Polityka energetyczna OZE

Kierunek studiów:
Energy Studies
Rodzaj:
studia I stopnia
Kierunek studiów:
Czas trwania:
3 lata (6 semestrów)
Tryb studiów:
stacjonarny | niestacjonarny
Ten program jest również dostępny online
Uzyskany tytuł:
licencjat
Język studiów:
polski | angielski
https://vizja.pl/specjalizacja/polityka-energetyczna-oze/|https://vizja.pl/en|polityka-energetyczna-oze
polskiangielski

Dlaczego warto wybrać te studia?

Interesuje Cię problematyka związana z sektorem energetycznym i widzisz swoją przyszłość w zawodzie związanym z tą branżą? Wierzysz, że działania na rzecz polityki ekologicznej są kluczowe dla przyszłości współczesnego świata? Tworząc kierunek Energy Studies w Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie, wyszliśmy naprzeciw aktualnym trendom rynku pracy, który potrzebuje specjalistów posiadających praktyczne kompetencje w zakresie tworzenia oraz wdrażania kluczowych procesów modernizujących rynek i politykę energetyczną. Jeśli chcesz zdobyć kompleksową wiedzę w zakresie gospodarki energetycznej i rozwinąć kompetencje niezbędne do budowania kariery związanej z tą branżą – oferowane studia z pewnością spełnią Twoje oczekiwania.

W programie studiów Energy Studies na specjalności Polityka energetyczna OZE uwzględniliśmy wszystkie zagadnienia niezbędne do rozumienia procesów związanych z funkcjonowaniem sektora energetycznego. W toku kształcenia poznasz m.in. charakterystykę i zastosowanie konwencjonalnych i niekonwencjonalnych źródeł energii, zasady administrowania systemami energetycznymi czy ciąg łańcucha dostaw energii – od producentów, przez dystrybutorów, aż po odbiorców. Wyposażymy Cię również w wiedzę na temat zrównoważonego rozwoju gospodarczego, magazynowania energii, a także prawa i bezpieczeństwa energetycznego. Na przedmiotach specjalnościowych z zakresu polityki energetycznej odnawialnych źródeł energii (OZE) zgłębisz szczegółowe kwestie dotyczące energetyki w kontekście działań proekologicznych. Na kierunku Energy Studies w ramach studiów licencjackich I stopnia prowadzimy też drugą specjalność – zobacz: Gospodarka obiegu zamkniętego.

Energy Studies: Polityka energetyczna OZE – co nas wyróżnia?

  • Zrealizujesz program studiów, który przygotuje Cię do rozwoju kariery zawodowej w strukturach sektora energetycznego.
  • Po ukończeniu programu możesz postawić na dalszy rozwój i karierę menadżerską w sektorze energetycznym.
  •  Będziesz czerpać wiedzę od doświadczonych wykładowców AEH oraz praktyków z korporacji i firm energetycznych.
  • Zyskasz nie tylko specjalistyczną wiedzę, ale też umiejętności praktyczne poparte pierwszą praktyką zawodową.
  • W ramach dyplomu – zamiast pisemnej pracy licencjackiej – zrealizujesz autorski projekt społeczny, rozwijający umiejętność pracy projektowej.
  • Poczujesz wyjątkową atmosferę studiów w międzynarodowym środowisku! (Jesteśmy uczelnią nr 1 w kategorii Umiędzynarodowienie według rankingu „Perspektywy”.)

Polityka energetyczna OZE – co możesz robić po tych studiach?

Studiując Politykę energetyczną OZE na kierunku Energy Studies w Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej, przygotujesz się do podjęcia pracy na różnych stanowiskach oferowanych przez branżę energetyczną. Specjalistów z wykształceniem kierunkowym poszukują m.in.:

  • resorty administracji państwowej i jednostki samorządowe, zajmujące się strategią klimatyczną, ochroną środowiska, funduszami regionalnymi, polityką energetyczną oraz ekologiczną;
  • koncerny produkujące i pozyskujące energię ze źródeł konwencjonalnych i niekonwencjonalnych;
  • firmy dystrybuujące i magazynujące energię;
  • rafinerie, elektrociepłownie, a także firmy podmioty obsługujące farmy fotowoltaiczne czy wiatrowe.

