Rekrutacja wkrótceOdwiedź nasDopasuj studia do siebie
Odwiedź nasDopasuj studia do siebie
 
Połącz się z tłumaczem języka migowegoPołącz się z tłumaczem języka migowego

MBA – Zarządzanie opieką zdrowotną

Rodzaj:
studia II stopnia
Czas trwania:
2,5 roku (5 semestrów)
Tryb studiów:
stacjonarny | niestacjonarny
Ten program jest również dostępny online
Uzyskany tytuł:
magister
Język studiów:
polski | angielski
https://vizja.pl/specjalizacja/mba-zarzadzanie-opieka-zdrowotna/|https://vizja.pl/en|mba-zarzadzanie-opieka-zdrowotna
polskiangielski

Dlaczego warto wybrać te studia?

Studia na kierunku Master of Business Administration (MBA) – Zarządzanie opieką zdrowotną w Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie to unikalna propozycja dla osób, które widzą swoją przyszłość zawodową na stanowiskach kierowniczych w sektorze ochrony zdrowia. To pierwszy taki program w Polsce, który umożliwia zdobycie kierunkowego wykształcenia na poziomie magisterskim i jednocześnie zyskanie wysokich kompetencji menedżerskich, potwierdzonych certyfikatem ukończenia programu Master od Business Administration (MBA).

Jeśli zatem posiadasz już dyplom co najmniej licencjata i szukasz studiów magisterskich, które wykraczają poza standard w zakresie przygotowania do rozwoju zawodowego – postaw na studia, na których zdobędziesz nie tylko szeroką wiedzę kierunkową, ale też umiejętności zawodowe, interpersonalne i menedżerskie.

Program studiów skondensowany jest w pięciu semestrach: trzy pierwsze poświęcone są przedmiotom z obszaru zarządzania, z uwzględnieniem kluczowych narzędzi i strategii. Dwa ostatnie semestry obejmują natomiast zagadnienia profilowane na zarządzanie opieką zdrowotną, których celem jest przygotowanie Cię do koordynowania, monitorowania oraz wdrażania projektów, innowacji i strategii rozwojowej w systemie ochrony zdrowia i różnego typu podmiotach leczniczych. Naszym celem jest to, byś jako absolwent tych studiów wyróżniał się nie tylko specjalistyczną wiedzą kierunkową, ale też umiejętnością wykorzystywania jej w praktyce na stanowiskach związanych z zarządzaniem projektami bądź zespołem. Jeśli w celu zdobycia dodatkowych kompetencji zdecydujesz się kontynuować kształcenie na oferowanych przez AEH studiach podyplomowych Executive Master of Business (EMBA), będziesz mógł je podjąć już na 5. semestrze – dzięki czemu w sześć semestrów (włączając studia podyplomowe) uzyskasz wszystkie najważniejsze kwalifikacje menedżerskie.

MBA – Zarządzanie opieką zdrowotną: co nas wyróżnia?

 • Po ukończeniu studiów otrzymasz dyplom magistra i jednocześnie certyfikat Master of Business Administration (MBA).
 • Zdobędziesz praktyczne umiejętności menedżerskie, które pozwolą Ci ukierunkować karierę zawodową na pełnienie funkcji kierowniczych.
 • Poznasz wszystkie najważniejsze aspekty zarządzania opieką zdrowotną – od kwestii logistycznych, personalnych czy prawnych, po systemy informatyczne czy marketing medyczny.
 • Będziesz uczestniczyć w praktycznych zajęciach prowadzonych przez wieloletnich praktyków biznesu i menedżerów specjalizujących się w zarządzaniu opieką zdrowotną.
 • Rozwiniesz kompetencje osobowościowe niezbędne do zarządzania projektami i zespołami pracowników.
 • Będziesz studiować na najbardziej międzynarodowej uczelni w Polsce! (jesteśmy liderem wśród uczelni w kategorii Umiędzynarodowienie według rankingu „Perspektywy”)

MBA Co zyskasz z programem studiów magisterskich MBA?

Program studiów prezentuje nasze innowacyjne podejście do kształcenia menedżerów, umożliwiające zdobycie certyfikatu MBA jednocześnie z dyplomem ukończenia studiów II stopnia i tytułem magistra. Co sprawia, że jako absolwent Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej będziesz w pełni przygotowany do rozwoju kariery w biznesie?

