brak zdjęcia

ORCID: 0000-0001-5737-6891
Scopus Author ID: zobacz profil
prowadzone przedmioty: Koncepcje zarządzania, Metodyka zarządzania projektami, Procesowe zarządzanie przedsiębiorstwem, Seminarium magisterskie, Zarządzanie jakością

Edukacja

Data uzyskania Stopień/Tytuł naukowy Instytucja nadająca Dziedzina Dyscyplina Specjalność
2017-01-09 Profesor Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Dziedzina nauk ekonomicznych ------ ------
2009-12-10 Doktor habilitowany Wyższa Szkoła Górnicza - Uniwersytet Techniczny w Dziedzina nauk ekonomicznych Ekonomia
1981-09-25 Doktor Uniwersytet Warszawski Dziedzina nauk społecznych Nauki o polityce

Artykuły

 • Stanisław Brzeziński, An Analysis of Causes and Circumstances of Accidents in Company Management by Means of Ishikawa Method and Quality Valuation, "" 2020, , 0-0;
 • Stanisław Brzeziński, Marketing jako proces tworzenia wartości w dobie pandemii COVID-19, "Przegląd Organizacji" 2020, nr. 6, 9-14;
 • Stanisław Brzeziński, Coaching as a Method of Supporting Employees’ Development in Organizations: Polish Experience, "Przegląd Organizacji" 2019, nr. 6, 60-66;
 • Sebastian Kot, Stanisław Brzeziński, Market Orientation Factors in Sustainable Development and Corporate Social Responsibility, "Asian Journal of Applied Sciences" 2015, nr. 8(2), 0-0;
 • Wioletta Czemiel-Grzybowska, Stanisław Brzeziński, Selected Barriers Management Of Commercialization In The International University Research, "Polish Journal of Management Studies" 2015, vol. 12, nr. 2, 59-68;
 • Stanisław Brzeziński, Marcin Jasiński, Trade Fairs as an Opportunity for Professional Development. Case Study of ITB Berlin, "Polish Journal of Management Studies" 2014, vol. 10, nr. 2, 15-22;
 • Paula Bajdor, Stanisław Brzeziński, Cause related marketing as one of the sustainable marketing’s dimensions – the essence and practical examples, "Polish Journal of Management Studies" 2013, nr. 7, 89-100;
 • Stanisław Brzeziński, Janusz Grabara, Paweł Pietrasieński, Concept of sustainable development as an opportunity for energy sector in Poland, "Metalurgia International" 2013, vol. 18, nr. 11, 36-38;
 • Beata Ślusarczyk, Stanisław Brzeziński, Sebastian Kot, Electricity market liberalization in Poland and Romania, "Metalurgia International" 2013, vol. 18, nr. 11, 31-35;
 • Stanisław Brzeziński, Krzysztof Zborowski, Paweł Pietrasieński, The effect of the liberalization of electricity market in Poland, "Polish Journal of Management Studies" 2013, nr. 7, 151-159;
 • Stanisław Brzeziński, Piotr Stefańczyk, Use of enterprise growth theory in management of small and medium sized enterprises, "Polish Journal of Management Studies" 2013, nr. 7, 315-326;
 • Stanisław Brzeziński, The behaviour of enterprises in times of crisis, "Polish Journal of Management Studies" 2011, nr. 3, 70-78;

Monografie, skrypty, podręczniki

 • Stanisław Brzeziński, Marketing, logistyka, finanse a społeczna odpowiedzialność biznesu, Częstochowa: Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, 2020;

Rozdziały w pracach zbiorowych

 • Stanisław Brzeziński, An Analysis of Causes and Circumstances of Accidents in Company Management by Means of Ishikawa Method and Quality Valuation (w:) Sustainable Economic Development and Advancing Education Excellence in the era of Global Pandemic, red. Khalid S. Soliman, Grenada: International Business Information Management Association (IBIMA), 2020;
 • Stanisław Brzeziński, Wyzwania dla nauki o zarządzaniu w dobie pandemii COVID-19 (w:) Przyszłość zarządzania. Wyzwania w dobie postglobalizacji, red. Ewa Bojar, Lublin: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", 2020;
 • Stanisław Brzeziński, Dorota Klimecka-Tatar, Effect of the changes in the forming metal parameters on production flow and the overall equipment effectiveness coefficient (w:) Metal 2016 Conference Proceedings. 25th Anniversary International Conference on Metallurgy and Materials, Brno, Czech Republic, May 25th - 27th, 2016, red. , Ostrava: Tanger, 2016;
 • Stanisław Brzeziński, Janusz Grabara, Sebastian Kot, Outsourcing performance in the power plants (w:) 8th International Scientific Symposium on Electric Power Engineering (ELEKTROENERGETIKA 2015), red. Michał Kolcun, Iraida Kolcunová, Juraj Kurimský, Kosice: Technical University of Kosice - Department of Electric Power Engineering, 2015;
 • Stanisław Brzeziński, Tomasz Nitkiewicz, Liberalizing natural gas market in Poland (w:) 4th International Scientific Symposium on Electric Power Engineering (ELEKTROENERGETIKA 2007), red. , Kosice: Technical University of Kosice - Department of Electric Power Engineering, 2007;