Rekrutacja wkrótceOdwiedź nasDopasuj studia do siebie
Odwiedź nasDopasuj studia do siebie
 
Połącz się z tłumaczem języka migowegoPołącz się z tłumaczem języka migowego

MBA – Cyberbezpieczeństwo i compliance

Rodzaj:
studia II stopnia
Czas trwania:
2,5 roku (5 semestrów)
Tryb studiów:
stacjonarny | niestacjonarny
Ten program jest również dostępny online
Uzyskany tytuł:
magister
Język studiów:
polski | angielski
https://vizja.pl/specjalizacja/mba-cyberbezpieczenstwo-i-compliance/|https://vizja.pl/en|mba-cyberbezpieczenstwo-i-compliance
polskiangielski

Dlaczego warto wybrać te studia?

Posiadasz już dyplom uczelni wyższej co najmniej na poziomie licencjatu i szukasz pewnej ścieżki rozwoju zawodowego? Widzisz swoją przyszłość w zarządzaniu organizacją w obszarze cyberbezpieczeństwa oraz compliance – czyli zgodności działań biznesowych z prawem, regulaminami, praktykami rynkowymi?

Poznaj program studiów na kierunku Master of Business Administration (MBA) – Cyberbezpieczeństwo i compliance w Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie, który wraz z dyplomem studiów magisterskich pozwoli Ci uzyskać certyfikat Master of Business Administration (MBA), potwierdzający prestiżowe kwalifikacje menedżerskie. Studia te stworzyliśmy z myślą o osobach nastawionych na sukces zawodowy, które cenią praktyczny wymiar kształcenia, oparty na licznych zajęciach warsztatowych i wymianie doświadczeń w gronie ekspertów oraz praktyków biznesu.

W programie 5-semestralnych studiów magisterskich z certyfikatem MBA znajdziesz przedmioty obejmujące trzy kluczowe obszary zarządzania: podstawy biznesu, narzędzia zarządzania i strategie zarządzania. Przekażemy Ci również profilowaną wiedzę z zakresu zarządzania cyberbezpieczeństwem oraz procesami compliance, których znaczenie jest kluczowe dla działalności dużych organizacji i korporacji, zwłaszcza międzynarodowych. Zadbamy o to, byś podczas warsztatów, laboratoriów i praktyk sukcesywnie rozwijał swój talent lidera i gruntownie zrozumiał cel oraz rodzaj poszczególnych zadań menedżerskich.

Jeśli w celu zdobycia dodatkowych kompetencji zdecydujesz się kontynuować kształcenie na oferowanych przez AEH studiach podyplomowych Executive Master of Business (EMBA), będziesz mógł je podjąć już na 5. semestrze – dzięki czemu w sześć semestrów (włączając studia podyplomowe) uzyskasz wszystkie najważniejsze kwalifikacje menedżerskie.

MBA – Cyberbezpieczeństwo i compliance: co nas wyróżnia?

  • Po studiach otrzymasz dyplom magistra i jednocześnie certyfikat ukończenia programu MBA (Master of Business Administration).
  • Nacisk na przedmioty praktyczne pozwoli Ci rozwinąć umiejętności i zdolności menedżerskie.
  • Poznasz wszystkie aspekty zarządzania bezpieczeństwem cyfrowym i ryzykiem braku zgodności (compliance) w organizacjach.
  • Będziesz czerpać wiedzę od ekspertów i praktyków zarządzania biznesowego oraz bezpieczeństwa.
  • Zyskasz zaawansowane kompetencje w zakresie zarządzania biznesowego, poparte specjalistyczną wiedzą kierunkową.
  • Staniesz się częścią międzynarodowego środowiska studenckiego (przodujemy wśród uczelni w kategorii Umiędzynarodowienie według rankingu „Perspektyw”).

MBA Co zyskasz z programem studiów magisterskich MBA?

Program studiów prezentuje nasze innowacyjne podejście do kształcenia menedżerów, umożliwiające zdobycie certyfikatu MBA jednocześnie z dyplomem ukończenia studiów II stopnia i tytułem magistra. Co sprawia, że jako absolwent Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej będziesz w pełni przygotowany do rozwoju kariery w biznesie?

