Odwiedź nasDopasuj studia do siebie
Odwiedź nasDopasuj studia do siebie
 
Połącz się z tłumaczem języka migowegoPołącz się z tłumaczem języka migowego

MBA – Zarządzanie luksusem

Rodzaj:
studia II stopnia
Czas trwania:
2,5 roku (5 semestrów)
Tryb studiów:
stacjonarny | niestacjonarny
Ten program jest również dostępny online
Uzyskany tytuł:
magister
Język studiów:
polski | angielski
https://vizja.pl/specjalizacja/mba-zarzadzanie-luksusem/|https://vizja.pl/en|mba-zarzadzanie-luksusem
polskiangielski

Dlaczego warto wybrać te studia?

Studia na kierunku Master of Business Administration MBA – Zarządzanie luksusem w Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie powstały w odpowiedzi na ogromne zapotrzebowanie na menedżerów specjalizujących się w zarządzaniu na rynku dóbr luksusowych. To jedyne studia II stopnia w Polsce, które wyposażą Cię w elitarne umiejętności menedżerskie, potwierdzone certyfikatem ukończenia programu MBA (Master of Business Administration).

Program powstał z myślą o ambitnych osobach, które wraz z wykształceniem na poziomie magisterskim chcą zyskać prestiżowe, praktyczne kwalifikacje wypracowane podczas licznych zajęć warsztatowych z doświadczonymi praktykami biznesu, dyrektorami spółek oraz menedżerami międzynarodowych holdingów z zagranicy.

Jeśli posiadasz dyplom uczelni wyższej przynajmniej na poziomie licencjackim i chcesz rozwijać karierę w biznesie związanym z markami premium – te studia to rozwiązanie idealne dla Ciebie. Program trwa 5 semestrów (2,5 roku) i opiera się na przekazaniu studentom profesjonalnej wiedzy z zakresu podstaw biznesu, narzędzi menedżerskich oraz strategii zarządzania, a także skondensowaną wiedzę ukierunkowaną na branżę towarów i usług luksusowych. Absolwenci kierunku MBA – Zarządzanie luksusem w AEH zyskują wysokie kompetencje do zarządzania marką, firmą lub własnym biznesem w segmencie dóbr luksusowych. Jeśli w celu zdobycia dodatkowych kompetencji zdecydujesz się kontynuować kształcenie na oferowanych przez AEH studiach podyplomowych Executive Master of Business (EMBA), będziesz mógł je podjąć już na 5. semestrze – dzięki czemu w sześć semestrów (włączając studia podyplomowe) uzyskasz wszystkie najważniejsze kwalifikacje menedżerskie.

MBA – Zarządzanie luksusem: co nas wyróżnia?

  • Zgłębisz specyfikę każdego segmentu premium – od mody, przez perfumy i biżuterię, aż po auta czy nieruchomości.
  • Jako absolwent tego kierunku otrzymasz jednocześnie dyplom magistra i certyfikat Master of Business Administration..
  • Zyskasz dostęp do elitarnej wiedzy biznesowej, a przede wszystkim rozwiniesz praktyczne umiejętności i predyspozycje.
  • Zdobędziesz prestiżowe kompetencje menedżerskie i unikalną wiedzę z zarządzania markami luksusowymi.
  • Odbędziesz cenne praktyki zawodowe i zgłębisz know-how zarządzania biznesowego.
  • Czekają na Ciebie studia w międzynarodowym środowisku, na uczelni przodującej w kategorii Umiędzynarodowienie (według rankingu „Perspektywy”).

MBA Co zyskasz z programem studiów magisterskich MBA?

Program studiów prezentuje nasze innowacyjne podejście do kształcenia menedżerów, umożliwiające zdobycie certyfikatu MBA jednocześnie z dyplomem ukończenia studiów II stopnia i tytułem magistra. Co sprawia, że jako absolwent Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej będziesz w pełni przygotowany do rozwoju kariery w biznesie?

