizacje, centrum logistyczne, firmy i przedsiębiorstwa transportowe, firmy związane z transportem kolejowym, morskim np. firmy kurierskie, ale również lotniska i przedsiębiorstwa komunikacji miejskiej. 

Ten program
jest dla Ciebie, jeśli:

Masz zdolności analityczne i organizacyjne
Lubisz nowe wyzwania i potrafisz myśleć wielozadaniowo
Myślisz o karierze w dynamicznej i perspektywicznej branży
logistyka studia
logistyka studia
logistyka studia

Program i struktura studiów

studia drugiego stopnia
(magisterskie)

trwają
2 lata (4 semestry)
mają wartość
120 punktów ECTS
(European Credit Transfer and Accumulation System)
kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego
magistra

Model kształcenia jest skoncentrowany na przedmiotach kierunkowych z zakresu finansów i rachunkowości oraz na przedmiotach specjalnościowych. 

Pierwszy
rok studiów

Pierwsze dwa semestry obejmują przedmioty kierunkowe, realizowane wspólnie dla wszystkich studentów danego kierunku studiów.

Semestr pierwszy
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
METODY STATYSTYCZNE 7 W, Ć 60/40
PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ 7 W, Ć 60/40
PUBLIC RELATIONS 4 W 30/16
KONCEPCJE ZARZĄDZANIA 4 W 30/24
ETYKA W ZARZĄDZANIU 4 K 30/16
PRAWO CYWILNE 4 K 30/16
Semestr drugi
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE 7 W, Ć 60/40
SZTUKA NEGOCJACJI 7 W, Ć 46/32
MARKETING MIĘDZYNARODOWY 6 W 30/24
PRAWO HANDLOWE 5 W 30/16
NOWOCZESNE ZARZĄDZANIE PROCESAMI BIZNESOWYMI 5 W 30/16

Drugi
rok studiów

Na drugim roku studiów możesz wybrać przedmioty z zakresu specjalności logistyka w przedsiębiorstwie, aby zdobyć specjalistyczne przygotowanie w tym zakresie. W semestrze III należy wybrać dwa z trzech przedmiotów prowadzonych w formie wykładów i ćwiczeń oraz dwa z trzech przedmiotów w formie konwersatoriów. W semestrze IV – należy wybrać trzy z czterech przedmiotów prowadzonych w formie konwersatoriów.

Semestr trzeci
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
INFORMATYCZNE SYSTEMY ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORSTWEM 6 W, Ć 60/40
LOGISTYKA 6 W, Ć 60/40
METODYKA ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI 6 W, Ć 60/40
INFRASTRUKTURA LOGISTYCZNA 4 K 30/16
POLITYKA TRANSPORTOWA UE 4 K 30/16
PROCESOWE ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWE 4 K 30/16
Semestr czwarty
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
MARKETING NA RYNKU PRZEDSIĘBIORSTW 5 K 30/24
SPOŁECZNO-ORGANIZACYJNE ZARZĄDZANIE PROCESAMI 5 K 30/24
ZAAWANSOWANE METODY ZARZĄDZANIA ŁAŃCUCHEM DOSTAW 5 K 30/24
WYBRANE PROBLEMY ZARZĄDZANIA DZIAŁALNOŚCIĄ SPEDYCYJNĄ 5 K 30/24

Począwszy od semestru trzeciego studenci uczestniczą także w seminarium dyplomowym, podczas którego przygotowują pracę magisterską pod opieką promotora. Egzamin dyplomowy z obroną pracy magisterskiej kończy studia i pozwala na uzyskanie tytułu zawodowego magistra. 

Opłaty za studia

Stałe czesne – elastyczne płatności

Wybierając studia w AEH zyskujesz pewność, że wysokość czesnego nie zmieni się przez cały okres trwania studiów. Czesne możesz opłacić jednorazowo za cały rok studiów lub rozłożyć na płatności semestralne, 10-miesięczne i 12-miesięczne. Dzięki temu możesz decydować, jak chcesz zaplanować swoje wydatki na studia.

promocje

Wysokość czesnego

Tryb stacjonarny
Rok studiów Rocznie Semestralnie 10 rat 12 rat
1 ze zniżką 5400 zł 2995 zł 629 zł 538 zł
2 6100 zł 3300 zł 670 zł 562 zł
Tryb niestacjonarny
Rok studiów Rocznie Semestralnie 10 rat 12 rat
1 ze zniżką 5300 zł 2940 zł 617 zł 528 zł
2 6000 zł 3250 zł 660 zł 554 zł
Zapłać z góry za 2 semestry - zaoszczędzisz 500 zł

Stypendia - to prostsze niż myślisz

stypendia

Studiując w AEH możesz skorzystać z szerokiej oferty wsparcia materialnego ze środków budżetu państwa i funduszy europejskich, a także skorzystać ze specjalnych zniżek w ramach programu rabatowego AEH.