MBA
  • Jako uczelnia posiadamy prestiżową akredytację CEEMAN International Quality Accreditation. To certyfikat potwierdzający międzynarodowe standardy kształcenia w obszarze zarządzania, a także najwyższe kwalifikacje kadry oraz wielowymiarowe wsparcie studentów w rozwoju kariery menedżerskiej.
  • Wyróżnia nas wieloletnie doświadczenie w kształceniu na kierunkach ekonomiczno-biznesowych, także w zakresie studiów podyplomowych na elitarnych kierunkach menedżerskich EMBA.
  • W tym programie stawiamy na rozwój Twojego talentu, szlifowanie umiejętności i bezcenną wymianę doświadczeń – a to wszystko dzięki najlepszej kadrze, złożonej z praktyków ekonomii i biznesu z Wydziału Biznesu AEH (największej jednostki na uczelni kształcącej w obszarach finansów i zarządzania).

MBA – Cyberbezpieczeństwo i compliance: co możesz robić po tych studiach?

Wzrost zagrożeń związanych z rozwojem cyfryzacji, a także zaostrzenie przepisów dotyczących odpowiedzialności prawnej podmiotów zbiorowych stawia większość firm przed koniecznością tworzenia działów zarządzających cyberbezpieczeństwem i zgodnością działalności organizacji z wymogami bezpieczeństwa. Jako absolwent studiów II stopnia MBA – Cyberbezpieczeństwo i compliance, będziesz idealnym kandydatem na pożądane na rynku pracy stanowisko Compliance Officer, który odpowiada za wewnętrzne procesy i polityki compliance, zapobiegające działaniom niezgodnym z prawem czy etyką biznesową. Możesz też rozwijać karierę jako menedżer zarządzający bezpieczeństwem poufnych danych cyfrowych (np. osobowych czy finansowych) – zwłaszcza jeśli jesteś absolwentem studiów licencjackich na kierunku cyberbezpieczeństwo czy bezpieczeństwo wewnętrzne lub pokrewnym. Zaawansowana wiedza kierunkowa pozwoli Ci też działać w zespołach lub komisjach powołanych do kontroli, audytu czy wdrażania procesów, które chronią firmy przed ryzykiem związanym z odpowiedzialnością karną, stratami finansowymi czy utratą wizerunku. Po tych studiach możesz też z sukcesem zarządzać własną firmą bądź świadczyć usługi doradcze lub audytowe dla organizacji z różnych sektorów rynku.

Ten program jest dla Ciebie, jeśli:

Chcesz zrealizować program studiów, który ukończysz z tytułem magistra oraz dodatkowym certyfikatem MBA.

Zależy Ci na zdobyciu albo podniesieniu kompetencji do zarządzania ryzykiem i bezpieczeństwem w dużych organizacjach lub własnej firmie.

Jesteś osobą ambitną, nastawioną na sukces i cel.

Program i struktura studiów

studia II stopnia

mają wartość
150 punktów ECTS
(European Credit Transfer and Accumulation System)
trwają
2,5 roku (5 semestrów)
kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego
magistra
Otrzymasz też certyfikat ukończenia programu Master of Business Administration (MBA).

Program studiów trwa 5 semestrów i łączy wysokospecjalistyczną wiedzę z zakresu podstaw biznesu oraz narzędzi i strategii zarządzania z modułem przedmiotów zgodnych z profilem kierunku. Absolwenci kierunku są przygotowani do zarządzania cyberbezpieczeństwem i zasadami bezpieczeństwa (compliance) w organizacjach o różnym profilu, a także rozwijania własnej działalności biznesowej. Studia umożliwiają zdobycie tytułu magistra i jednocześnie uzyskanie certyfikatu ukończenia programu Master of Business Administration (MBA), który potwierdza wysokie kompetencje menedżerskie.

PIERWSZY ROK STUDIÓW

Pierwszy semestr poświęcony jest zagadnieniom z zakresu podstaw biznesu – od koncepcji zarządzania, przez ekonomię menedżerską, aż po marketing czy etykę biznesową. W drugim semestrze studenci uczestniczą w zajęciach praktycznych w formie ćwiczeń i warsztatów, których celem jest zapoznanie ich z narzędziami zarządzania w biznesie.

