Rekrutacja wkrótceOdwiedź nasDopasuj studia do siebie
Odwiedź nasDopasuj studia do siebie
 
Połącz się z tłumaczem języka migowegoPołącz się z tłumaczem języka migowego

MBA – Zarządzanie talentami

Rodzaj:
studia II stopnia
Czas trwania:
2,5 roku (5 semestrów)
Tryb studiów:
stacjonarny | niestacjonarny
Ten program jest również dostępny online
Uzyskany tytuł:
magister
Język studiów:
polski | angielski
https://vizja.pl/specjalizacja/mba-zarzadzanie-talentami/|https://vizja.pl/en|mba-zarzadzanie-talentami
polskiangielski

Dlaczego warto wybrać te studia?

Zarządzanie talentami to obecnie jedna z najbardziej pożądanych kompetencji w obszarze HR – kluczowa dla nowoczesnych organizacji prowadzących świadomą i efektywną politykę personalną. Jeśli widzisz swoją przyszłość zawodową w tym obszarze i już na etapie studiów magisterskich chcesz uzyskać wysokie kwalifikacje menedżerskie – ten innowacyjny kierunek da Ci gruntowne przygotowanie merytoryczne oraz praktyczne, otwierając pewne perspektywy zawodowe!

Program wykracza poza standardy, ponieważ łączy studia z psychologii i studia z zarządzania – niezbędne do kierowania procesami, zespołami i projektami w obszarze Human Resources. Co ważne, pozwala też rozwinąć praktyczne umiejętności i kompetencje wymagane na kierowniczych stanowiskach w branży HR. Po tych studiach będziesz nie tylko świetnie przygotowany do zarządzania talentami w organizacji – ale też nauczysz się rozumieć i wspierać biznes w zakresie polityki personalnej, co z pewnością przełoży się na Twój sukces finansowy.

Master of Business Administration (MBA) – Zarządzanie talentami to innowacyjny kierunek prowadzony w Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie, dedykowany osobom posiadającym wykształcenie wyższe przynajmniej na poziomie licencjatu (np. z zarządzania zasobami ludzkimi, psychologii i innych), które chcą uzyskać jednocześnie dyplom ukończenia kierunkowych studiów magisterskich oraz certyfikat ukończenia programu Master od Business Administration. Certyfikat MBA stanowi potwierdzenie wysokich kompetencji menedżerskich i biznesowych, które wyróżnią Cię na rynku pracy i umożliwią rozwijanie dynamicznej kariery zawodowej zaraz po studiach.

Jeśli w celu zdobycia dodatkowych kompetencji zdecydujesz się kontynuować kształcenie na oferowanych przez AEH studiach podyplomowych Executive Master of Business (EMBA), będziesz mógł je podjąć już na 5. semestrze – dzięki czemu w sześć semestrów (włączając studia podyplomowe) uzyskasz wszystkie najważniejsze kwalifikacje menedżerskie.

MBA – Zarządzanie talentami: co nas wyróżnia?

 • Po ukończeniu studiów otrzymasz dyplom magistra i jednocześnie certyfikat Master of Business Administration (MBA).
 • Zdobędziesz praktyczne umiejętności menadżerskie, ukierunkowane na zarządzanie talentami i zasobami ludzkimi.
 • Zdobędziesz wiedzę z psychologii na uczelni, która za program studiów psychologicznych uzyskała prestiżową rekomendację Polskiej Akademii Nauk.
 • Będziesz uczestniczyć w zajęciach prowadzonych przez praktyków biznesu i ekspertów HR z wieloletnim doświadczeniem.
 • Rozwiniesz kompetencje personalne, analityczne i komunikacyjne, niezbędne w pracy z ludźmi i zarządzaniu zespołem.  
 • Poczujesz wyjątkową, międzynarodową atmosferę naszej Uczelni! (jesteśmy w czołówce w kategorii Umiędzynarodowienie według rankingu „Perspektywy”)

 

MBA Co zyskasz z programem studiów magisterskich MBA?

Program studiów prezentuje nasze innowacyjne podejście do kształcenia menedżerów, umożliwiające zdobycie certyfikatu MBA jednocześnie z dyplomem ukończenia studiów II stopnia i tytułem magistra. Co sprawia, że jako absolwent Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej będziesz w pełni przygotowany do rozwoju kariery w biznesie?