MBA
  • Jako uczelnia posiadamy prestiżową akredytację CEEMAN International Quality Accreditation. To certyfikat potwierdzający międzynarodowe standardy kształcenia w obszarze zarządzania, a także najwyższe kwalifikacje kadry oraz wielowymiarowe wsparcie studentów w rozwoju kariery menedżerskiej.
  • Wyróżnia nas wieloletnie doświadczenie w kształceniu na kierunkach ekonomiczno-biznesowych, także w zakresie studiów podyplomowych na elitarnych kierunkach menedżerskich EMBA.
  • W tym programie stawiamy na rozwój Twojego talentu, szlifowanie umiejętności i bezcenną wymianę doświadczeń – a to wszystko dzięki najlepszej kadrze, złożonej z praktyków ekonomii i biznesu z Wydziału Biznesu AEH (największej jednostki na uczelni kształcącej w obszarach finansów i zarządzania).

MBA – Zarządzanie luksusem: co możesz robić po tych studiach?

Ukończenie studiów na tym wyjątkowym kierunku pozwoli Ci na podjęcie pracy na stanowiskach menedżerskich, związanych z zarządzaniem biznesowym w obszarze ekskluzywnych towarów i usług na całym świecie. Zaawansowana wiedza kierunkowa zapewni Ci przewagę w procesach rekrutacyjnych na stanowiska oferowane przez największe firmy i korporacje międzynarodowe. Dzięki zdobytym podczas studiów praktycznym umiejętnościom możesz kierować rozwojem marek premium np. w sektorze high fashion, perfum i kosmetyków czy wyrobów jubilerskich, a także branży motoryzacyjnej, nieruchomości, usług hotelarskich premium, a nawet obrotu dziełami sztuki i antykami. Studia MBA –  Zarządzanie luksusem będą też doskonałym wyborem dla osób, które chcą się zajmować projektowaniem mody i akcesoriów oraz profesjonalnie rozwijać swoją markę – w tym dla absolwentów studiów I stopnia Fashion Design & Sustainable Fashion Management w AEH.

Ten program jest dla Ciebie, jeśli:

Wraz z dyplomem ukończenia studiów magisterskich chcesz otrzymać certyfikat ukończenia programu MBA.

Cechuje Cię ambicja i talent i chcesz je rozwijać wśród najlepszych praktyków biznesu oraz zarządzania.

Widzisz swoje miejsce w świecie biznesu marek premium i luxury.

Program i struktura studiów

studia II stopnia

mają wartość
150 punktów ECTS
(European Credit Transfer and Accumulation System)
trwają
2,5 roku (5 semestrów)
kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego
magistra
Otrzymasz też certyfikat ukończenia programu Master of Business Administration (MBA).

Studia oferują jedyny w Polsce program, który już na etapie studiów II stopnia umożliwia zdobycie prestiżowych umiejętności menedżerskich, potwierdzonych wydaniem certyfikatu MBA (Master of Business Administration). Trzy pierwsze semestry kształcenia poświęcone są szczegółowym zagadnieniom z zakresu podstaw biznesu, narzędzi oraz strategii zarządzania. Dwa kolejne – koncentrują się na przedmiotach profilowanych, zapoznających studentów z funkcjonowaniem rynku towarów i usług luksusowych. Studia przygotowują do podjęcia pracy na stanowiskach kierowniczych na całym świecie bądź prowadzenia własnej działalności w branży luksusowej.

PIERWSZY ROK STUDIÓW

W pierwszym semestrze studenci poznają podstawy prowadzenia biznesu, z uwzględnieniem koncepcji i etyki zarządzania czy analizy ekonomicznej oraz  gospodarczej. Drugi semestr kładzie nacisk na umiejętność korzystania z narzędzi zarządzania, nabywaną podczas zajęć o charakterze praktycznym (ćwiczenia, warsztaty, laboratoria, seminaria specjalistyczne).

