27 stycznia 2017 r. odbyło się spotkanie z Prezesem Oddziału Warszawskiego TNOiK prof. dr hab. Kazimierzem Piotrkowskim, podczas którego zostały rozdane legitymacje nowym członkom Towarzystwa.

Oddział Warszawski TNOiK jest dobrowolnym stowarzyszeniem grupującym specjalistów i miłośników nauki o zarządzaniu. Umożliwia pogłębianie wiedzy i wymianę doświadczeń swoich członków. Popiera inicjatywy dotyczące rozwoju zarządzania -w szczególności na terenie województwa mazowieckiego. Członkowie Oddziału Warszawskiego TNOik są zgrupowani w kołach, które posiadają swoich opiekunów. Są nimi pracownicy akademiccy czołowych uczelni warszawskich. Członkowie kół spotykają się regularnie dzieląc się wlasnymi doświadczeniami z pracy naukowej bądź praktyki zawodowej.

Na naszej Uczelni również działa Studenckie Koło Naukowe TNOiK, którego opiekunami są prof. Elżbieta Weiss i prof. Agnieszka Bitkowska.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć ze spotkania z Prezesem Oddziału Warszawskiego TNOiK i wręczania legitymacji członkowskich.