SEMESTR PIERWSZY
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
BHP 0 W 8/8
Współczesne koncepcje organizacji i zarządzania 5 W, Ć 60/32
Zarządzanie kapitałem ludzkim i intelektualnym organizacji 5 W, WAR 60/32
Ekonomia menedżerska 3 W, Ć 30/24
Kultura i etyka 5 K 30/16
Analiza rynków i procesów gospodarczych 4 Ć 30/16
Marketing dóbr i usług 4 W, Ć 60/32
Przedsiębiorczość, kreatywność i innowacyjność w biznesie 4 W, WAR 60/32
SEMESTR DRUGI
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
Język obcy 2 LEKT 30/16
Ekonomia behawioralna 2 W, Ć 30/16
Finanse menedżerskie 3 W, Ć 30/24
Wycena aktywów 3 Ć 30/16
Rachunkowość zarządcza i controlling 3 W, Ć 45/24
Metody ilościowe w biznesie 3 W, Ć 45/24
Audyt i analityka finansowa 3 WAR 30/16
Negocjacje i mediacje w biznesie 3 WAR 30/16
Informatyczne systemy zarządzania 3 LAB 30/16
Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) i raportowanie ESG 3 K 30/16
Projekt biznesowy lub doradczy - warsztaty 2 WAR 30/16

W – wykład; Ć – ćwiczenia; K – konwersatorium; WAR – warsztaty; LAB – laboratorium; LEKT – lektorat

DRUGI ROK STUDIÓW

Trzeci semestr studiów poświęcony jest przedmiotom z obszaru strategii zarządzania. Od czwartego semestru studenci uczestniczą w zajęciach profilowanych, dotyczących zagadnień cyberbezpieczeństwa i compliance. W programie drugiego roku studiów są też praktyki zawodowe oraz pierwsza część seminarium magisterskiego.

SEMESTR TRZECI
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
Język obcy 3 LEKT 30/16
Strategie biznesu i zarządzanie strategiczne 4 W, Ć 60/32
Zarządzanie sytuacją kryzysową 3 Ć 30/24
Zarządzanie zmianą w biznesie 3 Ć 30/16
Wybrane elementy zarządzania wiedzą i talentami 3 Ć 30/16
Zarządzanie produktem i dystrybucją 4 W, WAR 45/16
Innowacje cyfrowe w biznesie 4 LAB 45/24
Strategie i modele e-biznesu 3 WAR 30/16
Przywództwo strategiczne i zarządzanie zespołem 3 WAR 30/16
SEMESTR CZWARTY
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
Analiza ryzyka / Profilaktyka zagrożeń w firmie (do wyboru) 4 WAR 30/16
Compliance w procesach biznesowych 4 W, LAB 60/32
IT compliance 3 K 30/16
Metodologia kontroli państwowej / Kontrola wewnętrzna w firmie (do wyboru) 4 W, Ć 60/32
Bezpieczeństwo informacji / Audyt i kontrola informacji (do wyboru) 4 W, LAB 60/32
Seminarium magisterskie 4 SEM 45/24
Praktyka zawodowa 7 PR 180/180

W – wykład; Ć – ćwiczenia; K – konwersatorium; WAR – warsztaty; LAB – laboratorium; LEKT – lektorat; SEM – seminarium; PR – praktyki

TRZECI ROK STUDIÓW

W trakcie ostatniego semestru studenci poznają kolejne zagadnienia kierunkowe, a także biorą udział w drugiej części praktyk zawodowych. Piąty semestr kończy się realizacją pracy magisterskiej i egzaminem dyplomowym.

SEMESTR PIĄTY
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
Cyberprzestępczość gospodarcza 3 W 30/16
Techniki OSINT 3 W, LAB 45/24
Kłamstwo w biznesie / Storytelling w biznesie (do wyboru) 4 K 30/16
Zwalczanie szpiegostwa przemysłowego 3 W, Ć 60/32
Zarządzanie bezpieczeństwem IT 2 W, Ć 45/24
Prawo nowych technologii 2 W 30/16
Seminarium magisterskie i przygotowanie do egzaminu dyplomowego 6 SEM 60/32
Praktyka zawodowa 7 PR 180/180

W – wykład; Ć – ćwiczenia; K – konwersatorium; LAB – laboratorium; LEKT – lektorat; SEM – seminarium; PR – praktyki

Opłaty za studia

Stałe czesne – elastyczne płatności

Wybierając studia w AEH zyskujesz pewność, że wysokość czesnego nie zmieni się przez cały okres trwania studiów. Czesne możesz opłacić jednorazowo za cały rok studiów lub rozłożyć na płatności semestralne, 10-miesięczne i 12-miesięczne. Dzięki temu możesz decydować, jak chcesz zaplanować swoje wydatki na studia.

promocje
Array
(
)

Stypendia - to prostsze niż myślisz

stypendia

Studiując w AEH możesz skorzystać z szerokiej oferty wsparcia materialnego ze środków budżetu państwa i funduszy europejskich, a także skorzystać ze specjalnych zniżek w ramach programu rabatowego AEH.