  Wykształcenie kierunkowe pomoże Ci też w rozwoju własnego biznesu np. w zakresie usług energetycznych lub profesjonalnego doradztwa w tej dziedzinie.

Ten program jest dla Ciebie, jeśli:

Planujesz karierę w sektorze energetycznym, ale nie chcesz się skupiać wyłącznie na technicznych umiejętnościach inżynierskich.

Rozumiesz kluczową rolę proekologicznej gospodarki energetycznej i chcesz mieć swój wkład w jej kształtowanie.

Chcesz rozwinąć zdolności analityczne i umiejętność pracy metodą projektową.

Program i struktura studiów

mają wartość
180 punktów ECTS
(European Credit Transfer and Accumulation System)
trwają
3 lata (6 semestrów)
kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego
licencjata

Studia licencjackie I stopnia na kierunku Energy Studies w AEH oferują innowacyjny program, którego celem jest przekazanie studentom szerokiej, nowoczesnej wiedzy z zakresu energetyki, z elementami niezbędnej inżynierii. W toku kształcenia kładziemy szczególny nacisk na umiejętność wdrażania zasad zrównoważonego rozwoju gospodarczego, magazynowania energii, a także prawa i bezpieczeństwa energetycznego . Na specjalności Polityka energetyczna OZE omawiane są też szczegółowe zagadnienia dotyczące działań prośrodowiskowych w sektorze energetycznym.

PIERWSZY ROK STUDIÓW

W pierwszym semestrze przewidziano blok przedmiotów ogólnych, które wyposażają studenta w podstawy wiedzy niezbędne do rozumienia zagadnień kierunkowych. Od drugiego semestru wprowadzane są przedmioty przybliżające strukturę i funkcjonowanie systemów energetycznych.

SEMESTR PIERWSZY
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
BHP 0 W 8/8
Umiejętności akademickie 2 W 15/8
Wprowadzenie do filozofii 5 W 30/16
Podstawy komunikacji społecznej 4 W 30/16
Wstęp do nauki o państwie i prawie 5 W 30/24
Wprowadzenie do psychologii 4 W 30/24
Podstawy ekonomii 5 W 30/24
Teoria organizacji i zarządzania 5 W 30/24
SEMESTR DRUGI
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
Zajęcia sportowo-rekreacyjne 0 Ć 30/0
Język obcy 2 LEKT 30/16
Technologie konwencjonalnych źródeł energii 4 Ć 30/16
Technologie niekonwencjonalnych źródeł energii 6 Ć 90/56
Infrastruktura i sieci przesyłowe 2 W 15/8
Magazynowanie energii 2 W 15/8
Administrowanie systemami energetycznymi 2 W 15/8
Geografia systemu energetycznego 2 W 15/8
Polityka europejskiego rynku energii 4 K 30/16
Efektywność energetyczna 3 K 30/16
Systemy energetyczne na świecie (PL lub ENG - do wyboru) / Podstawy teoretyczne podejścia systemowego (do wyboru) 3 K 30/16

W – wykład; Ć – ćwiczenia; K – konwersatorium; WAR – warsztaty; LEKT – lektorat; PR – praktyki

DRUGI ROK STUDIÓW

Na drugim roku studenci poznają kolejne zagadnienia kierunkowe obejmujące m.in. charakterystykę rynku usług energetycznych, znajomość niezbędnych aspektów prawnych czy kwestie polityki energetycznej – z uwzględnieniem działań lokalnych oraz regulacji dotyczących ochrony środowiska.