SEMESTR PIERWSZY
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
BHP 0 W 8/8
Współczesne koncepcje organizacji i zarządzania 5 W, Ć 60/32
Zarządzanie kapitałem ludzkim i intelektualnym organizacji 5 W, WAR 60/32
Ekonomia menedżerska 3 W, Ć 30/16
Kultura i etyka 5 K 30/16
Analiza rynków i procesów gospodarczych 4 Ć 30/16
Marketing dóbr i usług 4 W, Ć 60/32
Przedsiębiorczość, innowacyjność i wartości w biznesie 4 W, WAR 60/32
SEMESTR DRUGI
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
Język obcy 2 LEKT 30/16
Ekonomia behawioralna 2 W, Ć 30/16
Finanse menedżerskie 3 W, Ć 30/16
Wycena aktywów 3 Ć 30/16
Rachunkowość zarządcza i controlling 3 W, Ć 45/24
Metody ilościowe w biznesie 3 W, Ć 45/24
Audyt i analityka finansowa 3 WAR 30/16
Negocjacje i mediacje w biznesie 3 WAR 30/16
Informatyczne systemy zarządzania 3 LAB 30/16
Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) i raportowanie ESG 3 K 30/16
Projekt biznesowy lub doradczy - warsztaty 2 WAR 30/16

W – wykład; Ć – ćwiczenia; LEKT – lektorat; WAR – warsztaty; LAB – laboratorium; K – konwersatorium

DRUGI ROK STUDIÓW

W trzecim semestrze studenci uczą się wdrażania strategii zarządzania oraz zasad zarządzania funkcyjnego. Od czwartego semestru poznają przedmioty profilujące na zarządzanie rynkiem dóbr luksusowych, a także odbywają praktyki zawodowe i uczestniczą w seminarium magisterskim.

SEMESTR TRZECI
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
Język obcy 3 LEKT 30/16
Strategie biznesu i zarządzanie strategiczne 4 W, Ć 60/32
Zarządzanie sytuacją kryzysową 3 Ć 30/24
Zarządzanie zmianą w biznesie 3 Ć 30/16
Wybrane elementy zarządzania wiedzą i talentami 3 Ć 30/16
Zarządzanie produktem i dystrybucją 4 W, WAR 45/16
Innowacje cyfrowe w biznesie 4 LAB 45/24
Strategie i modele e-biznesu 3 WAR 30/16
Przywództwo strategiczne i zarządzanie zespołem 3 WAR 30/16
SEMESTR CZWARTY
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
Rynek dóbr luksusowych 4 W, Ć 60/32
Podstawy brandingu dóbr luksusowych 3 WAR 30/16
Marketing dóbr luksusowych 2 WAR 30/16
Zarządzanie sprzedażą detaliczną i dystrybucją towarów luksusowych 2 W 30/16
Aspekty prawne rynku dóbr luksusowych 2 W 30/16
Zarządzanie doświadczeniem klienta / Business networking (do wyboru) 3 WAR 30/16
Projektowanie mody: Couture i haute Couture 3 WAR 30/16
Seminarium magisterskie 3 SEM 45/24
Praktyka zawodowa 7 PR 180/180

W – wykład; Ć – ćwiczenia; LEKT – lektorat; WAR – warsztaty; LAB – laboratorium; SEM – seminarium; PR – praktyki

TRZECI ROK STUDIÓW

Ostatni, piąty semestr studiów obejmuje kolejne przedmioty kierunkowe – w formie warsztatów z zarządzania w poszczególnych segmentach rynku dóbr luksusowych. Studenci obywają też drugą część praktyk zawodowych i realizują dyplomową pracę magisterską.

SEMESTR PIĄTY
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
Rynek dzieł sztuki / Rynek jubilerski i zegarmistrzowski (do wyboru) 5 WAR 45/24
Rynek kosmetyków i perfum / Rynek alkoholi i używek (do wyboru) 5 WAR 45/24
Rynek nieruchomości / Rynek luksusowych usług hotelarskich i SPA (do wyboru) 5 WAR 45/16
Strategie zarządzania marką luksusową 3 WAR 30/16
Seminarium magisterskie i przygotowanie do egzaminu dyplomowego 5 SEM 60/32
Praktyka zawodowa 7 PR 180/180

WAR – warsztaty; SEM – seminarium; PR – praktyki

Opłaty za studia

Stałe czesne – elastyczne płatności

Wybierając studia w AEH zyskujesz pewność, że wysokość czesnego nie zmieni się przez cały okres trwania studiów. Czesne możesz opłacić jednorazowo za cały rok studiów lub rozłożyć na płatności semestralne, 10-miesięczne i 12-miesięczne. Dzięki temu możesz decydować, jak chcesz zaplanować swoje wydatki na studia.

promocje
Array
(
)

Stypendia - to prostsze niż myślisz

stypendia

Studiując w AEH możesz skorzystać z szerokiej oferty wsparcia materialnego ze środków budżetu państwa i funduszy europejskich, a także skorzystać ze specjalnych zniżek w ramach programu rabatowego AEH.