MBA
 • Jako uczelnia posiadamy prestiżową akredytację CEEMAN International Quality Accreditation. To certyfikat potwierdzający międzynarodowe standardy kształcenia w obszarze zarządzania, a także najwyższe kwalifikacje kadry oraz wielowymiarowe wsparcie studentów w rozwoju kariery menedżerskiej.
 • Wyróżnia nas wieloletnie doświadczenie w kształceniu na kierunkach ekonomiczno-biznesowych, także w zakresie studiów podyplomowych na elitarnych kierunkach menedżerskich EMBA.
 • W tym programie stawiamy na rozwój Twojego talentu, szlifowanie umiejętności i bezcenną wymianę doświadczeń – a to wszystko dzięki najlepszej kadrze, złożonej z praktyków ekonomii i biznesu z Wydziału Biznesu AEH (największej jednostki na uczelni kształcącej w obszarach finansów i zarządzania).

MBA – Zarządzanie talentami: co możesz robić po tych studiach?

Po ukończeniu tych studiów możesz rozwijać karierę na stanowiskach menedżerskich związanych z planowaniem i realizacją strategii personalnej w największych firmach i organizacjach (także międzynarodowych). Zdobyta wiedza oraz wypracowane podczas studiów praktyczne umiejętności pozwolą Ci skutecznie kierować procesami HR m.in. w zakresie:

 • zarządzania talentami, szkoleniami i rozwojem kompetencji pracowników;
 • rekrutacji specjalistów o odpowiednich kompetencjach na wszystkie szczeble organizacji;
 • analizy i planowania struktury zatrudnienia w oparciu o realne potrzeby biznesowe;
 • wdrażania programów talentowych, coachingowych, motywacyjnych, liderskich;
 • planowaniu i realizacji polityki personalnej opartej na świadomym i nowoczesnym zarządzaniu zasobami ludzkimi.

Wykształcenie kierunkowe pozwoli Ci też prowadzić własną działalność biznesową lub doradczą w zakresie wdrażania nowoczesnych rozwiązań z obszaru Human Resources.

Ten program jest dla Ciebie, jeśli:

Masz już wykształcenie wyższe na poziomie co najmniej licencjackim i wiążesz swoją przyszłość zawodową z zarządzaniem w branży HR.

Chcesz awansować na stanowisko menedżerskie, zdobywając nowe, obecnie bardzo pożądane na rynku kwalifikacje z zarządzania talentami i strategią personalną.

Rozumiesz kluczową rolę polityki personalnej w rozwoju biznesu i interesujesz się nowoczesnymi rozwiązaniami w tym zakresie.

Program i struktura studiów

studia II stopnia

mają wartość
150 punktów ECTS
(European Credit Transfer and Accumulation System)
trwają
2,5 roku (5 semestrów)
kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego
magistra
Otrzymasz też certyfikat ukończenia programu Master of Business Administration (MBA).

Studia II stopnia na kierunku Master of Business Administration (MBA) – Zarządzanie talentami to wyjątkowy, 5-semestralny program kształcenia, który oferuje zaawansowaną wiedzę menedżerską ukierunkowaną na zarządzanie talentami w obszarze Human Resources. Jednocześnie z dyplomem magistra, absolwenci otrzymują certyfikat ukończenia programu MBA, który stanowi potwierdzenie wysokich, cenionych na całym świecie kwalifikacji z zakresu zarządzania biznesowego. Studenci w toku kształcenia nabywają kompetencje niezbędne do pełnienia funkcji menedżerskich w Działach HR dużych organizacji bądź rozwijania własnej działalności consultingowej.

PIERWSZY ROK STUDIÓW

W trakcie pierwszego roku studenci koncentrują się na gruntownym poznaniu zagadnień z zakresu podstaw biznesu, a podczas licznych zajęć praktycznych wypracowują umiejętność korzystania z nowoczesnych narzędzi zarządzania.