SEMESTR TRZECI
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
Zajęcia sportowo-rekreacyjne 0 Ć 30/0
Język obcy 2 LEKT 30/16
Regulatorzy rynku energetycznego (PL lub ENG - do wyboru) 4 W, Ć 30/16
Rynek i polityka producentów energii 4 W, Ć 30/16
Rynek i polityka dystrybutorów i sprzedawców energii 4 W, Ć 30/16
Rynek odbiorców energii - badania marketingowe 3 W, Ć 30/16
Rynek i polityka prosumencka 3 W, Ć 30/16
Dostawcy nowych technologii i rynek startupów 3 W, Ć 30/16
Polityka rozwoju spółdzielczości energetycznej i promocja energetyki lokalnej 4 K 30/16
Podstawy teoretyczne podejścia instytucjonalnego / Ocena wpływu - teoria stakeholders (do wyboru) 3 W, Ć 30/20
SEMESTR CZWARTY
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
Język obcy 2 LEKT 30/16
Bezpieczeństwo energetyczne 2 W 30/16
Samorząd i polityka lokalna 3 K 30/16
Polityka energetyczna Polski 3 W 30/16
Prawo energetyczne 3 W, Ć 45/24
Regulacje ochrony środowiska i klimatu 3 W, Ć 45/24
Prawo administracyjne 3 W 30/24
Inżynieria przestrzenna 2 W 30/16
Megatrendy w polityce energetycznej (do wyboru - PL lub ENG) 3 K 30/16
Systemy cyberbezpieczeństwa w energetyce / Prawo nowych technologii (do wyboru) 3 K 30/16
Metoda scenariuszy w polityce energetycznej / Analiza odporności państwa na zagrożenia (do wyboru) 3 K 30/16

W – wykład; Ć – ćwiczenia; K – konwersatorium; WAR – warsztaty; LEKT – lektorat; PR – praktyki

TRZECI ROK STUDIÓW

W piątym semestrze studenci poszerzają wiedzę o kolejne zagadnienia kierunkowe, natomiast w semestrze szóstym koncentrują się na przedmiotach dedykowanych specjalności Polityka energetyczna OZE. Trzeci rok studiów to także czas zaliczenia praktyk zawodowych oraz przygotowania projektu społecznego, który na studiach I stopnia na kierunku Energy Studies w AEH zastępuje obowiązek przygotowania pisemnej pracy licencjackiej.

SEMESTR PIĄTY
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
Język obcy 2 LEKT 30/16
Geografia społeczno-kulturowa 2 W 30/16
Wpływ energetyki na środowisko 2 W, Ć 30/16
Społeczna odpowiedzialność biznesu / Tworzenie wartości ekonomiczno-społecznej (do wyboru) 2 K 30/16
Polityka kształtowania świadomości społecznej w zakresie energetyki 2 W, WAR 30/16
Negocjacje i mediacje 2 WAR 30/16
Collaborative marketing 2 Ć 30/16
Praktyka zawodowa 14 PR 360/360
Metodyka przygotowania projektu 2 K 30/16
SEMESTR SZÓSTY
Nazwa przedmiotu Łączna
liczba ECTS
Forma zajęć Łączna liczba
godzin zajęć (ST/NST)
Planowanie środowiskowe i ocena wpływu 2 K 30/24
Finansowanie projektów prośrodowiskowych 2 K 30/24
Odpowiedzialność i etyka ekologiczna 2 K 30/24
Edukacja ekologiczna 2 K 30/24
Metody i koncepcje zrównoważonego rozwoju 2 K 30/24
Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych 2 K 30/24
Praktyka zawodowa 14 PR 360/360
Projekt społeczny i przygotowanie do egzaminu dyplomowego 4 K 60/32

W – wykład; Ć – ćwiczenia; K – konwersatorium; WAR – warsztaty; LEKT – lektorat; PR – praktyki

Opłaty za studia

Stałe czesne – elastyczne płatności

Wybierając studia w AEH zyskujesz pewność, że wysokość czesnego nie zmieni się przez cały okres trwania studiów. Czesne możesz opłacić jednorazowo za cały rok studiów lub rozłożyć na płatności semestralne, 10-miesięczne i 12-miesięczne. Dzięki temu możesz decydować, jak chcesz zaplanować swoje wydatki na studia.

promocje

Wysokość czesnego (rok akademicki 2023/2024)

Tryb stacjonarny
Rok studiów Rocznie Semestralnie 10 rat 12 rat
 
  8100 zł 4300 zł 870 zł 729 zł
Tryb niestacjonarny
Rok studiów Rocznie Semestralnie 10 rat 12 rat
 
  7900 zł 4200 zł 850 zł 712 zł
Zapłać z góry za 2 semestry - zaoszczędzisz 500 zł

Stypendia - to prostsze niż myślisz

stypendia

Studiując w AEH możesz skorzystać z szerokiej oferty wsparcia materialnego ze środków budżetu państwa i funduszy europejskich, a także skorzystać ze specjalnych zniżek w ramach programu rabatowego AEH.