MBA
 • Jako uczelnia posiadamy prestiżową akredytację CEEMAN International Quality Accreditation. To certyfikat potwierdzający międzynarodowe standardy kształcenia w obszarze zarządzania, a także najwyższe kwalifikacje kadry oraz wielowymiarowe wsparcie studentów w rozwoju kariery menedżerskiej.
 • Wyróżnia nas wieloletnie doświadczenie w kształceniu na kierunkach ekonomiczno-biznesowych, także w zakresie studiów podyplomowych na elitarnych kierunkach menedżerskich EMBA.
 • W tym programie stawiamy na rozwój Twojego talentu, szlifowanie umiejętności i bezcenną wymianę doświadczeń – a to wszystko dzięki najlepszej kadrze, złożonej z praktyków ekonomii i biznesu z Wydziału Biznesu AEH (największej jednostki na uczelni kształcącej w obszarach finansów i zarządzania).

MBA – Zarządzanie opieką zdrowotną: co możesz robić po tych studiach?

To idealny kierunek dla Ciebie, jeśli chcesz zdobyć praktyczne umiejętności i kwalifikacje do pełnienia funkcji kierowniczych w ochronie zdrowia, oferowanych przez:

 

 • publiczne jednostki opieki zdrowotnej: szpitale, kliniki, przychodnie, kliniki etc.;
 • niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej i największe sieci usług medycznych;
 • instytucje związane ze zdrowiem publicznym, zajmujące się planowaniem rozwoju i monitorowaniem działalności sektora ochrony zdrowia oraz wdrażania innowacyjnych projektów czy rozwiązań w tym obszarze.

Ten program jest dla Ciebie, jeśli:

Masz analityczny umysł, lubisz pracę koncepcyjną i nie boisz się ambitnych wyzwań.

Interesujesz się funkcjonowaniem sektora opieki zdrowotnej i widzisz swoją przyszłość w strukturach zarządzających jego rozwojem.

Świadomie planujesz swoją karierę zawodową i chcesz rozpocząć specjalistyczne kształcenie menedżerskie już na etapie studiów II stopnia.

Program i struktura studiów

studia II stopnia

mają wartość
150 punktów ECTS
(European Credit Transfer and Accumulation System)
trwają
2,5 roku (5 semestrów)
kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego
magistra
Otrzymasz też certyfikat ukończenia programu Master of Business Administration (MBA).

Studia II stopnia na kierunku Master of Business Administration (MBA) – Zarządzanie opieką zdrowotną to unikalny, 5-semestralny program kształcenia, który pozwala uzyskać tytuł magistra i jednocześnie certyfikat ukończenia prestiżowego programu MBA. Oprócz pogłębiania wiedzy kierunkowej z zakresu zarządzania w ochronie zdrowia, studenci tego kierunku intensywnie rozwijają umiejętności menedżerskie, dzięki czemu są gruntownie przygotowani do rozwoju kariery zawodowej.

PIERWSZY ROK STUDIÓW

Pierwszy rok studiów poświęcony jest gruntownemu poznaniu zagadnień z zakresu podstaw biznesu oraz wypracowaniu praktycznych umiejętności korzystania z różnych narzędzi wykorzystywanych w efektywnym zarządzaniu.

SEMESTR PIERWSZY
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
BHP 0 W 8/8
Współczesne koncepcje organizacji i zarządzania 5 W, Ć 60/32
Zarządzanie kapitałem ludzkim i intelektualnym organizacji 5 W, WAR 60/32
Ekonomia menedżerska 3 W, Ć 30/24
Kultura i etyka 5 K 30/16
Analiza rynków i procesów gospodarczych 4 Ć 30/16
Marketing dóbr i usług 4 W, Ć 60/32
Przedsiębiorczość, kreatywność i innowacyjność w biznesie 4 W, WAR 60/32
SEMESTR DRUGI
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
Język obcy 2 LEKT 30/16
Ekonomia behawioralna 2 W, Ć 30/16
Finanse menedżerskie 3 W, Ć 30/24
Wycena aktywów 3 Ć 30/16
Rachunkowość zarządcza i controlling 3 W, Ć 30/24
Metody ilościowe w biznesie 3 W, Ć 45/24
Audyt i analityka finansowa 3 WAR 30/16
Negocjacje i mediacje w biznesie 3 WAR 30/16
Informatyczne systemy zarządzania 3 LAB 30/16
Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) i raportowanie ESG 3 K 30/16
Projekt biznesowy lub doradczy - warsztaty 2 WAR 30/16

