brak zdjęcia

ORCID: 0000-0002-9499-3204
prowadzone przedmioty: Prawo międzynarodowe prywatne, Seminarium magisterskie

Edukacja

Data uzyskania Stopień/Tytuł naukowy Instytucja nadająca Dziedzina Dyscyplina Specjalność
2004-10-18 Profesor Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Dziedzina nauk prawnych ------ ------
1989-11-28 Doktor habilitowany Uniwersytet Śląski w Katowicach Dziedzina nauk prawnych Prawo prawo cywilne
1974-05-20 Doktor Uniwersytet Śląski w Katowicach Dziedzina nauk prawnych Prawo

Monografie, skrypty, podręczniki

  • Stanisława Kalus, Magdalena Habdas, Family and Succession Law in Poland, Alphen aan den Rijn: Wolters Kluwer, 2016;

Rozdziały w pracach zbiorowych

  • Stanisława Kalus, Opieka - nowy komentarz (w:) O potrzebie nowego Kodeksu Rodzinnego i jego podstaw aksjologicznych. W 30. rocznicę uchwalenia Konwencji o prawach dziecka., red. Stanisław Stadniczeńko, Marek Michalak, Toruń: Adam Marszałek, 2019;
  • Stanisława Kalus, Potrzeba przyśpieszenia postępowania cywilnego poprzez szersze zastosowanie sądownictwa polubownego oraz mediacji (w:) Z historii ustroju i konstytucjonalizmu Polski. Księga jubileuszowa dedykowana w osiemdziesiątą rocznicę Urodzin Profesora Mariana Kallasa, red. Dariusz Makiłła, Magdalena Wilczek-Karczewska, Warszawa: Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie, 2018;
  • Stanisława Kalus, Historia prawa mieszkaniowego w Polsce (w:) Człowiek Prawo Państwo. Księga Jubileuszowa dedykowana Stanisławowi Leszkowi Stadniczeńko, red. Jan Jeżewski, Anna Pawlak, Warszawa: Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie, 2017;
  • Stanisława Kalus, Orzekanie o władzy rodzicielskiej i kontaktach z dzieckiem. Zagadnienia wybrane (w:) Prawo prywatne wobec wyzwań współczesności. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Leszkowi Ogiegle, red. Piotr Ślęzak, Mariusz Fras, Warszawa: C.H.BECK, 2017;