Większość wniosków o przyznanie stypendium możesz złożyć szybko i prosto poprzez swoje konto online.

Stypendium naukowe

O stypendium naukowe może ubiegać się każdy student, który uzyskał w danym roku akademickim średnią ocen nie niższą niż 4,5.

W roku akademickim 2022/2023 Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie przyznała ok. 350 Stypendiów Rektora w wysokości od 525 zł/miesiąc do 1025 zł/miesiąc w zależności od wysokości uzyskanej średniej lub posiadanych osiągnięć. Za wysokie osiągnięcia sportowe, artystyczne lub naukowe Komisja Stypendialna przyznała stypendia w wysokości 600 zł/miesiąc.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o stypendium rektora dostępne są w systemie studenckim MojeAEH.

Stypendium sportowe

Stypendium sportowe może otrzymać student, który wyróżnia się osiągnięciami sportowymi we współzawodnictwie co najmniej na poziomie krajowym. Dodatkowo naszych uczelnianych sportowców chętnie angażujemy w dodatkowe programy wsparcia – np. Narodową Reprezentację Akademicką.

Młodzi sportowcy mogą liczyć na wsparcie finansowe w wysokości 600 zł/miesiąc.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o stypendium sportowe dostępne są w systemie studenckim MojeAEH.

Stypendium socjalne

Stypendium socjalne może otrzymać student, który znajduje się w trudnej sytuacji materialnej. W roku akademickim 2022/2023 wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniająca do otrzymania stypendium ustalona została na kwotę nie wyższą niż 1294,40 zł.

W zależności od miesięcznego dochodu netto na jednego członka rodziny studenta przyznano stypendia w wysokości od 1275 zł/miesiąc do 2025 zł/miesiąc.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o stypendium socjalne dostępne są w systemie studenckim MojeAEH.

Stypendium dla osób niepełnosprawnych

Stypendium dla osób niepełnosprawnych może otrzymać student, który posiada orzeczenie o niepełnosprawności, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, orzeczenie lekarza orzecznika ZUS, orzeczenie o zaliczeniu do grupy inwalidzkiej lub orzeczenie o stałej lub długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym.

W roku akademickim 2022/2023 w zależności od stopnia niepełnosprawności przyznano ok. 150 stypendiów dla osób niepełnosprawnych w wysokości od 1275 zł/miesiąc do 1575 zł/miesiąc.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o stypendium dla osób niepełnosprawnych dostępne są w systemie studenckim MojeAEH.

Zapomoga

Zapomoga stanowi formę doraźnej pomocy finansowej. Ubiegać się o nią może każdy student, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej wynikającej ze zdarzeń losowych, na które student nie miał wpływu.

Zapomoga może zostać przyznana dwa razy w ciągu jednego roku akademickiego, przy czym nie przyznaje się zapomogi dwukrotnie z tytułu tego samego zdarzenia losowego. Wyjątek stanowią trudne sytuacje życiowe powstałe na skutek pandemii COVID-19.

W 2021 roku przyznaliśmy 40 zapomóg na łączną kwotę 197 200,00 zł. Zapomogi, w zależności od sytuacji studenta, wypłacane były w wysokości od 3000 zł do 5000 zł jednorazowo.
Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o zapomogę dostępne są w systemie studenckim MojeAEH.

To nas wyróżnia

Rok akademicki 2021/2022
350 stypendiów Rektora
130 stypendiów socjalnych
160 stypendiów dla osób niepełnosprawnych

Rok 2019/2020 wydaliśmy na stypendia 1 890 289,35 zł
Rok 2020/2021 wydaliśmy na stypendia 2 911 662,50 zł 
Rok 2021/2022 wydaliśmy na stypendia 4 158 177 zł

Stypendium Rektora – najwyższa średnia: 6,00