W- wykład; Ć – ćwiczenia; WAR – warsztaty; LAB – laboratorium; LEKT – lektorat; K – konwersatorium

DRUGI ROK STUDIÓW

W trzecim semestrze studenci uzupełniają wiedzę biznesową o zagadnienia z zakresu strategii zarządzania. Od czwartego semestru rozpoczynają się zajęcia profilowane dotyczące sektora opieki zdrowotnej. Program uwzględnia też praktyki zawodowe w formie realizacji własnego projektu, a także seminarium magisterskie przygotowujące do obrony pracy dyplomowej.

SEMESTR TRZECI
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
Język obcy 3 LEKT 30/16
Strategie biznesu i zarządzanie strategiczne 4 W, Ć 60/32
Zarządzanie sytuacją kryzysową 3 Ć 30/24
Zarządzanie zmianą w biznesie 3 Ć 30/16
Wybrane elementy zarządzania wiedzą i talentami 3 Ć 30/16
Zarządzanie produktem i dystrybucją 4 W, WAR 45/16
Innowacje cyfrowe w biznesie 4 LAB 45/24
Strategie i modele e-biznesu 3 WAR 30/16
Przywództwo strategiczne i zarządzanie zespołem 3 WAR 30/16
SEMESTR CZWARTY
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
Zarządzanie w opiece zdrowotnej 2 K 30/16
Regulacje prawne i compliance w opiece zdrowotnej 2 K 30/16
Bezpieczeństwo informacji i ochrona danych w opiece zdrowotnej 2 K 30/16
Innowacje i nowe technologie w opiece zdrowotnej 2 LAB, K 30/16
Zdrowie publiczne 2 K 30/16
Badania kliniczne w medycynie 2 K 30/16
Logistyka i zarządzanie łańcuchami dostaw w opiece zdrowotnej / Lean management w opiece zdrowotnej (do wyboru) 4 K 30/16
Seminarium magisterskie 3 SEM 45/24
Praktyka zawodowa I: projekt badawczy lub biznesowy - badanie organizacji 7 PR 180/180

W- wykład; Ć – ćwiczenia; WAR – warsztaty; LAB – laboratorium; LEKT – lektorat; K – konwersatorium; SEM – seminarium; PR – praktyki

TRZECI ROK STUDIÓW

W trakcie ostatniego semestru studenci kontynuują pogłębianie wiedzy kierunkowej z zakresu zarządzania w opiece zdrowotnej. Na tym etapie realizują też drugą część praktyk zawodowych, a także obronę pracy dyplomowej, na podstawie której otrzymują tytuł magistra.

SEMESTR PIĄTY
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
Systemy opieki zdrowotnej 2 K 30/16
Zarządzanie ryzykiem i finansowanie podmiotów opieki zdrowotnej 2 K 30/16
Systemy informatyczne w opiece zdrowotnej 3 LAB 30/16
Promocja i edukacja zdrowotna / Zarządzanie kryzysowe w podmiotach leczniczych (do wyboru) 3 WAR 30/16
Projektowanie usług medycznych / Statystyka medyczna (do wyboru) 4 WAR 30/16
Marketing w opiece zdrowotnej / Governance i zamówienia publiczne (do wyboru) 4 WAR 30/16
Seminarium magisterskie i przygotowanie do egzaminu dyplomowego 5 SEM 60/32
Praktyka zawodowa II: projekt biznesowy lub doradczy - wykonanie i prezentacja 7 PR 180/180

WAR – warsztaty; LAB – laboratorium; K – konwersatorium; SEM – seminarium; PR – praktyki

Opłaty za studia

Stałe czesne – elastyczne płatności

Wybierając studia w AEH zyskujesz pewność, że wysokość czesnego nie zmieni się przez cały okres trwania studiów. Czesne możesz opłacić jednorazowo za cały rok studiów lub rozłożyć na płatności semestralne, 10-miesięczne i 12-miesięczne. Dzięki temu możesz decydować, jak chcesz zaplanować swoje wydatki na studia.

promocje
Array
(
)

Stypendia - to prostsze niż myślisz

stypendia

Studiując w AEH możesz skorzystać z szerokiej oferty wsparcia materialnego ze środków budżetu państwa i funduszy europejskich, a także skorzystać ze specjalnych zniżek w ramach programu rabatowego AEH.