Większość wniosków o przyznanie stypendium możesz złożyć szybko i prosto poprzez swoje konto online.

Stypendium naukowe

O stypendium naukowe może ubiegać się każdy student, który uzyskał w danym roku akademickim średnią ocen nie niższą niż 4,5.

W roku akademickim 2022/2023 Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie przyznała ok. 350 Stypendiów Rektora w wysokości od 525 zł/miesiąc do 1025 zł/miesiąc w zależności od wysokości uzyskanej średniej lub posiadanych osiągnięć. Za wysokie osiągnięcia sportowe, artystyczne lub naukowe Komisja Stypendialna przyznała stypendia w wysokości 600 zł/miesiąc.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o stypendium rektora dostępne są w systemie studenckim MojeAEH.

Stypendium sportowe

Stypendium sportowe może otrzymać student, który wyróżnia się osiągnięciami sportowymi we współzawodnictwie co najmniej na poziomie krajowym. Dodatkowo naszych uczelnianych sportowców chętnie angażujemy w dodatkowe programy wsparcia – np. Narodową Reprezentację Akademicką.

Młodzi sportowcy mogą liczyć na wsparcie finansowe w wysokości 600 zł/miesiąc.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o stypendium sportowe dostępne są w systemie studenckim MojeAEH.

Stypendium socjalne

Stypendium socjalne może otrzymać student, który znajduje się w trudnej sytuacji materialnej. W roku akademickim 2022/2023 wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniająca do otrzymania stypendium ustalona została na kwotę nie wyższą niż 1294,40 zł.

W zależności od miesięcznego dochodu netto na jednego członka rodziny studenta przyznano stypendia w wysokości od 1275 zł/miesiąc do 2025 zł/miesiąc.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o stypendium socjalne dostępne są w systemie studenckim MojeAEH.

Stypendium dla osób niepełnosprawnych

Stypendium dla osób niepełnosprawnych może otrzymać student, który posiada orzeczenie o niepełnosprawności, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, orzeczenie lekarza orzecznika ZUS, orzeczenie o zaliczeniu do grupy inwalidzkiej lub orzeczenie o stałej lub długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym.

W roku akademickim 2022/2023 w zależności od stopnia niepełnosprawności przyznano ok. 150 stypendiów dla osób niepełnosprawnych w wysokości od 1275 zł/miesiąc do 1575 zł/miesiąc.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o stypendium dla osób niepełnosprawnych dostępne są w systemie studenckim MojeAEH.

Zapomoga

Zapomoga stanowi formę doraźnej pomocy finansowej. Ubiegać się o nią może każdy student, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej wynikającej ze zdarzeń losowych, na które student nie miał wpływu.

Zapomoga może zostać przyznana dwa razy w ciągu jednego roku akademickiego, przy czym nie przyznaje się zapomogi dwukrotnie z tytułu tego samego zdarzenia losowego. Wyjątek stanowią trudne sytuacje życiowe powstałe na skutek pandemii COVID-19.

W 2021 roku przyznaliśmy 40 zapomóg na łączną kwotę 197 200,00 zł. Zapomogi, w zależności od sytuacji studenta, wypłacane były w wysokości od 3000 zł do 5000 zł jednorazowo.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o zapomogę dostępne są w systemie studenckim MojeAEH.

To nas wyróżnia

Rok akademicki 2022/2023
355 stypendiów Rektora
179 stypendiów socjalnych
181 stypendiów dla osób niepełnosprawnych

Rok 2019/2020 wydaliśmy na stypendia 1 890 289,35 zł
Rok 2020/2021 wydaliśmy na stypendia 2 911 662,50 zł 
Rok 2021/2022 wydaliśmy na stypendia 4 158 177 zł
Rok 2022/2023 wydaliśmy na stypendia 7 829 950 zł

Stypendium Rektora – najwyższa średnia: 5,44