Większość wniosków o przyznanie stypendium możesz złożyć szybko i prosto poprzez swoje konto online.

Stypendium naukowe

Stypendium naukowe może otrzymać każdy student, który uzyskał w danym roku akademickim średnią ocen nie niższą niż 4,5.

W roku akademickim 2020/2021 Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie przyznała 292 Stypendia Rektora w wysokości od 450 zł/miesiąc do 650 zł/miesiąc w zależności od wysokości uzyskanej średniej lub posiadanych osiągnięć. Za wysokie osiągnięcia sportowe, artystyczne lub naukowe Komisja Stypendialna przyznała stypendia w wysokości 450 zł/miesiąc.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o stypendium rektora dostępne są w systemie studenckim MojeAEH.

Stypendium sportowe

Stypendium sportowe może otrzymać student, który wyróżnia się osiągnięciami sportowymi we współzawodnictwie co najmniej na poziomie krajowym. Dodatkowo naszych uczelnianych sportowców chętnie angażujemy w dodatkowe programy wsparcia – np. Narodową Reprezentację Akademicką.

Młodzi sportowcy mogą liczyć na wsparcie finansowe w wysokości 450 zł/miesiąc.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o stypendium sportowe dostępne są w systemie studenckim MojeAEH.

Stypendium socjalne

Stypendium socjalne może otrzymać student, który znajduje się w trudnej sytuacji materialnej. W roku akademickim 2020/2021 wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniająca do otrzymania stypendium ustalona została na kwotę nie wyższą niż 1051,70 zł.

W zależności od miesięcznego dochodu netto na jednego członka rodziny studenta przyznano stypendia w wysokości od 1050 zł/miesiąc do 1250 zł/miesiąc.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o stypendium socjalne dostępne są w systemie studenckim MojeAEH.

Stypendium dla osób niepełnosprawnych

Stypendium dla osób niepełnosprawnych może otrzymać student, który posiada orzeczenie o niepełnosprawności, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, orzeczenie lekarza orzecznika ZUS, orzeczenie o zaliczeniu do grupy inwalidzkiej lub orzeczenie o stałej lub długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym.

W roku akademickim 2020/2021 w zależności od stopnia niepełnosprawności przyznano 79 stypendiów dla osób niepełnosprawnych w wysokości od 800 zł/miesiąc do 1000 zł/miesiąc.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o stypendium dla osób niepełnosprawnych dostępne są w systemie studenckim MojeAEH.

Zapomoga

Zapomoga stanowi formę doraźnej pomocy finansowej. Ubiegać się o nią może każdy student, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej wynikającej ze zdarzeń losowych, na które student nie miał wpływu.

Zapomoga może zostać przyznana dwa razy w ciągu jednego roku akademickiego, przy czym nie przyznaje się zapomogi dwukrotnie z tytułu tego samego zdarzenia losowego. Wyjątek stanowią trudne sytuacje życiowe powstałe na skutek pandemii COVID-19.

W 2020 roku przyznaliśmy 64 zapomogi na łączną kwotę 113 200,50 zł. Zapomogi, w zależności od sytuacji studenta, wypłacane były w wysokości od 1000zł do 2500 zł jednorazowo.
Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o zapomogę dostępne są w systemie studenckim MojeAEH.

To nas wyróżnia

Rok akademicki 2020/2021
292 stypendia rektora
106 stypendiów socjalnych
79 stypendiów dla osób niepełnosprawnych

Rok 2019 wydaliśmy na stypendia 1 890 289,35 zł
Rok 2020 wydaliśmy na stypendia 2 911 662,50 zł

Stypendium Rektora – najwyższa średnia: 5,79