Większość wniosków o przyznanie stypendium możesz złożyć szybko i prosto poprzez swoje konto online.

Stypendium naukowe

O stypendium naukowe może ubiegać się każdy student, który uzyskał w danym roku akademickim średnią ocen nie niższą niż 4,5.

W roku akademickim 2022/2023 Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie przyznała ok. 350 Stypendiów Rektora w wysokości od 525 zł/miesiąc do 1025 zł/miesiąc w zależności od wysokości uzyskanej średniej lub posiadanych osiągnięć. Za wysokie osiągnięcia sportowe, artystyczne lub naukowe Komisja Stypendialna przyznała stypendia w wysokości 600 zł/miesiąc.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o stypendium rektora dostępne są w systemie studenckim MojeAEH.

Stypendium sportowe

Stypendium sportowe może otrzymać student, który wyróżnia się osiągnięciami sportowymi we współzawodnictwie co najmniej na poziomie krajowym. Dodatkowo naszych uczelnianych sportowców chętnie angażujemy w dodatkowe programy wsparcia – np. Narodową Reprezentację Akademicką.

Młodzi sportowcy mogą liczyć na wsparcie finansowe w wysokości 600 zł/miesiąc.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o stypendium sportowe dostępne są w systemie studenckim MojeAEH.

Stypendium socjalne

Stypendium socjalne może otrzymać student, który znajduje się w trudnej sytuacji materialnej. W roku akademickim 2022/2023 wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniająca do otrzymania stypendium ustalona została na kwotę nie wyższą niż 1294,40 zł.

W zależności od miesięcznego dochodu netto na jednego członka rodziny studenta przyznano stypendia w wysokości od 1275 zł/miesiąc do 2025 zł/miesiąc.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o stypendium socjalne dostępne są w systemie studenckim MojeAEH.

Stypendium dla osób niepełnosprawnych

Stypendium dla osób niepełnosprawnych może otrzymać student, który posiada orzeczenie o niepełnosprawności, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, orzeczenie lekarza orzecznika ZUS, orzeczenie o zaliczeniu do grupy inwalidzkiej lub orzeczenie o stałej lub długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym.

W roku akademickim 2022/2023 w zależności od stopnia niepełnosprawności przyznano ok. 150 stypendiów dla osób niepełnosprawnych w wysokości od 1275 zł/miesiąc do 1575 zł/miesiąc.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o stypendium dla osób niepełnosprawnych dostępne są w systemie studenckim MojeAEH.

Zapomoga

Zapomoga stanowi formę doraźnej pomocy finansowej. Ubiegać się o nią może każdy student, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej wynikającej ze zdarzeń losowych, na które student nie miał wpływu.

Zapomoga może zostać przyznana dwa razy w ciągu jednego roku akademickiego, przy czym nie przyznaje się zapomogi dwukrotnie z tytułu tego samego zdarzenia losowego. Wyjątek stanowią trudne sytuacje życiowe powstałe na skutek pandemii COVID-19.

W 2021 roku przyznaliśmy 40 zapomóg na łączną kwotę 197 200,00 zł. Zapomogi, w zależności od sytuacji studenta, wypłacane były w wysokości od 3000 zł do 5000 zł jednorazowo.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o zapomogę dostępne są w systemie studenckim MojeAEH.

To nas wyróżnia

Rok akademicki 2022/2023
355 stypendiów Rektora
179 stypendiów socjalnych
181 stypendiów dla osób niepełnosprawnych

Rok 2019/2020 wydaliśmy na stypendia 1 890 289,35 zł
Rok 2020/2021 wydaliśmy na stypendia 2 911 662,50 zł 
Rok 2021/2022 wydaliśmy na stypendia 4 158 177 zł
Rok 2022/2023 wydaliśmy na stypendia 7 829 950 zł

Stypendium Rektora – najwyższa średnia: 5,44