Większość wniosków o przyznanie stypendium możesz złożyć szybko i prosto poprzez swoje konto online.

Stypendium naukowe

O stypendium naukowe może ubiegać się każdy student, który uzyskał w danym roku akademickim średnią ocen nie niższą niż 4,5.

W roku akademickim 2022/2023 Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie przyznała ok. 350 Stypendiów Rektora w wysokości od 525 zł/miesiąc do 1025 zł/miesiąc w zależności od wysokości uzyskanej średniej lub posiadanych osiągnięć. Za wysokie osiągnięcia sportowe, artystyczne lub naukowe Komisja Stypendialna przyznała stypendia w wysokości 600 zł/miesiąc.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o stypendium rektora dostępne są w systemie studenckim MojeAEH.

Stypendium sportowe

Stypendium sportowe może otrzymać student, który wyróżnia się osiągnięciami sportowymi we współzawodnictwie co najmniej na poziomie krajowym. Dodatkowo naszych uczelnianych sportowców chętnie angażujemy w dodatkowe programy wsparcia – np. Narodową Reprezentację Akademicką.

Młodzi sportowcy mogą liczyć na wsparcie finansowe w wysokości 600 zł/miesiąc.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o stypendium sportowe dostępne są w systemie studenckim MojeAEH.

Stypendium socjalne

Stypendium socjalne może otrzymać student, który znajduje się w trudnej sytuacji materialnej. W roku akademickim 2022/2023 wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniająca do otrzymania stypendium ustalona została na kwotę nie wyższą niż 1294,40 zł.

W zależności od miesięcznego dochodu netto na jednego członka rodziny studenta przyznano stypendia w wysokości od 1275 zł/miesiąc do 2025 zł/miesiąc.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o stypendium socjalne dostępne są w systemie studenckim MojeAEH.

Stypendium dla osób niepełnosprawnych

Stypendium dla osób niepełnosprawnych może otrzymać student, który posiada orzeczenie o niepełnosprawności, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, orzeczenie lekarza orzecznika ZUS, orzeczenie o zaliczeniu do grupy inwalidzkiej lub orzeczenie o stałej lub długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym.

W roku akademickim 2022/2023 w zależności od stopnia niepełnosprawności przyznano ok. 150 stypendiów dla osób niepełnosprawnych w wysokości od 1275 zł/miesiąc do 1575 zł/miesiąc.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o stypendium dla osób niepełnosprawnych dostępne są w systemie studenckim MojeAEH.

Zapomoga

Zapomoga stanowi formę doraźnej pomocy finansowej. Ubiegać się o nią może każdy student, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej wynikającej ze zdarzeń losowych, na które student nie miał wpływu.

Zapomoga może zostać przyznana dwa razy w ciągu jednego roku akademickiego, przy czym nie przyznaje się zapomogi dwukrotnie z tytułu tego samego zdarzenia losowego. Wyjątek stanowią trudne sytuacje życiowe powstałe na skutek pandemii COVID-19.

W 2021 roku przyznaliśmy 40 zapomóg na łączną kwotę 197 200,00 zł. Zapomogi, w zależności od sytuacji studenta, wypłacane były w wysokości od 3000 zł do 5000 zł jednorazowo.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o zapomogę dostępne są w systemie studenckim MojeAEH.

To nas wyróżnia

Rok akademicki 2022/2023
355 stypendiów Rektora
179 stypendiów socjalnych
181 stypendiów dla osób niepełnosprawnych

Rok 2019/2020 wydaliśmy na stypendia 1 890 289,35 zł
Rok 2020/2021 wydaliśmy na stypendia 2 911 662,50 zł 
Rok 2021/2022 wydaliśmy na stypendia 4 158 177 zł
Rok 2022/2023 wydaliśmy na stypendia 7 829 950 zł

Stypendium Rektora – najwyższa średnia: 5,44