SEMESTR PIERWSZY
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
BHP 0 W 8/8
Współczesne koncepcje organizacji i zarządzania 5 W, Ć 60/32
Zarządzanie kapitałem ludzkim i intelektualnym organizacji 5 W, WAR 60/32
Ekonomia menedżerska 3 W, Ć 30/24
Kultura i etyka 5 K 30/16
Analiza rynków i procesów gospodarczych 4 Ć 30/16
Marketing dóbr i usług 4 W, Ć 60/32
Przedsiębiorczość, kreatywność i innowacyjność w biznesie 4 W, WAR 60/32
SEMESTR DRUGI
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
Język obcy 2 LEKT 30/16
Ekonomia behawioralna 2 W, Ć 30/16
Finanse menedżerskie 3 W, Ć 30/24
Wycena aktywów 3 Ć 30/16
Rachunkowość zarządcza i controlling 3 W, Ć 45/24
Metody ilościowe w biznesie 3 W, Ć 45/24
Audyt i analityka finansowa 3 WAR 30/16
Negocjacje i mediacje w biznesie 3 WAR 30/16
Informatyczne systemy zarządzania 3 LAB 30/16
Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) i raportowanie ESG 3 K 30/16
Projekt biznesowy lub doradczy - warsztaty 2 WAR 30/16

W – wykład; Ć – ćwiczenia; K – konwersatorium; WAR – warsztaty; LAB – laboratorium; LEKT – lektorat

DRUGI ROK STUDIÓW

Trzeci semestr obejmuje blok przedmiotów z zakresu strategii zarządzania, a od czwartego semestru rozpoczynają się zajęcia profilowane z obszaru zarządzania talentami w branży HR. Program uzupełniają praktyki zawodowe oraz seminarium magisterskie, przygotowujące do obrony pracy dyplomowej.

SEMESTR TRZECI
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
Język obcy 3 LEKT 30/16
Strategie biznesu i zarządzanie strategiczne 4 W, Ć 60/32
Zarządzanie sytuacją kryzysową 3 Ć 30/24
Zarządzanie zmianą w biznesie 3 Ć 30/16
Wybrane elementy zarządzania wiedzą i talentami 3 Ć 30/16
Zarządzanie produktem i dystrybucją 4 W, WAR 45/16
Innowacje cyfrowe w biznesie 4 LAB 45/24
Strategie i modele e-biznesu 3 WAR 30/16
Przywództwo strategiczne i zarządzanie zespołem 3 WAR 30/16
SEMESTR CZWARTY
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
Dobór pracowników 3 W, Ć 60/32
Psychologia pracy 3 K 30/16
EAP - programy wspierania pracowników 3 K 30/16
Narzędzia pracy HR 3 W, WAR 35/20
Zarządzanie kompetencjami 2 WAR 30/16
Adaptacja programów rozwojowych / Warsztat komunikacji interpersonalnej (do wyboru) 3 WAR 30/16
Psychologia konfliktu w organizacji / Zarządzanie sobą w czasie (do wyboru) 3 WAR 30/16
Seminarium magisterskie 3 SEM 45/24
Praktyka zawodowa I: projekt biznesowy lub doradczy - badanie organizacji 7 PR 180/180

W – wykład; Ć – ćwiczenia; K – konwersatorium; WAR – warsztaty; LAB – laboratorium; LEKT – lektorat; PR – praktyki; SEM – seminarium

TRZECI ROK STUDIÓW

Ostatni semestr stanowi kontynuację zajęć, którym celem jest przekazanie studentom wiedzy kierunkowej z zakresu zarządzania talentami oraz budowanie kompetencji personalnych, niezbędnych w przyszłej karierze zawodowej. Na tym etapie studenci realizują też drugą część praktyk zawodowych, a także obronę pracy magisterskiej.

SEMESTR PIĄTY
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
Asertywność w relacjach biznesowych / Budowanie zespołów (do wyboru) 4 WAR 45/24
Budowanie zaangażowania i satysfakcji pracowników 2 K 30/16
Godność w pracy / Etos pracowników (do wyboru) 4 K 30/16
Proces adaptacji pracowników / Umiejętności trenerskie (DW) 4 W, WAR 45/20
System ocen pracowniczych 2 W, Ć 35/20
Wsparcie rozwojowe - coaching i mentoring 2 W, WAR 35/20
Seminarium magisterskie i przygotowanie do egzaminu dyplomowego 5 SEM 45/24
Praktyka zawodowa II: projekt biznesowy lub doradczy - wykonanie i prezentacja 7 PR 180/180

W – wykład; Ć – ćwiczenia; K – konwersatorium; WAR – warsztaty; LAB – laboratorium; LEKT – lektorat; PR – praktyki; SEM – seminarium

Opłaty za studia

Stałe czesne – elastyczne płatności

Wybierając studia w AEH zyskujesz pewność, że wysokość czesnego nie zmieni się przez cały okres trwania studiów. Czesne możesz opłacić jednorazowo za cały rok studiów lub rozłożyć na płatności semestralne, 10-miesięczne i 12-miesięczne. Dzięki temu możesz decydować, jak chcesz zaplanować swoje wydatki na studia.

promocje
Array
(
)

Stypendia - to prostsze niż myślisz

stypendia

Studiując w AEH możesz skorzystać z szerokiej oferty wsparcia materialnego ze środków budżetu państwa i funduszy europejskich, a także skorzystać ze specjalnych zniżek w ramach programu rabatowego AEH.

Większość wniosków o przyznanie stypendium możesz złożyć szybko i prosto poprzez swoje konto online.

Stypendium naukowe

O stypendium naukowe może ubiegać się każdy student, który uzyskał w danym roku akademickim średnią ocen nie niższą niż 4,5.

W roku akademickim 2022/2023 Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie przyznała ok. 350 Stypendiów Rektora w wysokości od 525 zł/miesiąc do 1025 zł/miesiąc w zależności od wysokości uzyskanej średniej lub posiadanych osiągnięć. Za wysokie osiągnięcia sportowe, artystyczne lub naukowe Komisja Stypendialna przyznała stypendia w wysokości 600 zł/miesiąc.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o stypendium rektora dostępne są w systemie studenckim MojeAEH.

Stypendium sportowe

Stypendium sportowe może otrzymać student, który wyróżnia się osiągnięciami sportowymi we współzawodnictwie co najmniej na poziomie krajowym. Dodatkowo naszych uczelnianych sportowców chętnie angażujemy w dodatkowe programy wsparcia – np. Narodową Reprezentację Akademicką.

Młodzi sportowcy mogą liczyć na wsparcie finansowe w wysokości 600 zł/miesiąc.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o stypendium sportowe dostępne są w systemie studenckim MojeAEH.

Stypendium socjalne

Stypendium socjalne może otrzymać student, który znajduje się w trudnej sytuacji materialnej. W roku akademickim 2022/2023 wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniająca do otrzymania stypendium ustalona została na kwotę nie wyższą niż 1294,40 zł.

W zależności od miesięcznego dochodu netto na jednego członka rodziny studenta przyznano stypendia w wysokości od 1275 zł/miesiąc do 2025 zł/miesiąc.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o stypendium socjalne dostępne są w systemie studenckim MojeAEH.

Stypendium dla osób niepełnosprawnych

Stypendium dla osób niepełnosprawnych może otrzymać student, który posiada orzeczenie o niepełnosprawności, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, orzeczenie lekarza orzecznika ZUS, orzeczenie o zaliczeniu do grupy inwalidzkiej lub orzeczenie o stałej lub długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym.

W roku akademickim 2022/2023 w zależności od stopnia niepełnosprawności przyznano ok. 150 stypendiów dla osób niepełnosprawnych w wysokości od 1275 zł/miesiąc do 1575 zł/miesiąc.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o stypendium dla osób niepełnosprawnych dostępne są w systemie studenckim MojeAEH.

Zapomoga

Zapomoga stanowi formę doraźnej pomocy finansowej. Ubiegać się o nią może każdy student, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej wynikającej ze zdarzeń losowych, na które student nie miał wpływu.

Zapomoga może zostać przyznana dwa razy w ciągu jednego roku akademickiego, przy czym nie przyznaje się zapomogi dwukrotnie z tytułu tego samego zdarzenia losowego. Wyjątek stanowią trudne sytuacje życiowe powstałe na skutek pandemii COVID-19.

W 2021 roku przyznaliśmy 40 zapomóg na łączną kwotę 197 200,00 zł. Zapomogi, w zależności od sytuacji studenta, wypłacane były w wysokości od 3000 zł do 5000 zł jednorazowo.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o zapomogę dostępne są w systemie studenckim MojeAEH.

To nas wyróżnia

Rok akademicki 2022/2023
355 stypendiów Rektora
179 stypendiów socjalnych
181 stypendiów dla osób niepełnosprawnych

Rok 2019/2020 wydaliśmy na stypendia 1 890 289,35 zł
Rok 2020/2021 wydaliśmy na stypendia 2 911 662,50 zł 
Rok 2021/2022 wydaliśmy na stypendia 4 158 177 zł
Rok 2022/2023 wydaliśmy na stypendia 7 829 950 zł

Stypendium Rektora – najwyższa średnia: 5,44